• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Uchwały Rady Dzielnicy X

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc lub .pdf

Szukano: wszystkich uchwał z bieżącej kadencji

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice, 3 stycznia 2024, sesja nr 1
 2. ws. delegowania radnych Dzielnicy X Swoszowice, 3 stycznia 2024, sesja nr 1

 3. Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rd/rwww10/www/wp-content/themes/d10theme2019/page.php on line 318
 4. ws. ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 5. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 6. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 7. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 8. ws. przystąpienia do XI edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2024., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 9. ws. zmiany uchwały nr LXV/569/2023 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii do projektu dla zadania pn.: „Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice – Rozbudowa ulicy Studniarskiego wraz z parkingiem P+R i pętlą autobusową”., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 10. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych przy ul. Kłuszyńskiej., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 11. ws. powołania Komisji Ochrony Środowiska., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 12. ws. powołania Komisji Budżetowej., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 13. ws. delegowania radnych Dzielnicy X Swoszowice., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 14. ws. powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 15. ws. powołania Komisji Edukacji., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 16. ws. powołania Komisji Rewizyjnej., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 17. ws. powołania Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 18. ws. opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa – druk nr 3896, 1 lutego 2024, sesja nr 2
 19. ws. wydania opinii do projektu dla zadania pn. „Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej”., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 20. ws. powołania Komisji Sportu i Rekreacji., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 21. ws. powołania Komisji Infrastruktury Drogowej., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 22. ws. powołania Komisji Polityki Senioralnej i Pomocy Społecznej., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 23. ws. powołania Komisji Kultury i Ochrony Zabytków., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 24. ws. powołania Komisji Ochrony Zdrowia i ds. Osób Niepełnosprawnych., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 25. ws. powołania Komisji Planowania Przestrzennego., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 26. ws. powołania Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami., 1 lutego 2024, sesja nr 2
 27. ws. wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ul. Zagaje., 9 lutego 2024, sesja nr 3
 28. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części działki położonej przy ul. Homolacsa., 9 lutego 2024, sesja nr 3
 29. ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 9 lutego 2024, sesja nr 3
 30. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024, 9 lutego 2024, sesja nr 3
 31. ws. upoważnienia Zarządu Dzielnicy X Swoszowice do podejmowania działań określonych w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy X., 9 lutego 2024, sesja nr 3
 32. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 8 marca 2024, sesja nr 4
 33. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji., 8 marca 2024, sesja nr 4
 34. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego., 8 marca 2024, sesja nr 4
 35. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Drogowej., 8 marca 2024, sesja nr 4
 36. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska., 8 marca 2024, sesja nr 4
 37. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i ds. Osób Niepełnosprawnych., 8 marca 2024, sesja nr 4
 38. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego., 8 marca 2024, sesja nr 4
 39. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej i Pomocy Społecznej., 8 marca 2024, sesja nr 4
 40. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami., 8 marca 2024, sesja nr 4
 41. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków., 8 marca 2024, sesja nr 4
 42. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej., 8 marca 2024, sesja nr 4
 43. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji., 8 marca 2024, sesja nr 4
 44. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej., 8 marca 2024, sesja nr 4
 45. ws. zmiany składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego., 8 marca 2024, sesja nr 4
 46. ws. powołania Komisji ds. Polityki Równościowej., 8 marca 2024, sesja nr 4
 47. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 8 marca 2024, sesja nr 4
 48. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Drogowej., 20 marca 2024, sesja nr 5
 49. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Podgórki., 20 marca 2024, sesja nr 5
 50. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pasy drogowe na terenie Dzielnicy X Swoszowice., 20 marca 2024, sesja nr 5
 51. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mączyńskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego., 20 marca 2024, sesja nr 5
 52. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Grzepskiego., 20 marca 2024, sesja nr 5
 53. ws. wydania opinii dla projektu do zadania pn.: „Realizacja układu drogowego w zakresie budowy drogi 107KD(D) (budowa jezdni, budowa chodnika, budowa chodnika, budowa zjazdu, budowa miejsca do zawracania) z zachowaniem prawidłowych warunków odwodnienia, oświetlenia, ewentualną przebudową infrastruktury technicznej oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia” przy ul. Dębskiego w Krakowie., 20 marca 2024, sesja nr 5
 54. ws. wydania opinii dla projektu do zadania pn.: „Budowa dróg 102KD (L) i 103KD (L) wraz z włączeniem do ul. L. Petrażyckiego, budową chodnika wzdłuż ul. L. Petrażyckiego, budową odwodnienia, oświetlenia i kanału technologicznego w Krakowie” ., 20 marca 2024, sesja nr 5
 55. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Eibischa., 20 marca 2024, sesja nr 5
 56. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” na lata 2024-2028., 20 marca 2024, sesja nr 5
 57. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” na lata 2024-2028., 20 marca 2024, sesja nr 5
 58. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” na lata 2024-2028., 20 marca 2024, sesja nr 5
 59. ws. zmiany uchwały Nr LXI/532/2023 z dnia 6.07.2023 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024., 20 marca 2024, sesja nr 5
 60. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024, 20 marca 2024, sesja nr 5
 61. ws. zmiany składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego., 20 marca 2024, sesja nr 5
 62. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Polityki Równościowej., 20 marca 2024, sesja nr 5
 63. ws. wniosków do sporządzanego planu ogólnego Miasta Krakowa, załącznik (osobny plik), 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 64. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 65. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych przy ul. Gościnnej do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 66. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Fortecznej, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 67. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia progów zwalniających oraz ograniczenia parkowania na ul. Hallera, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 68. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Moczydło, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 69. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 70. ws. wydania opinii dla wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Kino plenerowe”, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 71. ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Krymskiej, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 72. ws. wprowadzenia zakazu parkowania na ul. A. Horaka, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 73. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 74. ws. powołania Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 12 kwietnia 2024, sesja nr 6
 75. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, 23 maja 2024, sesja nr 7
 76. ws. wydania opinii dla wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Swoszowicko - Wróblowickie Kino Plenerowe”, 23 maja 2024, sesja nr 7
 77. ws. zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej, 23 maja 2024, sesja nr 7
 78. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024, 23 maja 2024, sesja nr 7
 79. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2025, 23 maja 2024, sesja nr 7
 80. ws. zmian organizacji ruchu na ul. Komuny Paryskiej, 23 maja 2024, sesja nr 7
 81. ws. wydania opinii dla projektu do zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic Zawiłej i Komuny Paryskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną”, 23 maja 2024, sesja nr 7
 82. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek w rejonie ul. Kąpielowej w Krakowie, 23 maja 2024, sesja nr 7
 83. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Grzepskiego, 23 maja 2024, sesja nr 7
 84. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Moczydło, 23 maja 2024, sesja nr 7
 85. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Homolacsa, 23 maja 2024, sesja nr 7
 86. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zawiłej na rzecz jej użytkownika wieczystego, 23 maja 2024, sesja nr 7
 87. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Osterwy, 23 maja 2024, sesja nr 7
 88. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pas drogowy ul. Gościnnej w Krakowie, 23 maja 2024, sesja nr 7
 89. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Podgórki, 23 maja 2024, sesja nr 7
 90. ws. sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Inicjatywy Lokalnej”, załącznik (osobny plik), 23 maja 2024, sesja nr 7
 91. ws. koncepcji rozwoju OZE i utworzenia społeczności energetycznej w Dzielnicy X Swoszowice, 23 maja 2024, sesja nr 7
 92. ws. zabezpieczenia osiedla Kosocice od wystąpienia negatywnych skutków środowiskowych poprzez planowaną budowę zakładów przeładunku i przetwarzania odpadów budowlanych przy ulicy Krzemienieckiej w Krakowie, 23 maja 2024, sesja nr 7
 93. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Gadomskiego, 23 maja 2024, sesja nr 7

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2011-2014.

8. sesja Rady Dzielnicy X:
18 czerwca 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję