• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Wybierz kategorię: Wszystkie · Aktualności · Ogłoszenia: Miejskie · Bezpieczeństwo · Kultura · Społeczne · Sport · Zdrowie · Pozostałe

Ogłoszenia miejskie

Plan ogólny podstawowym dokumentem planistycznym dla miast

dodano: 23.2.2024, 18:21 · Kategorie: Ogłoszenia miejskie, Pozostałe ogłoszenia

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 musi zastąpić studium gminne. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O tym, jakie zmiany przynosi, mówił podczas briefingu Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Plan ogólny jest uchwalany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. W przeciwieństwie do studium, będzie aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia uwzględniane są przy sporządzaniu planu miejscowego oraz będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

czytaj dalej Czytaj dalej

„MikoMIAUki, MikoHAUki” – czyli Mikołaj dla przyjaciół ze schroniska

dodano: 24.11.2023, 11:46 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie, Pozostałe ogłoszenia
„MikoMIAUki, MikoHAUki” – czyli Mikołaj dla przyjaciół ze schroniska

Wspaniale jest dostać prezenty od Mikołaja, ale jeszcze lepiej samemu nim zostać. Jak to zrobić? Przygarnij lub nakarm! Przewodniczący Rady Miasta Krakowa już po raz piąty organizuje świąteczną zbiórkę dla krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt i zaprasza mieszkańców Krakowa, uczniów i przedszkolaków do adopcji lub zapełnienia psich i kocich misek.

czytaj dalej Czytaj dalej

Konkurs „Zakochaj się w Klimacie”

dodano: 20.11.2023, 15:29 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie
Konkurs „Zakochaj się w Klimacie”

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa zachęcają do udziału w III edycji proklimatycznego konkursu plastycznego skierowanego do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w Klimacie”.

W poprzedniej edycji uhonorowano 300 młodych artystów. Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne.

Wystarczy przesłać do KEGW pracę plastyczną o formacie A4 prezentującą rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

czytaj dalej Czytaj dalej

Działaj na rzecz lokalnej społeczności! Weź udział w wyborach do rad dzielnic.

dodano: 20.11.2023, 15:08 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie
Działaj na rzecz lokalnej społeczności! Weź udział w wyborach do rad dzielnic.

W niedzielę, 10 grudnia, odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W 18 krakowskich dzielnicach zostanie wybranych 366 radnych. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. Warto wziąć udział w wyborach i mieć realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkamy.

czytaj dalej Czytaj dalej

Decyzja ws. budowy krytej pływalni

dodano: 13.11.2023, 13:40 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie, Sport

Informujemy o wydaniu decyzji NR 138/6733/2023 z dnia 3.11.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku krytej pływalni wraz z drogą dojazdową, miejscami postojowymi, oświetleniem terenu, przebudową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działkach na działkach nr 532/1, 532/14, 532/15, 533/6, 531/6, 528/57 obr. 68 Podgórze przy ul. Fortecznej w Krakowie”.

Zobacz plik .PDF

XVII edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

dodano: 19.10.2023, 15:52 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie, Ogłoszenie społeczne

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XVII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych, których działalność jest ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącymi mieszkańcami Krakowa. Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Wnioski należy składać w terminie od 17 do 31 października 2023 roku.

Więcej informacji na stronie: ngo.krakow.pl

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi

dodano: 4.10.2023, 15:01 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie
Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w terminie od 6 do 27 października 2023 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

czytaj dalej Czytaj dalej

Jak zachowywać się wobec dzikich zwierząt?

dodano: 22.9.2023, 12:35 · Kategorie: Bezpieczeństwo, Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie
Jak zachowywać się wobec dzikich zwierząt?

Wraz z początkiem jesieni zaczyna się sezonowa migracja dzików do miast, która związana jest z brakiem łatwo dostępnego pożywienia na terenach otwartych poza miastem, ponieważ z pól zbierane są już płody rolne. Z tego powodu dziki coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Wydział Kształtowania Środowiska UMK przypomina o podstawowych zasadach w przypadku spotkania z tymi zwierzętami.

czytaj dalej Czytaj dalej

Głosowanie w 10. jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

dodano: 1.9.2023, 10:23 · Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia miejskie
Głosowanie w 10. jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków?  Już tylko 21 dni zostało do głosowania w ramach tegorocznej 10.  jubileuszowej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa. Oddać swoje głosy będzie można od 22 września do 6 października. Głosować może każdy mieszkaniec Krakowa, bez względu na wiek czy zameldowanie.

Głosować można, elektronicznie na stronie: www.budzet.krakow.pl lub osobiście poprzez wypełnienie karty do głosowania w jednym z punktów na terenie miasta.

Warto głosować, bo projekty w ramach budżetu, nie tylko zmieniają otoczenie, w którym mieszkamy lub pracujemy, ale także integrują sąsiadów i tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania wolnego czasu. W tej edycjipod głosowanie poddanych będzie 715 projektów, w tym 155 to projekty ogólnomiejskie oraz 560 projektów dzielnicowych.

Więcej informacji na www.budzet.krakow.pl

Otwarty konkurs ofert – Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3

dodano: 7.8.2023, 15:25 · Kategorie: Ogłoszenia miejskie, Ogłoszenie społeczne

Dnia 28 lipca br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację, w okresie od 25 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00.

czytaj dalej Czytaj dalej

7. sesja Rady Dzielnicy X:
23 maja 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję