• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Uchwały Rady Dzielnicy X 2018-2023

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc lub .pdf

Szukano: wszystkich uchwał z kadencji 2018-2023

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. przystąpienie do prac nad zmianą obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów na terenie Dzielnicy X Swoszowice, 01.12.2023, sesja nr 66.
 2. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X Swoszowice do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: "Biudowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 01.12.2023, sesja nr 66.
 3. wydania opinii do projektu dla zadania pn.: „Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice – Rozbudowa ulicy Studniarskiego wraz z parkingiem P+R i pętlą autobusową”., 23.11.2023, sesja nr 65.
 4. ws. zaopiniowania projektu pn.: „Przebudowa ul. Judyma i ul. Zakopiańskiej w zakresie rozbiórki, budowy i przebudowy zjazdów na działki nr 542/4 i 543/1 obręb 68 Podgórze w Krakowie”., 23.11.2023, sesja nr 65.
 5. ws. zaopiniowania wprowadzenia progów zwalniających na ulicach Aleksandrowicza oraz Grzepskiego., 23.11.2023, sesja nr 65.
 6. ws. wprowadzenia zadania pn. „Ul. Blacharska – rozbudowa ulicy” do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 i lata przyszłe., 23.11.2023, sesja nr 65.
 7. ws. wydania opinii do projektu dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Zawiłej z ulicą Kobierzyńską (rondo) – jako II Etap inwestycji w ramach zadania ZDMK/T1.65/21 p.n. Poprawa komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez przebudowę skrzyżowań na odcinku od ul. Kobierzyńskiej do ul. Żywieckiej”., 23.11.2023, sesja nr 65.
 8. ws. zaopiniowania wprowadzenia progów zwalniających na ul. Drozdowskich., 23.11.2023, sesja nr 65.
 9. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023, 26.10.2023, sesja nr 64.
 10. ws. umieszczenia zadania pn. „Ul. Zakarczmie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową ulicy” w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 i lata przyszłe., 26.10.2023, sesja nr 64.
 11. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kłuszyńskiej, 26.10.2023, sesja nr 64.
 12. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 26.10.2023, sesja nr 64.
 13. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych przy ul. Petrażyckiego i ul. Solówki do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 26.10.2023, sesja nr 64.
 14. ws. wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Pytlasińskiego i ul. Krzyżanowskiego w Krakowie, 26.10.2023, sesja nr 64.
 15. ws. umieszczenia zadania pn. „Krakowski Bieg Swoszowicki" w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 i lata przyszłe oraz w sprawie umieszczenia ww. wydarzenia wśród ogólnomiejskich wydarzeń sportowych i rekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez miasto Kraków, 21.09.2023, sesja nr 63.
 16. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 21.09.2023, sesja nr 63.
 17. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 21.09.2023, sesja nr 63.
 18. ws. wydania opinii dla projektu do zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krymskiej”, 21.09.2023, sesja nr 63.
 19. ws. zaopiniowania wprowadzenia progów zwalniających na ul. Drużbackiej, 21.09.2023, sesja nr 63.
 20. ws. zaopiniowania wprowadzenia progów zwalniających na ul. Fortecznej., 21.09.2023, sesja nr 63.
 21. ws. zaopiniowania wprowadzenia wyspowych progów zwalniających na ul. Komuny Paryskiej., 21.09.2023, sesja nr 63.
 22. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych przy ul. Petrażyckiego do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 21.09.2023, sesja nr 63.
 23. ws. umieszczenie zadania pn. „Budowa budynku na potrzeby nowego ośrodka zdrowia wraz z Punktem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na terenie Dzielnicy X Swoszowice” w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 i lata przyszłe., 21.09.2023, sesja nr 63.
 24. ws. wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku krytej pływali wraz z drogą dojazdową, miejscami postojowymi, oświetleniem terenu, przebudową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 532/1, 532/14, 532/15, 533/6, 531/6 obr. 68 Podgórze przy ul. Fortecznej w Krakowie”, 31.08.2023, sesja nr 62.
 25. ws. wydania opinii do projektu sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Barycz II”, 31.08.2023, sesja nr 62.
 26. ws. umieszczenie zadania pn. „Prace projektowe oraz modernizacyjne potoku (rowu) Wróblowickiego na działce nr 347 obr. 92 Podgórze” w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 i lata przyszłe., 31.08.2023, sesja nr 62.
 27. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024, 31.08.2023, sesja nr 62.
 28. ws. korekty uchwały nr XV/172/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. z późn. zm. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020 – 2023, 31.08.2023, sesja nr 62.
 29. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023, 31.08.2023, sesja nr 62.
 30. ws. zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Janowskiego, 31.08.2023, sesja nr 62.
 31. ws. zaopiniowania wprowadzenia progów zwalniających w rejonie pętli autobusowej na ul. Drużbackiej, 31.08.2023, sesja nr 62.
 32. ws. zmiany lokalizacji progów zwalniających na ul. Fortecznej., 31.08.2023, sesja nr 62.
 33. ws. zaopiniowania wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Drozdowskich oraz ulicach przybocznych tj. Pawła z Krosna i Polarnej, 31.08.2023, sesja nr 62.
 34. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 31.08.2023, sesja nr 62.
 35. ws. zaopiniowania projektu montażu progów zwalniających na ul. Osterwy oraz Tuchowskiej., 06.07.2023, sesja nr 61.
 36. ws. podziału Dzielnicy X Swoszowice na okręgi wyborcze w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2023 r., 06.07.2023, sesja nr 61.
 37. ws. wydania opinii dla projektu do zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Babiego Lata”., 06.07.2023, sesja nr 61.
 38. ws. montażu luster drogowych przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie., 06.07.2023, sesja nr 61.
 39. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2023 – 2024., 06.07.2023, sesja nr 61.
 40. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024., 06.07.2023, sesja nr 61.
 41. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 06.07.2023, sesja nr 61.
 42. ws. likwidacji progu zwalniającego na ulicy Smoleńskiego w Krakowie., 06.07.2023, sesja nr 61.
 43. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 06.07.2023, sesja nr 61.
 44. ws. zmiany uchwały nr LIX/517/2023 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wydania opinii dla projektu do zadania pn.: „Koncepcja budowy drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem P+R i pętlą autobusową”., 06.07.2023, sesja nr 61.
 45. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy X do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 06.06.2023, sesja nr 60.
 46. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023, 06.06.2023, sesja nr 60.
 47. ws. zaopiniowania projektu dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Geologów”., 25.05.2023, sesja nr 59.
 48. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2024., 25.05.2023, sesja nr 59.
 49. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 25.05.2023, sesja nr 59.
 50. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Wyrwa do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 25.05.2023, sesja nr 59.
 51. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Libertowskiej do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 25.05.2023, sesja nr 59.
 52. ws. zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Zaporoskiej., 25.05.2023, sesja nr 59.
 53. ws. zaopiniowania wprowadzenia progów zwalniających na ul. Fortecznej., 25.05.2023, sesja nr 59.
 54. ws. zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Petrażyckiego., 25.05.2023, sesja nr 59.
 55. ws. wydania opinii dla projektu do zadania pn.: „Koncepcja budowy drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA w Opatkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem P+R i pętlą autobusową”, 25.05.2023, sesja nr 59.
 56. ws. wydania opinii dla projektu rozbudowy ul. Podgórki na odcinku od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa w Krakowie., 25.05.2023, sesja nr 59.
 57. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Ks. F. Maja., 25.05.2023, sesja nr 59.
 58. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Grzepskiego., 25.05.2023, sesja nr 59.
 59. ws. przekazania działek nr 345/2, 345/1 oraz części działki nr 637/1 obr. 68 Podgórze w zarząd Zarządu Zieleni Miejskiej., 27.04.2023, sesja nr 58.
 60. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 27.04.2023, sesja nr 58.
 61. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek lub ich części stanowiących pas drogowy ulicy Orszańskiej., 27.04.2023, sesja nr 58.
 62. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Tuchowskiej, Osterwy, Orszańskiej i Droga Rokadowa, Wyrwa do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 27.04.2023, sesja nr 58.
 63. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Bednarskiej do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 27.04.2023, sesja nr 58.
 64. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Gruszczyńskiego do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 27.04.2023, sesja nr 58.
 65. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Libertowskiej do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 27.04.2023, sesja nr 58.
 66. ws. zaopiniowania projektu budowy drogi wewnętrznej na działce nr 259/167 obr. 86 Podgórze w Krakowie w rejonie ul. Homolacsa., 27.04.2023, sesja nr 58.
 67. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok., 27.04.2023, sesja nr 58.
 68. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Libertowskiej do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 16.03.2023, sesja nr 57.
 69. ws. objęcia patronatem 17. obchodów Dni Pamięci Ofiar Gestapo., 16.03.2023, sesja nr 57.
 70. ws. zmiany uchwały XLVIII/447/2022 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 08.07.2022 r. z późn. zm., 16.03.2023, sesja nr 57.
 71. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 16.03.2023, sesja nr 57.
 72. ws. wydania opinii do koncepcji wielowariantowej dot. projektu pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na działkach nr 276/13, 188/1, 302, 187/85, 187/63, 276/12, obręb 0069 Podgórze w miejscowości Kraków”., 16.03.2023, sesja nr 57.
 73. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Tuchowskiej oraz Osterwy do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 16.03.2023, sesja nr 57.
 74. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Tuchowskiej do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 16.03.2023, sesja nr 57.
 75. ws. wydania opinii dla wniosku zgłaszanego w ramach Inicjatywy Lokalnej pn. „Eko baza”., 23.02.2023, sesja nr 56.
 76. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 23.02.2023, sesja nr 56.
 77. ws. wypowiedzenia umów dzierżawy działki gminnej przy ul. Borkowskiej (działka nr 45/1 obręb 68 Podgórze)., 23.02.2023, sesja nr 56.
 78. ws. zaopiniowania zmiany organizacji ruchu na ul. Chorzowskiej., 23.02.2023, sesja nr 56.
 79. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Maklakiewicza., 23.02.2023, sesja nr 56.
 80. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Warownej., 23.02.2023, sesja nr 56.
 81. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek nr 188/15, 188/14, 188/5 obr. 69 Podgórze., 23.02.2023, sesja nr 56.
 82. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 144/4 obr. 97 Podgórze w Krakowie., 23.02.2023, sesja nr 56.
 83. ws. wydania opinii dot. nazwania ulicy imieniem Karola Knausa., 23.02.2023, sesja nr 56.
 84. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek nr 259/1, 259/2 obr. 99 Podgórze., 23.02.2023, sesja nr 56.
 85. ws. przystąpienia do X edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2023., 23.02.2023, sesja nr 56.
 86. ws. upoważnienia Zarządu Dzielnicy X Swoszowice do wydawania opinii w zakresie określonym w § 3 pkt 4 lit. e Statutu Dzielnicy X Swoszowice., 26.01.2023, sesja nr 55.
 87. ws. wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego nadania nazwy nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. W. Krygowskiego a ul. Zawiłą pn. „Prof. Jana Grochowskiego”., 23.11.2022, sesja nr 53.
 88. ws. wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego nadania nazwy nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Prof. W. M. Bartla a przystankiem kolejowym SKA Opatkowice pn. „Prof. Mieczysława Tomaszewskiego”, 23.11.2022, sesja nr 53.
 89. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 23.11.2022, sesja nr 53.
 90. ws. wydania opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Leczniczej do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 23.11.2022, sesja nr 53.
 91. ws. zaopiniowania projektu utwardzenia części działek nr 254/2, 253/14 obręb 87 Podgórze w ciągu ul. Zakarczmie w Krakowie., 23.11.2022, sesja nr 53.
 92. ws. umieszczenie zadania pn. „Budowa rowu melioracyjnego będącego odbiorem wód opadowych z ul. Matematyków Krakowskich i ul. Zbydniowickiej” w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2023., 23.11.2022, sesja nr 53.
 93. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Warownej., 23.11.2022, sesja nr 53.
 94. ws. wydania opinii do projektu dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua”, 23.11.2022, sesja nr 53.
 95. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ul. W. Bełzy., 23.11.2022, sesja nr 53.
 96. ws. likwidacji progów zwalniających na odcinku ulicy Smoleńskiego w Krakowie., 23.11.2022, sesja nr 53.
 97. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022, 27.10.2022, sesja nr 52.
 98. ws. sprzeciwu wobec lokalizacji inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale KRA0877D wraz z instalacją elektromagnetyczną oraz kanalizacją kablową przy ul. Krośnieńskiej 1 w Krakowie, na działce nr 185 obr. 67 Podgórze”., 20.09.2022, sesja nr 51.
 99. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2022 – 2023, 20.09.2022, sesja nr 51.
 100. ws. korekty uchwały nr XLIII/414/2022 z dnia 22 marca 2022 r. z późn. zm. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2022 – 2023., 20.09.2022, sesja nr 51.
 101. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 20.09.2022, sesja nr 51.
 102. ws. korekty uchwały nr XV/172/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. z późn. zm. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020 – 2023, 20.09.2022, sesja nr 51.
 103. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 20.09.2022, sesja nr 51.
 104. ws. wydania opinii do projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Oświetlenie ul. Wyżynnej”., 20.09.2022, sesja nr 51.
 105. ws. zaopiniowania projektu budowy chodnika w ciągu ul. Matematyków Krakowskich., 20.09.2022, sesja nr 51.
 106. ws. zaopiniowania projektów dla zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich”., 20.09.2022, sesja nr 51.
 107. ws. wydania opinii do ograniczenia postoju na odcinku ul. bp. Albina Małysiaka., 20.09.2022, sesja nr 51.
 108. ws. wydania opinii do organizacji ruchu na ul. Warownej związanej z wprowadzeniem zakazu postoju., 20.09.2022, sesja nr 51.
 109. ws. zaopiniowania możliwości zamknięcia przejazdu kolejowego w rejonie przystanku kolejowego Kraków Opatkowice., 31.08.2022, sesja nr 50.
 110. ws. korekty uchwały nr XXXII/306/2021 z dnia 26 maja 2021 r. z późn. zm. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021-2022., 31.08.2022, sesja nr 50.
 111. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022, 31.08.2022, sesja nr 50.
 112. ws. zaopiniowania projektu budowy odcinka drogi wewnętrznej oraz zjazdu indywidualnego stanowiącego dojazd do działki nr 259/241 z drogi gminnej wewnętrznej ul. Homolacsa w Krakowie., 31.08.2022, sesja nr 50.
 113. ws. wydania opinii do projektu koncepcyjnego pn.: "Budowa ulicy Nowej Bartla od ulicy Zawiłej do planowanego ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny Zacisze oraz koncepcja poprawy komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej na odcinku od ulicy Kobierzyńskiej do ulicy Żywieckiej w Krakowie", 31.08.2022, sesja nr 50.
 114. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek nr 188/4 i 188/5 obręb 69 Podgórze., 31.08.2022, sesja nr 50.
 115. ws. wydania opinii dot.włączenia posesji przy ul. Miarowej do sieci wodociągowej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 31.08.2022, sesja nr 50.
 116. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 211/2 przy ul. Czerskiej w Krakowie., 31.08.2022, sesja nr 50.
 117. ws. wydania opinii do projektu budowlanego dla zadania pn.: "Rozbudowa odcinka drogi ul. Podgórki polegająca na wykonaniu utwardzenia na części działki nr 136/7, 254, obr. 91 Podgórze o nawierzchni tłuczniowej wraz z budową zjazdu indywidualnego na działkę nr 136/7 obr. 91 Podgórze", 31.08.2022, sesja nr 50.
 118. ws. wydania opinii do projektu czasowej organizacji ruchu wprowadzonego przy ul. Ważewskiego i ul. Zakarczmie - wykonanie rozbudowy ulicy., 31.08.2022, sesja nr 50.
 119. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022, 22.07.2022, sesja nr 49.
 120. ws. korekty uchwały nr XXXII/314/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021-2022., 22.07.2022, sesja nr 49.
 121. ws. usunięcia negatywnych skutków działania oczyszczalni ścieków w Lusinie, użytkowanej przez Gminę Mogilany na rzekę Wilgę., 08.07.2022, sesja nr 48.
 122. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części działki przy ul. Polarnej w Krakowie., 08.07.2022, sesja nr 48.
 123. ws. wydania opinii dla projektu budowy zjazdu z ul. Orszańskiej na działki nr 47/8, 47/13 wraz z poszerzeniem ul. Orszańskiej w Krakowie., 08.07.2022, sesja nr 48.
 124. ws. wydania opinii dla koncepcji przebudowy ul. Tytusa Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta., 08.07.2022, sesja nr 48.
 125. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 08.07.2022, sesja nr 48.
 126. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 27.06.2022, sesja nr 47.
 127. ws. wydania opinii do koncepcji zmiany organizacji ruchu na ul. Koszutki., 27.06.2022, sesja nr 47.
 128. ws. wydania opinii do ograniczenia postoju na odcinku ul. Janowskiego., 27.06.2022, sesja nr 47.
 129. ws. zaopiniowania projektu budowy odcinka drogi wewnętrznej oraz zjazdu indywidualnego stanowiącego dojazd do działki nr 249/241 z drogi gminnej wewnętrznej ul. Homolacsa w Krakowie., 27.06.2022, sesja nr 47.
 130. ws. zaopiniowania projektu koncepcji dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa ul. Borowinowej na działkach nr 497/1, 499, 710 obręb 0090 Podgórze jednostka ewidencyjna 126104_9 w miejscowości Kraków, Gmina Miejska Kraków”., 27.06.2022, sesja nr 47.
 131. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pas drogowy ulicy Baryckiej., 27.06.2022, sesja nr 47.
 132. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pas drogowy ulicy Hoborskiego., 27.06.2022, sesja nr 47.
 133. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pas drogowy ulicy Zbydniowickiej., 31.05.2022, sesja nr 46.
 134. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działki nr 96/400 obr. 69 Podgórze., 31.05.2022, sesja nr 46.
 135. ws. wydania opinii do zmian w organizacji ruchu na ul. Zakopiańskiej., 31.05.2022, sesja nr 46.
 136. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym działek przy ul. Drużbackiej w Krakowie., 31.05.2022, sesja nr 46.
 137. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym działki nr 144/11 obr. 97 Podgórze w Krakowie., 31.05.2022, sesja nr 46.
 138. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2023., 31.05.2022, sesja nr 46.
 139. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022, 31.05.2022, sesja nr 46.
 140. ws. wydania opinii dot. włączenia posesji przy ul. Smoleńskiego do sieci wodociągowej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 31.05.2022, sesja nr 46.
 141. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 02.05.2022, sesja nr 45.
 142. ws. korekty uchwały nr XLIII/414/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2022-2023., 02.05.2022, sesja nr 45.
 143. ws. zaopiniowania projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Skrzetuskiego”., 02.05.2022, sesja nr 45.
 144. ws. zmiany uchwały nr XLIV/417/2022 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Warownej w Krakowie., 02.05.2022, sesja nr 45.
 145. ws. wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 43/5, 44/5, 52/3, 493/1, 53/1, 55/1 obr. 67 Podgórze przy ul. Kazimierza Kierzkowskiego/ Józefa Kustronia w Krakowie”., 25.04.2022, sesja nr 44.
 146. ws. wydania opinii dla inwestycji pn.: „Nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 764 obr. 67 Podgórze, przy ul. Kustronia 21 w Krakowie”., 25.04.2022, sesja nr 44.
 147. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 25.04.2022, sesja nr 44.
 148. ws. podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku., 25.04.2022, sesja nr 44.
 149. ws. korekty uchwały nr XLIII/413/2022 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 22 marca 2022 r., 25.04.2022, sesja nr 44.
 150. ws. korekty uchwały nr XXXII/306/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021-2022., 25.04.2022, sesja nr 44.
 151. ws. wydania opinii dot. włączenia posesji przy ul. Szczawnickiej do sieci kanalizacyjnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.: „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)., 25.04.2022, sesja nr 44.
 152. ws. zaopiniowania projektu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych oraz budowa linii zasilającej oświetlenie przy ul. Fortecznej w Krakowie”., 25.04.2022, sesja nr 44.
 153. ws. zaopiniowania montażu progów zwalniających na ul. Borkowskiej., 25.04.2022, sesja nr 44.
 154. ws. wydania opinii dotyczącej przebudowy drogi w ciągu ul. Pronaszków dla inwestycji na działce nr 291/7 obr. 86 Podgórze., 25.04.2022, sesja nr 44.
 155. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Warownej w Krakowie., 25.04.2022, sesja nr 44.
 156. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 rok., 25.04.2022, sesja nr 44.
 157. ws. wydania opinii dot. koncepcji przebudowy układu drogowego w związku z planowaną inwestycją budowy hali magazynowo-usługowej z budynkiem socjalno- biurowym, z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą w Krakowie przy ul. Inicjatywy Lokalnej na działce ewidencyjnej nr 60/18, Podgórze., 25.04.2022, sesja nr 44.
 158. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2022–2023., 22.03.2022, sesja nr 43.
 159. ws. zmiany uchwały XXXIV/332/2021 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 08.07.2021r. z późn. zm., 22.03.2022, sesja nr 43.
 160. ws. korekty uchwały nr XXXV/351/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021-2022., 22.03.2022, sesja nr 43.
 161. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 22.03.2022, sesja nr 43.
 162. ws. wydania opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rajsko II”., 22.03.2022, sesja nr 43.
 163. ws. przystąpienia do IX edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2022., 22.03.2022, sesja nr 43.
 164. ws. pozytywnego zaopiniowania wariantu korytarza K6 dla budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice., 22.02.2022, sesja nr 42.
 165. ws. zaopiniowania projektu budowlanego dla budowy chodnika wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania „Program budowy chodników –
ul. Siarczanogórska”, 22.02.2022, sesja nr 42.
 166. ws. wydania opinii do projektu pn.: „Przebudowa ul. Chałubińskiego”., 22.02.2022, sesja nr 42.
 167. ws. zaopiniowania montażu progów zwalniających na ul. Komuny Paryskiej., 22.02.2022, sesja nr 42.
 168. ws. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji, 22.02.2022, sesja nr 42.
 169. ws. przyspieszenia prac związanych ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Barycz II"., 15.12.2021, sesja nr 39.
 170. ws. wydania opinii dla inwestycji pn. "Zakład Przetwarzanie Odpadów Budowlanych wraz ze stacją przeładunkową przy ul. Krzemienieckiej 55 w Krakowie"., 15.12.2021, sesja nr 39.
 171. ws. przekształcenia parkingu przy SKA Kraków-Opatkowice w parking "Park and Ride"., 15.12.2021, sesja nr 39.
 172. ws. wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Zawiszy oraz Pustynnej., 15.12.2021, sesja nr 39.
 173. ws. wykonania odwodnienia wzdłuż ulicy Gruszczyńskiego., 15.12.2021, sesja nr 39.
 174. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Edmunda Neussera w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 30.11.2021, sesja nr 38.
 175. ws. przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Młodzieży i Innowacji., 30.11.2021, sesja nr 38.
 176. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 30.11.2021, sesja nr 38.
 177. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 30.11.2021, sesja nr 38.
 178. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży i Innowacji., 30.11.2021, sesja nr 38.
 179. ws. szczęcia procedury mającej na celu nabycie do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek cennych pod względem krajobrazowo-przyrodniczym., 30.11.2021, sesja nr 38.
 180. ws. wszczęcia procedury mającej na celu nabycie do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek cennych pod względem krajobrazowo-przyrodniczym., 30.11.2021, sesja nr 38.
 181. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Soboniowickiej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 25.10.2021, sesja nr 37.
 182. ws. zaopiniowania projektu budowlanego dla zadania pn. "Przebudowa rowu przy ul. Golkowickiej w Krakowie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do dopływu spod Lasowic (Cyrkówki)"., 25.10.2021, sesja nr 37.
 183. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2021 roku., 25.10.2021, sesja nr 37.
 184. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Koszutki w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 25.10.2021, sesja nr 37.
 185. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Do Luboni w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 25.10.2021, sesja nr 37.
 186. ws. zaopiniowania projektu koncepcyjnego dla rozbudowy ul. Podgórki od ul. Miarowej do ul. Wyrwa., 25.10.2021, sesja nr 37.
 187. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Podgórki., 25.10.2021, sesja nr 37.
 188. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz
 z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Program budowy chodników –
 ul. Siarczanogórska"., 25.10.2021, sesja nr 37.
 189. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 25.10.2021, sesja nr 37.
 190. ws. powołania Komisji ds. Młodzieży i Innowacji., 25.10.2021, sesja nr 37.
 191. ws. rezygnacji z realizacji zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2023 na podstawie uchwały nr XXIX/284/2021
z dnia 24 marca 2021 r., 29.09.2021, sesja nr 36.
 192. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 29.09.2021, sesja nr 36.
 193. ws. ustanowienia użytków ekologicznych na terenach przyległych do os. Kliny., 29.09.2021, sesja nr 36.
 194. ws. umieszczenia zadania pn. "Wykonanie kanalizacji opadowej
w ul. Kierzkowskiego na odcinku od ul. Szyllinga do ul. Kustronia ok. 240mb" w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2022 i 2023., 29.09.2021, sesja nr 36.
 195. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Hoborskiego" w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022 i lata następne., 29.09.2021, sesja nr 36.
 196. ws. poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych na ul. Drużbackiej przy pętli autobusowej w os. Soboniowice., 29.09.2021, sesja nr 36.
 197. ws. umieszczenia zadania pn. "Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ulicy Niedźwiedziny" w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2022 i 2023., 29.09.2021, sesja nr 36.
 198. ws. zmiany pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Podgórki
 oraz ul. Droga Rokadowa., 29.09.2021, sesja nr 36.
 199. ws. zaopiniowania montażu progu zwalniającego na ul. Korpala., 29.09.2021, sesja nr 36.
 200. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ulicy Warownej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 29.09.2021, sesja nr 36.
 201. ws. umieszczenia zadania pn. "Rozbudowa mostu na rzece Cyrkówka w ciągu ul. Matematyków Krakowskich" w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022., 29.09.2021, sesja nr 36.
 202. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 29.09.2021, sesja nr 36.
 203. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2021 roku., 29.09.2021, sesja nr 36.
 204. ws. sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Swoszowice nad Wilgą" na obszarze Dzielnicy X Swoszowice., 29.09.2021, sesja nr 36.
 205. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w drodze bezprzetargowej części działki położonej przy ulicy Opatkowickiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.08.2021, sesja nr 35.
 206. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w drodze bezprzetargowej części działki położonej przy ulicy Borkowskiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.08.2021, sesja nr 35.
 207. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ulicy Kłuszyńskiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.08.2021, sesja nr 35.
 208. ws. zaopiniowania projektu dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Bochnaka”., 26.08.2021, sesja nr 35.
 209. ws. zaopiniowania koncepcji dla zadania pn. „Budowa wiaduktu drogowego nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie”., 26.08.2021, sesja nr 35.
 210. ws. umieszczenia zadania pn. „Przebudowa ulicy Chałubińskiego na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Kąpielową do ul. Łysogórskiej” w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2022-2023., 26.08.2021, sesja nr 35.
 211. ws. umieszczenia zadania pn. „Budowa peronów przystankowych
w ul. Matematyków Krakowskich w rejonie budynku nr 133a” w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2022., 26.08.2021, sesja nr 35.
 212. ws. umieszczenia zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Kąpielowej, Moszyńskiego oraz Borowinowej” w Budżecie Miasta Krakowa
na rok 2022 i w latach następnych., 26.08.2021, sesja nr 35.
 213. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 26.08.2021, sesja nr 35.
 214. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 26.08.2021, sesja nr 35.
 215. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021–2022., 26.08.2021, sesja nr 35.
 216. ws. korekty uchwały nr XII/146/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019 – 2023 z późn zm., 26.08.2021, sesja nr 35.
 217. ws. nadania nazwy nowej placówce kulturalnej usytuowanej w części stacji PKP Kraków-Swoszowice „Klub Kultury Jugowice-Swoszowice”., 26.08.2021, sesja nr 35.
 218. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2021 roku., 26.08.2021, sesja nr 35.
 219. ws. podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku., 26.08.2021, sesja nr 35.
 220. ws. montażu progów zwalniających, szykan drogowych oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych na terenie osiedla Kliny., 08.07.2021, sesja nr 34.
 221. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Osterwy w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 08.07.2021, sesja nr 34.
 222. ws. zaopiniowania projektu budowlanego pn. „Rozbudowa ul. Ważewskiego polegająca na budowie poboczy i budowie zjazdu po terenie dz. nr 493, 455/1, 455/2
obr. 87 Podgórze w Krakowie”., 08.07.2021, sesja nr 34.
 223. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci wodociągowej dla mieszkańców ulicy Kenara w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 08.07.2021, sesja nr 34.
 224. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Kenara w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 08.07.2021, sesja nr 34.
 225. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Lwa Landaua w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 08.07.2021, sesja nr 34.
 226. ws. rozszerzenia kompetencji i obowiązków Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 08.07.2021, sesja nr 34.
 227. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 08.07.2021, sesja nr 34.
 228. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji., 08.07.2021, sesja nr 34.
 229. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w drodze bezprzetargowej części działki położonej przy ulicy Kłuszyńskiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 08.07.2021, sesja nr 34.
 230. ws. wydania opinii dotyczącej lokalizacji dla wyspowego progu zwalniającego na ul. Pronaszków., 08.07.2021, sesja nr 34.
 231. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w drodze bezprzetargowej części działki położonej przy ulicy Pawła z Krosna w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 08.07.2021, sesja nr 34.
 232. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 08.07.2021, sesja nr 34.
 233. ws. utworzenia przestrzeni parkowej na terenie zielonym w os. Jugowice., 08.07.2021, sesja nr 34.
 234. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 08.07.2021, sesja nr 34.
 235. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 08.07.2021, sesja nr 34.
 236. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 17.06.2021, sesja nr 33.
 237. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 17.06.2021, sesja nr 33.
 238. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 17.06.2021, sesja nr 33.
 239. ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 17.06.2021, sesja nr 33.
 240. ws. odwołania Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 17.06.2021, sesja nr 33.
 241. ws. zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i ds. Osób Niepełnosprawnych., 17.06.2021, sesja nr 33.
 242. ws. zmiany składu osobowego Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 17.06.2021, sesja nr 33.
 243. ws. zmiany składu osobowego Komisji Promocji, Kontaktów z Mieszkańcami
i Kultury., 17.06.2021, sesja nr 33.
 244. ws. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej., 17.06.2021, sesja nr 33.
 245. ws. zmiany składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego., 17.06.2021, sesja nr 33.
 246. ws. zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 17.06.2021, sesja nr 33.
 247. ws. powołania Komisji Edukacji., 17.06.2021, sesja nr 33.
 248. ws. uchylenia Uchwały nr XII/154/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Komisji Sportu i Rekreacji powołanej Uchwałą nr II/11/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania., 17.06.2021, sesja nr 33.
 249. ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 26.05.2021, sesja nr 32.
 250. ws. przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 26.05.2021, sesja nr 32.
 251. ws. przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej., 26.05.2021, sesja nr 32.
 252. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021–2022., 26.05.2021, sesja nr 32.
 253. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2022., 26.05.2021, sesja nr 32.
 254. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 26.05.2021, sesja nr 32.
 255. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021–2022., 26.05.2021, sesja nr 32.
 256. ws. wydania opinii dot. montażu dodatkowego progu zwalniającego na 
ul. Ważewskiego., 26.05.2021, sesja nr 32.
 257. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pas drogowy ulicy Gołąba., 26.05.2021, sesja nr 32.
 258. ws. wydania opinii dot. objęcia ulicy Moszyńskiego oraz ulicy Piłkarskiej strefą zamieszkania., 26.05.2021, sesja nr 32.
 259. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących ciąg pieszo-jezdny w os. Swoszowice., 26.05.2021, sesja nr 32.
 260. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021–2022., 26.05.2021, sesja nr 32.
 261. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 26.05.2021, sesja nr 32.
 262. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części działki położonej przy ulicy Zagaje w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.05.2021, sesja nr 32.
 263. ws. odwołania Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 19.05.2021, sesja nr 31.
 264. ws. nie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 rok., 29.04.2021, sesja nr 30.
 265. ws. przystąpienia do VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2021., 24.03.2021, sesja nr 29.
 266. ws. wydania opinii dot. wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Lusińskiej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 267. ws. montażu luster drogowych na ul. Bluszczowej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 268. ws. wydania opinii dot. budowy budynku biurowo-usługowo-handlowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Zakopiańskiej 167-165 w Krakowie., 24.03.2021, sesja nr 29.
 269. ws. wydania opinii dot. budowy budynku handlowo-usługowo-magazynowego wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Smoleńskiego w Krakowie i ul. Świetlistej
w Libertowie., 24.03.2021, sesja nr 29.
 270. ws. pozostawienia ruchu dwukierunkowego na ulicy Bluszczowej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 271. ws. wydania opinii dot. przesunięcia progu zwalniającego na ulicy Bluszczowej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 272. ws. wydania opinii dot. zmiany organizacji ruchu na odcinku od wjazdu do Parku Maćka i Doroty do końca ślepej części ulicy Wichrowej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 273. ws. wprowadzenia nowego oznakowania drogowego na ul. Księżycowej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 274. ws. wydania opinii dot. wprowadzenia oznakowania „zakaz zatrzymywania się” na drodze wewnętrznej ul. Libertowskiej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 275. ws. utworzenia strefy zamieszkania w ciągu ul. Smoleńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Inicjatywy Lokalnej do ul. Dzikiej Róży, z zastosowaniem szykan drogowych., 24.03.2021, sesja nr 29.
 276. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Sawiczewskich w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 24.03.2021, sesja nr 29.
 277. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pas drogowy ulicy Herbowej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 278. ws. nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Kraków działek stanowiących pas drogowy ulicy Nałęczowskiej., 24.03.2021, sesja nr 29.
 279. ws. rozszerzenia przedmiotu działania Komisji Promocji, Kontaktów z Mieszkańcami i Kultury Rady Dzielnicy X Swoszowice., 24.03.2021, sesja nr 29.
 280. ws. korekty uchwały nr XVIII/199/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020 – 2021., 24.03.2021, sesja nr 29.
 281. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 24.03.2021, sesja nr 29.
 282. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2021–2023., 24.03.2021, sesja nr 29.
 283. ws. zmiany uchwały Nr XXI/226/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 24.03.2021, sesja nr 29.
 284. ws. ustanowienia użytków ekologicznych na terenach przyległych do os. Kliny., 24.03.2021, sesja nr 29.
 285. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 09.02.2021, sesja nr 28.
 286. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia zakazu postoju na ul. Myślenickiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sawiczewskich i ul. Siarczki oraz montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Szybisko i Myślenickiej., 09.02.2021, sesja nr 28.
 287. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym części działki położonej przy ulicy Kłuszyńskiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 09.02.2021, sesja nr 28.
 288. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ulicy Czerskiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 09.02.2021, sesja nr 28.
 289. ws. objęcia zasięgiem obsługi autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie południowej części osiedla Kliny tj. rejonu ulic: Gałęzowskiego, Boratyńskiego, Umińskiej i Homolacsa., 09.02.2021, sesja nr 28.
 290. ws. montażu progów zwalniających na ulicach: Homolacsa i Pronaszków., 09.02.2021, sesja nr 28.
 291. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Wyrwa w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 27.01.2021, sesja nr 27.
 292. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ulicy Chanieckiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 27.01.2021, sesja nr 27.
 293. ws. zaopiniowania przedłożonego rozwiązania dla zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu Żelazowskiego - część nr 07" w ramach "Programu budowy chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa"., 27.01.2021, sesja nr 27.
 294. ws. zaopiniowania projektu pn. „Budowa boiska do rekreacji wraz
 z zabezpieczeniem w formie piłkochwytu, budowa obiektów małej architektury
 w miejscu publicznym oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia 
w ramach zagospodarowania Parku Opatkowickiego w Krakowie”., 09.12.2020, sesja nr 26.
 295. ws. wydania opinii dot. wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Komuny Paryskiej., 09.12.2020, sesja nr 26.
 296. ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Łysogórskiej., 09.12.2020, sesja nr 26.
 297. ws. uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej., 09.12.2020, sesja nr 26.
 298. ws. uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska., 09.12.2020, sesja nr 26.
 299. ws. uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa., 09.12.2020, sesja nr 26.
 300. ws. zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego „Budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Myślenickiej” w ramach zadania pn.
„Rozbudowa ul. Myślenickiej”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 301. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki położonej przy ulicy Siarczanogórskiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 23.11.2020, sesja nr 25.
 302. ws. wydania opinii dot. likwidacji progów zwalniających na ulicy Siarczanogórskiej., 23.11.2020, sesja nr 25.
 303. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ulicy Armii Kraków w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 23.11.2020, sesja nr 25.
 304. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Jelskiego w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 305. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulic: Zbydniowickiej, Matematyków Krakowskich i Opiala w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 306. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulic: Nowickiego, Czuchnowskiego, Doroszewskiego, Iwaszkiewicza i Koźmiana w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 307. ws. zaopiniowania projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla zadania pn. „Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Myślenickiej przy skrzyżowaniu z ul Bochnaka” 
w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 308. ws. zaopiniowania projektu aktualizacji organizacji ruchu na ul. Myślenickiej
w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 309. ws. korekty uchwały nr XXIII/246/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku z późn. zm., 23.11.2020, sesja nr 25.
 310. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 23.11.2020, sesja nr 25.
 311. ws. wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Krygowskiego., 26.10.2020, sesja nr 24.
 312. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 26.10.2020, sesja nr 24.
 313. ws. korekty uchwały nr XXIII/246/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic"
w 2020 roku., 26.10.2020, sesja nr 24.
 314. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.09.2020, sesja nr 23.
 315. ws. zaopiniowania projektu instalacji oświetlenia wraz z słupami na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga., 24.09.2020, sesja nr 23.
 316. ws. wydania opinii dot. montażu progu zwalniającego na ulicy Bluszczowej., 24.09.2020, sesja nr 23.
 317. ws. montażu progów zwalniających na ulicy Księżycowej od strony wjazdu 
z ul. Narvik., 24.09.2020, sesja nr 23.
 318. ws. zaopiniowania wielowariantowej koncepcji dla zadania pn. "Przebudowa
ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej"., 24.09.2020, sesja nr 23.
 319. ws. zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej nr 151/451., 24.09.2020, sesja nr 23.
 320. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2020 roku., 24.09.2020, sesja nr 23.
 321. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2021 roku., 24.09.2020, sesja nr 23.
 322. ws. wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic., 31.08.2020, sesja nr 22.
 323. ws. podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2021 roku., 31.08.2020, sesja nr 22.
 324. ws. wydania opinii dotyczącej nadania nazwy bezimiennej przecznicy z ul. Mirosława Krzyżańskiego imieniem Jana Anioły., 31.08.2020, sesja nr 22.
 325. ws. zaopiniowania projektu branży drogowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2170k (ul. Świetlista) w Libertowie wraz z przebudową drogi dojazdowej 66kd(d) oraz budową zjazdu publicznego dla inwestycji kubaturowej na działkach nr 184, 183, 467, 189/14, 177/1 obr. 89 Podgórze w Krakowie"., 31.08.2020, sesja nr 22.
 326. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Chałubińskiego na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Szybisko do ul. Łysogórskiej" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2021-2023., 31.08.2020, sesja nr 22.
 327. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia znaku B-35 "zakaz postoju" na ul. Chałubińskiego w Krakowie., 31.08.2020, sesja nr 22.
 328. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Księżycowej i ulicy Bluszczowej., 31.08.2020, sesja nr 22.
 329. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 31.08.2020, sesja nr 22.
 330. ws. korekty uchwały nr XV/172/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020 - 2023., 31.08.2020, sesja nr 22.
 331. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 31.08.2020, sesja nr 22.
 332. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku., 03.07.2020, sesja nr 21.
 333. ws. korekty uchwały nr XX/217/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku., 03.07.2020, sesja nr 21.
 334. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji, Kontaktów z Mieszkańcami 
i Kultury., 03.07.2020, sesja nr 21.
 335. ws. pozostawienia trasy linii autobusowej nr 178 na trasie Pod Fortem – Mistrzejowice., 03.07.2020, sesja nr 21.
 336. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej., 03.07.2020, sesja nr 21.
 337. ws. zmiany nazwy Komisji Kontaktów z Mieszkańcami i Promocji powołanej Uchwałą nr XX/222/2020 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania i składu osobowego., 03.07.2020, sesja nr 21.
 338. ws. wypowiedzenia umów dzierżawy części działki znajdującej się 
w Parku Maćka i Doroty i przejęcie ich w zarząd przez Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie., 03.07.2020, sesja nr 21.
 339. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 03.07.2020, sesja nr 21.
 340. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 03.07.2020, sesja nr 21.
 341. ws. uchylenia Uchwały nr II/14/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice
z 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kultury., 03.07.2020, sesja nr 21.
 342. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 położoną przy ul. Myślenickiej 112 umowy najmu części nieruchomości z Orange Polska S.A. i Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. pod stację bazową telefonii komórkowej., 03.07.2020, sesja nr 21.
 343. ws. wydania opinii dot. skierowania linii 451 przez ul. Pronaszków, Homolacsa
i Boratyńskiego oraz wniosków dot. zmian w krakowskiej komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy X., 24.06.2020, sesja nr 20.
 344. ws. powołania Komisji Kontaktów z Mieszkańcami i Promocji., 24.06.2020, sesja nr 20.
 345. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 24.06.2020, sesja nr 20.
 346. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.06.2020, sesja nr 20.
 347. ws. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej., 24.06.2020, sesja nr 20.
 348. ws. uchylenia Uchwały nr II/15/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice
z 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa., 24.06.2020, sesja nr 20.
 349. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku., 24.06.2020, sesja nr 20.
 350. ws. umieszczenia znaku informacyjnego D-4a „droga bez przejazdu” przy wjeździe na ul. Łysogórską z ul. Chałubińskiego., 24.06.2020, sesja nr 20.
 351. ws. zaopiniowania projektu przebudowy fragmentu ulicy Lusińskiej., 24.06.2020, sesja nr 20.
 352. ws. korekty uchwały nr XII/146/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019 - 2022., 24.06.2020, sesja nr 20.
 353. ws. wydania opinii dotyczącej zamontowania progów zwalniających na ulicy Zaporoskiej oraz ponownego zweryfikowania organizacji ruchu., 24.06.2020, sesja nr 20.
 354. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.06.2020, sesja nr 20.
 355. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.06.2020, sesja nr 20.
 356. ws. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Dzielnicy X Swoszowice., 24.06.2020, sesja nr 20.
 357. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 28.05.2020, sesja nr 19.
 358. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 28.05.2020, sesja nr 19.
 359. ws. umieszczenia znaku D-40 „strefa zamieszkania” na odcinku od wjazdu do Parku Maćka i Doroty do końca ślepej części ulicy Wichrowej., 28.05.2020, sesja nr 19.
 360. ws. umieszczenia znaków zakazu postoju na ulicy Bluszczowej oraz ewentualne zwiększenie ilości progów zwalniających., 28.05.2020, sesja nr 19.
 361. ws. korekty uchwały nr XLVIII/403/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. z późn. zm.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019 – 2021., 28.05.2020, sesja nr 19.
 362. ws. zmiany składu osobowego Komisji Kultury., 28.05.2020, sesja nr 19.
 363. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w drodze bezprzetargowej części działek położonych przy ulicy Zagaje w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 30.04.2020, sesja nr 18.
 364. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w drodze bezprzetargowej części działek położonych przy ulicy Zagaje w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 30.04.2020, sesja nr 18.
 365. ws. korekty uchwały nr VIII/94/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019 - 2020., 30.04.2020, sesja nr 18.
 366. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 30.04.2020, sesja nr 18.
 367. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020–2021., 30.04.2020, sesja nr 18.
 368. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 30.04.2020, sesja nr 18.
 369. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działek położonych przy ulicy Ks. Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 30.04.2020, sesja nr 18.
 370. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok., 23.03.2020, sesja nr 17.
 371. ws. przystąpienia do VII edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2020., 23.03.2020, sesja nr 17.
 372. ws. zmiany składu osobowego Komisji Kultury., 23.03.2020, sesja nr 17.
 373. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 23.03.2020, sesja nr 17.
 374. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i ds. Osób Niepełnosprawnych., 23.03.2020, sesja nr 17.
 375. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci wodociągowej dla mieszkańców ulicy Familijnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 25.02.2020, sesja nr 16.
 376. ws. zmiany składu osobowego Komisji Kultury., 25.02.2020, sesja nr 16.
 377. ws. powołania Komisji Ochrony Zdrowia i ds. Osób Niepełnosprawnych., 25.02.2020, sesja nr 16.
 378. ws. zmiany nazwy Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej powołanej Uchwałą nr II/13/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz przyjęcia jej nowego zakresu działania., 25.02.2020, sesja nr 16.
 379. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działek położonych
w os. Swoszowice w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 25.02.2020, sesja nr 16.
 380. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.1107.2019.AS)., 25.02.2020, sesja nr 16.
 381. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.1093.2019.AS)., 25.02.2020, sesja nr 16.
 382. ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Koszutki., 25.02.2020, sesja nr 16.
 383. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działki położonej przy ulicy
Ks. Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 25.02.2020, sesja nr 16.
 384. ws. zmiany uchwały Nr IX/116/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 25.02.2020, sesja nr 16.
 385. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 25.02.2020, sesja nr 16.
 386. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 25.02.2020, sesja nr 16.
 387. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2020 roku., 25.02.2020, sesja nr 16.
 388. ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Szybisko (przy skrzyżowaniu z ul. Myślenicką)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 389. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na części ulicy Moszyńskiego., 23.01.2020, sesja nr 15.
 390. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.1051.2019.AS)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 391. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.1001.2019.AS)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 392. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.946.2019.AS)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 393. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działki położonej przy ulicy
Ks. Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 23.01.2020, sesja nr 15.
 394. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020–2023., 23.01.2020, sesja nr 15.
 395. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 23.01.2020, sesja nr 15.
 396. ws. umieszczenia zadania pn. "Modernizacja ulicy Prof. Bochnaka" w Budżecie Miasta Krakowa na 2021 rok., 23.01.2020, sesja nr 15.
 397. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 położoną przy ul. Myślenickiej 112 umowy najmu części nieruchomości z Orange Polska S.A. i Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. pod stację bazową telefonii komórkowej., 23.01.2020, sesja nr 15.
 398. ws. zaopiniowania projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. "Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa – Park Maćka i Doroty"., 11.12.2019, sesja nr 14.
 399. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 11.12.2019, sesja nr 14.
 400. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.981.2019.AS)., 11.12.2019, sesja nr 14.
 401. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.913.2019.AS)., 11.12.2019, sesja nr 14.
 402. ws. objęcia honorowym patronatem II Konkursu "Kolęd, pastorałek
i piosenek świąteczno-noworocznych" w Przedszkolu nr 41 imienia Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie., 11.12.2019, sesja nr 14.
 403. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działki położonej przy ulicy Czerskiej w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.11.2019, sesja nr 13.
 404. ws. wykonania chodnika wzdłuż osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych przy ulicy Zawiłej 44., 26.11.2019, sesja nr 13.
 405. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki położonej przy ulicy Siostry Zimmer w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.11.2019, sesja nr 13.
 406. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.895.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 407. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.815.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 408. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.831.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 409. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.755.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 410. ws. ujęcia w "Planie rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło (Plan wieloletni na lata 2017 -2023)" terenów osiedla Opatkowice w Dzielnicy X., 26.11.2019, sesja nr 13.
 411. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 28.10.2019, sesja nr 12.
 412. ws. zmiany nazwy Komisji Sportu i Rekreacji powołanej Uchwałą nr II/11/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania., 28.10.2019, sesja nr 12.
 413. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej., 28.10.2019, sesja nr 12.
 414. ws. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej., 28.10.2019, sesja nr 12.
 415. ws. uchylenia Uchwały nr II/9/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji., 28.10.2019, sesja nr 12.
 416. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Lasogórskiej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 28.10.2019, sesja nr 12.
 417. ws. zaopiniowania objęcia ochroną prawną, poprzez uznanie za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Dzielnicy X przy ul. Zawiłej oraz zniesienia statusu pomnika przyrody dla drzewa rosnącego na terenie Parku Zdrojowego
w Swoszowicach., 28.10.2019, sesja nr 12.
 418. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019.wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Drużbackiej od posesji nr 86 do 114 w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 28.10.2019, sesja nr 12.
 419. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 28.10.2019, sesja nr 12.
 420. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019–2022., 28.10.2019, sesja nr 12.
 421. ws. zwiększenia częstotliwości kursów autobusu linii nr 265., 28.10.2019, sesja nr 12.
 422. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 28.10.2019, sesja nr 12.
 423. ws. zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa., 28.10.2019, sesja nr 12.
 424. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 30.09.2019, sesja nr 11.
 425. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 30.09.2019, sesja nr 11.
 426. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Matematyków Krakowskich od posesji nr 133 do 135c. w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 30.09.2019, sesja nr 11.
 427. ws. zmiany trasy linii autobusowej nr 107 oraz zwiększenia jej częstotliwości kursów., 30.09.2019, sesja nr 11.
 428. ws. wprowadzenia organizacji ruchu na ulicy Dębskiego., 30.09.2019, sesja nr 11.
 429. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.686.2019.AS)., 30.09.2019, sesja nr 11.
 430. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 30.09.2019, sesja nr 11.
 431. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 z siedzibą przy ulicy Mirtowej 2 umowy najmu części nieruchomości, z przeznaczeniem na dalszą eksploatację stacji bazowej telefonii komórkowej., 30.08.2019, sesja nr 10.
 432. ws. podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2020 roku., 30.08.2019, sesja nr 10.
 433. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 30.08.2019, sesja nr 10.
 434. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Mirtowej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 435. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Niewodniczańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Myślenicką do ul. Landaua" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2020-2021., 30.08.2019, sesja nr 10.
 436. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ul. 8 Pułku Ułanów"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 437. ws. wydania opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej o średnicy Dn 600 z rur
z żeliwa sferoidalnego w rejonie ulic: Kąpielowej, Kustronia, Smoleńskiego, Poronińskiej, Taklińskiego i Kłuszyńskiej w Krakowie"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 438. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Szarskiego w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 439. ws. zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu (projekt chodnika) 
wokół Fortu nr 52 "Borek"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 440. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działek położonych przy ulicy Drużbackiej w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich., 30.08.2019, sesja nr 10.
 441. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika przy ul. Drozdowskich w Krakowie., 30.08.2019, sesja nr 10.
 442. ws. zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia przy
ul. Kierzkowskiego oraz budowy przyłącza energetycznego oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic: Armii Kraków i Ciechocińskiej., 30.08.2019, sesja nr 10.
 443. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Chałubińskiego na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Kąpielową do ul. Łysogórskiej" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2020-2021., 30.08.2019, sesja nr 10.
 444. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Zakarczmie na odcinku od
ul. Taklińskiego do działki nr 236/11 (pos. 29)" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2020-2021., 12.07.2019, sesja nr 9.
 445. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 446. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Warownej w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich., 12.07.2019, sesja nr 9.
 447. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ulicy Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 448. ws. przystąpienia do "grantów dzielnicowych" w ramach Programu "Bezpieczny Kraków"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 449. ws. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 450. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 12.07.2019, sesja nr 9.
 451. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 12.07.2019, sesja nr 9.
 452. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.438.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 453. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.424.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 454. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.416.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 455. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.398.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 456. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.377.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 457. ws. zaopiniowania projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia ulicy Baryckiej"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 458. ws. zaopiniowania projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia ulicy Koszutki"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 459. ws. zaopiniowania projektu dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Aleksandrowicza w zakresie budowy utwardzonych poboczy i zjazdów w istniejącym pasie drogowym dz. nr 651 obr. 93 Podgórze"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 460. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Landaua w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 461. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Koszutki w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 462. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 03.06.2019, sesja nr 8.
 463. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.267.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 464. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.340.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 465. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.323.2018.AJ)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 466. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.293.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 467. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.229.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 468. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.266.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 469. ws. przystąpienia do projektu bezpłatnych kursów z zakresu BLS/AED dla mieszkańców Krakowa., 03.06.2019, sesja nr 8.
 470. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ulicy Droga Rokadowa w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 03.06.2019, sesja nr 8.
 471. ws. korekty uchwały nr XLVIII/403/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019-2021., 03.06.2019, sesja nr 8.
 472. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019-2020., 03.06.2019, sesja nr 8.
 473. ws. korekty uchwały nr XLVII/397/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2017 - 2020 z późn. zm., 03.06.2019, sesja nr 8.
 474. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 15.05.2019, sesja nr 7.
 475. ws. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dot. dofinansowania spółek wodnych., 15.05.2019, sesja nr 7.
 476. ws. ustanowienia operatora Orlika przy ulicy Fortecznej 75., 15.05.2019, sesja nr 7.
 477. ws. przystąpienia do VI edycji Budżetu Obywatelskiego w latach 2019/2020., 15.05.2019, sesja nr 7.
 478. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 15.05.2019, sesja nr 7.
 479. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 15.05.2019, sesja nr 7.
 480. ws. przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X., 15.05.2019, sesja nr 7.
 481. ws. zmiany składu osobowego Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej., 15.05.2019, sesja nr 7.
 482. ws. objęcia honorowym patronatem uroczystości nadania Przedszkolu nr 41
w Krakowie imienia Zbigniewa Wodeckiego., 15.05.2019, sesja nr 7.
 483. ws. wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia Panu Janowi Mikule., 11.04.2019, sesja nr 6.
 484. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.218.2019.AS)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 485. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.189.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 486. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.142.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 487. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.175.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 488. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.1054.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 489. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.1017.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 490. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.970.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 491. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.190.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 492. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.92.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 493. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.123.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 494. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.1073.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 495. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.39.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 496. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.752.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 497. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.38.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 498. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.122.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 499. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 11.04.2019, sesja nr 6.
 500. ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Warownej (głównej)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 501. ws. zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kosocice II"., 11.04.2019, sesja nr 6.
 502. ws. wydania opinii dotyczącej dalszej eksploatacji istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 43 położonej przy ulicy Myślenickiej 112., 11.04.2019, sesja nr 6.
 503. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 11.04.2019, sesja nr 6.
 504. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Petrażyckiego w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 505. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia" na lata 2019-2023., 26.03.2019, sesja nr 5.
 506. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 26.03.2019, sesja nr 5.
 507. ws. wskazania lokalizacji parkingów osiedlowych na terenie Dzielnicy X Swoszowice., 26.03.2019, sesja nr 5.
 508. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa., 26.03.2019, sesja nr 5.
 509. ws. zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska., 26.03.2019, sesja nr 5.
 510. ws. zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 26.03.2019, sesja nr 5.
 511. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Wyrwa w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 512. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Bochnaka w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 513. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Herbowej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 514. ws. wprowadzenia dodatkowych kursów autobusu linii nr 175 w godzinach porannego i popołudniowego szczytu., 26.03.2019, sesja nr 5.
 515. ws. zmiany uchwały Nr XLVII/386/2018 z dnia 31 lipca 2019 r. z późn. zm.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 26.03.2019, sesja nr 5.
 516. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok., 26.03.2019, sesja nr 5.
 517. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 26.03.2019, sesja nr 5.
 518. ws. zmiany składu osobowego Komisji Mieszkalnictwa., 19.02.2019, sesja nr 4.
 519. ws. wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy X Swoszowice do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego., 19.02.2019, sesja nr 4.
 520. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego., 19.02.2019, sesja nr 4.
 521. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023"., 19.02.2019, sesja nr 4.
 522. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na lata 2019-2023"., 19.02.2019, sesja nr 4.
 523. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.22.2019.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 524. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.804.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 525. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.729.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 526. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.657.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 527. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.568.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 528. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-02.7123.154.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 529. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-02.7123.13.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 530. ws. rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa 
ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy"., 19.02.2019, sesja nr 4.
 531. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 19.02.2019, sesja nr 4.
 532. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 29.01.2019, sesja nr 3.
 533. ws. korekty uchwały nr XLVII/397/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2018 - 2020., 29.01.2019, sesja nr 3.
 534. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 29.01.2019, sesja nr 3.
 535. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa., 29.01.2019, sesja nr 3.
 536. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury., 29.01.2019, sesja nr 3.
 537. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Sidzińskiej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 29.01.2019, sesja nr 3.
 538. ws. poprawy klimatu akustycznego poprzez zmniejszenie hałasu emitowanego przez południową obwodnicę Krakowa., 29.01.2019, sesja nr 3.
 539. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 29.01.2019, sesja nr 3.
 540. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji., 29.01.2019, sesja nr 3.
 541. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji., 29.01.2019, sesja nr 3.
 542. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej., 29.01.2019, sesja nr 3.
 543. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej., 29.01.2019, sesja nr 3.
 544. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska., 29.01.2019, sesja nr 3.
 545. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej., 29.01.2019, sesja nr 3.
 546. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 29.01.2019, sesja nr 3.
 547. ws. powołania Komisji Budżetowej., 08.01.2019, sesja nr 2.
 548. ws. powołania Komisji Ochrony Środowiska., 08.01.2019, sesja nr 2.
 549. ws. powołania Komisji Planowania Przestrzennego., 08.01.2019, sesja nr 2.
 550. ws. powołania Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 08.01.2019, sesja nr 2.
 551. ws. powołania Komisji Mieszkalnictwa., 08.01.2019, sesja nr 2.
 552. ws. powołania Komisji Kultury., 08.01.2019, sesja nr 2.
 553. ws. powołania Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej., 08.01.2019, sesja nr 2.
 554. ws. powołania Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 08.01.2019, sesja nr 2.
 555. ws. powołania Komisji Sportu i Rekreacji., 08.01.2019, sesja nr 2.
 556. ws. powołania Komisji Bezpieczeństwa., 08.01.2019, sesja nr 2.
 557. ws. powołania Komisji Edukacji., 08.01.2019, sesja nr 2.
 558. ws. powołania Komisji Rewizyjnej., 08.01.2019, sesja nr 2.
 559. ws. upoważnienia Zarządu Dzielnicy X Swoszowice do podejmowania działań określonych w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy X., 08.01.2019, sesja nr 2.
 560. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 561. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 562. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 563. ws. ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 564. ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 565. ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 17.12.2018, sesja nr 1.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z bieżącej kadencji.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2011-2014.

8. sesja Rady Dzielnicy X:
18 czerwca 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję