• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc lub .pdf

Szukano: wszystkich uchwał z kadencji 2011-2014

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. wydania opinii dotyczącej zmiany granicy obwodu szkoły zaproponowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 z osiedla Wróblowice., 13.11.2014, sesja nr 51.
 2. ws. likwidacji progu zwalniającego na ulicy Siarczanej, 28.10.2014, sesja nr 50.
 3. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015-2017, 28.10.2014, sesja nr 50.
 4. ws. podziału środków na realizację zadań powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeń kulturalnych" na 2015 rok, 28.10.2014, sesja nr 50.
 5. ws. listy rankingowej na 2015 rok zadań powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleńców i skwerów wraz 
z małą architekturą", 28.10.2014, sesja nr 50.
 6. ws. połączenia środków finansowych w ramach zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą", 28.10.2014, sesja nr 50.
 7. ws. listy rankingowej zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem, 28.10.2014, sesja nr 50.
 8. ws. listy rankingowej zadań powierzonych na 2015 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia, 28.10.2014, sesja nr 50.
 9. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy ulicy Myślenickiej, 28.10.2014, sesja nr 50.
 10. ws. zaopiniowania koncepcji budowy ul. 8 Pułku Ułanów., 28.10.2014, sesja nr 50.
 11. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015-2016, 28.10.2014, sesja nr 50.
 12. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.355.2014.UW), 28.10.2014, sesja nr 50.
 13. ws. listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie "prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli" na 2015 rok, 28.10.2014, sesja nr 50.
 14. ws. korekty uchwały nr XLIX/469/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2014-2016, 28.10.2014, sesja nr 50.
 15. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 umowy najmu na część powierzchni dachu budynku szkoły na okres 3 lat, z przeznaczeniem na eksploatację stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami steruj, 28.10.2014, sesja nr 50.
 16. ws. delegowania radnych, 28.10.2014, sesja nr 50.
 17. ws. projektu planu finansowego Dzielnicy X Swoszowice na 2015 r., załącznik (osobny plik), 28.10.2014, sesja nr 50.
 18. ws. wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2014 r., 28.10.2014, sesja nr 50.
 19. ws. umieszczenia zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego wraz 
z odwodnieniem" w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 w ramach zadań programowych., 11.09.2014, sesja nr 49.
 20. ws. wycofania zadania inwestycyjnego ze środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem, umieszczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2013-2015., 11.09.2014, sesja nr 49.
 21. ws. przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na liście zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2014r., do zadań bieżących umieszczonych na liście rankingowej zadań powierzonych 
z zakresu prac remontowych dróg, chodnik&, 11.09.2014, sesja nr 49.
 22. ws. zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego 
w 2015 roku., 11.09.2014, sesja nr 49.
 23. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.278.2014.UW)., 11.09.2014, sesja nr 49.
 24. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu innego lokalu socjalnego wskazanego za dotychczas zajmowany lokal położony przy ul. Sadowej w Wieliczce na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.280.2014.UW)., 11.09.2014, sesja nr 49.
 25. ws. delegowania radnych, 11.09.2014, sesja nr 49.
 26. ws. umieszczenia zadania pn. "Wymiana płyty boiska głównego OSS Opatkowianka z trawiastej na sztuczną nawierzchnię wraz z budową oświetlenia" w Budżecie Miasta Krakowa na 2015 rok w ramach zadań programowych., 11.09.2014, sesja nr 49.
 27. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2014-2016., 11.09.2014, sesja nr 49.
 28. ws. umieszczenia zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 134 w os. Opatkowice" w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2015-2017., 11.09.2014, sesja nr 49.
 29. ws. umieszczenia zadania pn. "Rozbudowa ulicy Taklińskiego na odcinku od 
ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego" w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2015-2017., 11.09.2014, sesja nr 49.
 30. ws. delegowania radnych, 11.09.2014, sesja nr 49.
 31. ws. realizacji zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków" na 2015 rok., 11.09.2014, sesja nr 49.
 32. ws. wydania opinii dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy X Swoszowice, 19.08.2014, sesja nr 48.
 33. ws. zabezpieczenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na wykup nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego Dzielnicy X pn. "Rozbudowa ulicy Fortecznej na odcinku od ulicy Zagaje do wjazdu do Fortu "Łopianka" – 172 mb", 19.08.2014, sesja nr 48.
 34. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015-2018, 19.08.2014, sesja nr 48.
 35. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia działek przy ulicy Narvik, 19.08.2014, sesja nr 48.
 36. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.188.2014.UW), 19.08.2014, sesja nr 48.
 37. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015-2016, 19.08.2014, sesja nr 48.
 38. ws. zaopiniowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1896/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 roku, 15.07.2014, sesja nr 47.
 39. ws. podziału środków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na 2015 rok, 15.07.2014, sesja nr 47.
 40. ws. wydania opinii dotyczącej użyczenia działki przy ulicy Zawiłej na rzecz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, w celu budowy 6-cio oddziałowego przedszkola, 15.07.2014, sesja nr 47.
 41. ws. korekty listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 
"prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli" na 2014 rok, 15.07.2014, sesja nr 47.
 42. ws. delegowania radnych, 15.07.2014, sesja nr 47.
 43. ws. wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2014 rok, 15.07.2014, sesja nr 47.
 44. ws. montażu progów zwalniających w ulicy Kustronia i Szylinga, 15.07.2014, sesja nr 47.
 45. ws. korekty listy rankingowej na 2014 rok zadań powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleńców 
i skwerów wraz z małą architekturą", 15.07.2014, sesja nr 47.
 46. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia części działki w rejonie ulicy Siarczanej, 15.07.2014, sesja nr 47.
 47. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia udziału 1/2 części w działce w rejonie ulicy Księdza Franciszka Maja, 15.07.2014, sesja nr 47.
 48. ws. przystąpienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach "Rocznego programu współpracy samorządu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w II półroczu 2015 roku, 15.07.2014, sesja nr 47.
 49. ws. podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2015 rok, 15.07.2014, sesja nr 47.
 50. ws. wstępnej listy rankingowej proponowanych zadań powierzonych w zakresie "prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów 
i przedszkoli" w 2015 roku, 15.07.2014, sesja nr 47.
 51. ws. wydania opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową zjazdu 
z działki drogowej przy ulicy Siarczanej w Krakowie, 15.07.2014, sesja nr 47.
 52. ws. zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ulicy Niewodniczańskiego, 03.06.2014, sesja nr 46.
 53. ws. zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu istniejącego ogródka jordanowskiego przy ulicy Smoleńskiego, 03.06.2014, sesja nr 46.
 54. ws. podziału środków w ramach zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2015 rok, 03.06.2014, sesja nr 46.
 55. ws. zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy X, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich, 03.06.2014, sesja nr 46.
 56. ws. delegowania radnych, 03.06.2014, sesja nr 46.
 57. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia części działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przy ulicy Droga Rokadowa, 20.05.2014, sesja nr 45.
 58. ws. delegowania radnych, 20.05.2014, sesja nr 45.
 59. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie (znak sprawy: ML-02.7123.101.2014.UW), 08.04.2014, sesja nr 44.
 60. ws. korekty listy zadań priorytetowych na 2014 rok, 08.04.2014, sesja nr 44.
 61. ws. delegowania radnych, 08.04.2014, sesja nr 44.
 62. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2014 rok, 08.04.2014, sesja nr 44.
 63. ws. wydania opinii dotyczącej zbycia części działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przy ulicy Siarczanogórskiej, 08.04.2014, sesja nr 44.
 64. ws. przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na liście zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2014r., do zadań bieżących umieszczonych na liście rankingowej zadań powierzonych 
z zakresu prac remontowych dróg, chodnik&, 08.04.2014, sesja nr 44.
 65. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.42.2014.UW), 08.04.2014, sesja nr 44.
 66. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu oraz 
z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy X za rok 2013, 08.04.2014, sesja nr 44.
 67. ws. wyboru Przewodnicz±cego Dora¼nej Komisji ds. "dzielnicowego" bud¿etu obywatelskiego, 12.03.2014, sesja nr 43.
 68. ws. rocznego planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2014 rok, 12.03.2014, sesja nr 43.
 69. ws. rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2014 rok, 12.03.2014, sesja nr 43.
 70. ws. rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2014 rok, 12.03.2014, sesja nr 43.
 71. ws. korekty uchwa³y nr XLII/417/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie rocznego planu pracy Komisji Bud¿etowej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2014 rok, 12.03.2014, sesja nr 43.
 72. ws. powo³ania Dora¼nej Komisji ds. "dzielnicowego" bud¿etu obywatelskiego, 12.03.2014, sesja nr 43.
 73. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2014 r., 12.03.2014, sesja nr 43.
 74. ws. wydania opinii dot. ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego" przy ulicy Fortecznej 
w Krakowie, 12.03.2014, sesja nr 43.
 75. ws. monta¿u szykan spowalniaj±cych ruch drogowy na ulicy Wichrowej, 12.03.2014, sesja nr 43.
 76. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2014 rok, 12.03.2014, sesja nr 43.
 77. ws. wydania opinii dot. dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach: Szybisko i T. Cha³ubiñskiego, 12.03.2014, sesja nr 43.
 78. ws. rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2014 rok, 12.03.2014, sesja nr 43.
 79. ws. rocznego planu pracy Komisji Bud¿etowej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2014 rok, 26.02.2014, sesja nr 42.
 80. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.458.2013.UW), 26.02.2014, sesja nr 42.
 81. ws. rozdysponowania ¶rodków w ramach zadañ powierzonych z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej na 2014r., 15.01.2014, sesja nr 41.
 82. ws. podzia³u ¶rodków zabezpieczonych w Bud¿ecie Miasta Krakowa w 2014 r. na nagrody dla dzielnic w konkursie "P³aæ podatki w Krakowie"., 15.01.2014, sesja nr 41.
 83. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2014 rok., 15.01.2014, sesja nr 41.
 84. ws. korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17.11.2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014 z pó¼n. zm., 15.01.2014, sesja nr 41.
 85. ws. przyst±pienia do udzia³u w "dzielnicowym” bud¿ecie partycypacyjnym 
w 2014 r., 15.01.2014, sesja nr 41.
 86. ws. korekty listy rankingowej na 2014 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±"., 15.01.2014, sesja nr 41.
 87. ws. zaopiniowania projektu budowy chodnika w ramach przebudowy 
ul. Petra¿yckiego w Krakowie., 15.01.2014, sesja nr 41.
 88. ws. wydania opinii dotycz±cej wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czê¶æ powierzchni dachu budynku szko³y po³o¿onego przy ul. My¶lenickiej 112, z przeznaczeniem na dalsz± eksploatacjê istniej±cych stacji bazowych telefonii komórkowej wraz z urz±dzeniami steruj±cymi., 15.01.2014, sesja nr 41.
 89. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci przy ulicy Warownej., 15.01.2014, sesja nr 41.
 90. ws. przyjêcia planu finansowego Dzielnicy X na 2014 r., 15.01.2014, sesja nr 41.
 91. ws. korekty listy rankingowej na 2014 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców 
i skwerów wraz z ma³± architektur±"., 10.12.2013, sesja nr 40.
 92. ws. rozszerzenia listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2014 rok przyjêtej w ramach zadañ powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 10.12.2013, sesja nr 40.
 93. ws. korekty uchwa³y nr XXXV/372/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok, 10.12.2013, sesja nr 40.
 94. ws. podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych" na 2014 rok, 20.11.2013, sesja nr 39.
 95. ws. zaopiniowania propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zak³adów gastronomicznych i us³ugowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków zawartych w projekcie uchwa³y Rady Miasta Krakowa, 20.11.2013, sesja nr 39.
 96. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Fortecznej., 20.11.2013, sesja nr 39.
 97. ws. korekty uchwa³y nr XXXV/372/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok., 30.10.2013, sesja nr 38.
 98. ws. uchylenia uchwa³y nr XXXVII/390/2013 z dnia 11 wrze¶nia 2013 r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2014 rok., 30.10.2013, sesja nr 38.
 99. ws. uchylenia uchwa³y nr XXXVII/389/2013 z dnia 11 wrze¶nia 2013 r. w sprawie korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszow, 30.10.2013, sesja nr 38.
 100. ws. zaopiniowania koncepcji budowy chodnika w ramach przebudowy 
ul. Petra¿yckiego w Krakowie., 30.10.2013, sesja nr 38.
 101. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Korpala i ul. Anny Szwed-¦niadowskiej w Krakowie., 30.10.2013, sesja nr 38.
 102. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok., 30.10.2013, sesja nr 38.
 103. ws. zaopiniowania projektów nowych statutów Dzielnic Miasta Krakowa., 30.10.2013, sesja nr 38.
 104. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013 r., 30.10.2013, sesja nr 38.
 105. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie "prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli" na 2014 rok, 30.10.2013, sesja nr 38.
 106. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2014 rok., 11.09.2013, sesja nr 37.
 107. ws. korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014 z pó¼n. zm., 11.09.2013, sesja nr 37.
 108. ws. zaopiniowania rozk³adu godzin pracy aptek krakowskich obowi±zuj±cego 
w 2014 roku., 11.09.2013, sesja nr 37.
 109. ws. projektu planu finansowego Dzielnicy X na 2014 rok, załącznik (osobny plik), 11.09.2013, sesja nr 37.
 110. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2014 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia., 11.09.2013, sesja nr 37.
 111. ws. listy rankingowej na 2014 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich” oraz "zieleñców i skwerów wraz 
z ma³± architektur±”, 11.09.2013, sesja nr 37.
 112. ws. po³±czenia ¶rodków finansowych w ramach zadañ powierzonych na 2014 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±", 11.09.2013, sesja nr 37.
 113. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2014 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem., 11.09.2013, sesja nr 37.
 114. ws. korekty uchwa³y nr XIV/180/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014., 11.09.2013, sesja nr 37.
 115. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2014 rok., 28.08.2013, sesja nr 36.
 116. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.185.2013.UW)., 28.08.2013, sesja nr 36.
 117. ws. nadania nazwy ulicy na odcinku od ul. Fortecznej do Fortu £apianka., 28.08.2013, sesja nr 36.
 118. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013 r., 28.08.2013, sesja nr 36.
 119. ws. wydania opinii dotycz±cej likwidacji ³awki przy ulicy Lusiñskiej, 28.08.2013, sesja nr 36.
 120. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok, 28.08.2013, sesja nr 36.
 121. ws. korekty uchwa³y nr XXIX/308/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2015 z pó¼n. zm., 28.08.2013, sesja nr 36.
 122. ws. przesuniêcia ¶rodków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na li¶cie zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2013 rok, do zadañ bie¿±cych umieszczonych na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych 
z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013, 28.08.2013, sesja nr 36.
 123. ws. realizacji zadañ powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeñstwa "Bezpieczny Kraków” na 2014 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 124. ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na 2014 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 125. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Sadowej w Wieliczce na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.16.2013.UW), 04.07.2013, sesja nr 35.
 126. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.182.2013.UW), 04.07.2013, sesja nr 35.
 127. ws. korekty uchwa³y nr XXXIV/353/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2014-2015, 04.07.2013, sesja nr 35.
 128. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Eibischa, 04.07.2013, sesja nr 35.
 129. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 130. ws. korekty uchwa³y nr XXIX/308/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2015, 04.07.2013, sesja nr 35.
 131. ws. korekty uchwa³y nr XV/190/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013 z pó¼n. zm., 04.07.2013, sesja nr 35.
 132. ws. przesuniêcia ¶rodków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na li¶cie zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2013 rok, do zadañ bie¿±cych umieszczonych na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych 
z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 133. ws. przesuniêcia ¶rodków przeznaczonych na zadania inwestycyjne z listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok w ramach zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2013 rok, do zadañ bie¿±cych umieszczonych na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodni, 04.07.2013, sesja nr 35.
 134. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2014, 04.07.2013, sesja nr 35.
 135. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 136. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 137. ws. zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 rok pn. "Organizacja imprez osiedla Opatkowice dla SP nr 134 i Przedszkola nr 145”, 04.07.2013, sesja nr 35.
 138. ws. przyst±pienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach "Rocznego programu wspó³pracy samorz±du Miasta Krakowa z organizacjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego” w I i II pó³roczu 2014 roku, 04.07.2013, sesja nr 35.
 139. ws. podzia³u ¶rodków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2014 rok, 04.07.2013, sesja nr 35.
 140. ws. wstêpnej listy rankingowej proponowanych zadañ powierzonych w zakresie "prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli” w 2014 roku, 04.07.2013, sesja nr 35.
 141. ws. zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy X, zawartych we Wstêpnym Katalogu Inwestycji Miejskich, 05.06.2013, sesja nr 34.
 142. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 rok, 05.06.2013, sesja nr 34.
 143. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2014-2015, 05.06.2013, sesja nr 34.
 144. ws. podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2014 rok, 05.06.2013, sesja nr 34.
 145. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.137.2013.UW), 05.06.2013, sesja nr 34.
 146. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok, 29.05.2013, sesja nr 33.
 147. ws. rocznego planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013 rok., 29.05.2013, sesja nr 33.
 148. ws. przesuniêcia ¶rodków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na li¶cie zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2013 rok, do zadañ bie¿±cych umieszczonych na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych 
z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013r., 29.05.2013, sesja nr 33.
 149. ws. korekty uchwa³y nr XV/190/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013, 29.05.2013, sesja nr 33.
 150. ws. zmiany lokalizacji przystanku „Swoszowice Osiedle” w kierunku przystanku „Swoszowice Pawilon” (znak sprawy: ZIKiT/S/34895/13/TZO/25243), 29.05.2013, sesja nr 33.
 151. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 rok, 29.05.2013, sesja nr 33.
 152. ws. rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 153. ws. rocznego planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 154. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.28.2013.UW), 23.04.2013, sesja nr 32.
 155. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.79.2013.UW), 23.04.2013, sesja nr 32.
 156. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.87.2013.UW), 23.04.2013, sesja nr 32.
 157. ws. wyd³u¿enia trasy linii autobusowej nr 204. , 23.04.2013, sesja nr 32.
 158. ws. rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury i Ochrony ¦rodowiska Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 159. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 160. ws. wydania opinii dotycz±cej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z us³ugami i parkingiem podziemnym wraz ze zjazdem z ul. Armii Kraków w Krakowie, 23.04.2013, sesja nr 32.
 161. ws. wydania opinii dotycz±cej podzia³u dzia³ki w obrêbie Fortu nr 52 Borek, 23.04.2013, sesja nr 32.
 162. ws. ustanowienia prawa trwa³ego zarz±du na nieruchomo¶ci po³o¿onej przy ulicy Mirtowej 2, 23.04.2013, sesja nr 32.
 163. ws. wydania opinii dotycz±cej przed³u¿enia prawa u¿ytkowania nieruchomo¶ci oznaczonej jako dzia³ka nr 151 obrêb 95 Podgórze po³o¿onej przy ulicy Tuchowskiej 113, 23.04.2013, sesja nr 32.
 164. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 165. ws. rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 166. ws. zmiany sk³adu osobowego Komisji Bud¿etowej, 23.04.2013, sesja nr 32.
 167. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 168. ws. korekty uchwa³y nr XXVI/290/2012 w sprawie podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych" na 2013 rok, 19.03.2013, sesja nr 31.
 169. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Opatkowickiej 
(znak sprawy: GS-01.6840.3.14.2013.ML), 19.03.2013, sesja nr 31.
 170. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania kompleksu dzia³ek s±siednich przy ulicy Opatkowickiej 
(znak sprawy: GS-01.6840.3.12.2013.ML), 19.03.2013, sesja nr 31.
 171. ws. korekty uchwa³y nr XXIX/309/2013 z dnia 29.1.2013 r. w sprawie korekty uchwa³y nr XXVIII/300/2013 z dnia 10.1.2013 r. w sprawie rozszerzenia listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok przyjêtej w ramach zadañ powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 19.03.2013, sesja nr 31.
 172. ws. korekty uchwa³y nr XXVIII/302/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia w zewnêtrznej czê¶ci Fortu nr 52 "Borek" terenu parkowego, 19.03.2013, sesja nr 31.
 173. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Jerzego Smoleñskiego, 19.03.2013, sesja nr 31.
 174. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok., 19.03.2013, sesja nr 31.
 175. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok. , 19.03.2013, sesja nr 31.
 176. ws. rocznego planu pracy Komisji Bud¿etowej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013 rok., 19.03.2013, sesja nr 31.
 177. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 rok., 19.03.2013, sesja nr 31.
 178. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2013 r., 19.03.2013, sesja nr 31.
 179. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013 r., 19.03.2013, sesja nr 31.
 180. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.420.2012.UW)., 21.02.2013, sesja nr 30.
 181. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7140.461.2012.UW)., 21.02.2013, sesja nr 30.
 182. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.383.2012.UW)., 21.02.2013, sesja nr 30.
 183. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadañ inwestycyjnych 
z zakresu budowy i dobudowy o¶wietlenia planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2015., 21.02.2013, sesja nr 30.
 184. ws. listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok przyjêtej w ramach zadañ powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 
z o¶wietleniem., 21.02.2013, sesja nr 30.
 185. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 rok., 21.02.2013, sesja nr 30.
 186. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok., 21.02.2013, sesja nr 30.
 187. ws. korekty uchwa³y nr XXVIII/300/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie rozszerzenia listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok przyjêtej 
w ramach zadañ powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 
z o¶wietleniem., 29.01.2013, sesja nr 29.
 188. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2015., 29.01.2013, sesja nr 29.
 189. ws. uchylenia uchwa³y nr XXV/276/2012 z dnia 15 pa¼dziernika 2012 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2014., 29.01.2013, sesja nr 29.
 190. ws. przyjêcia sprawozdania z dzia³alno¶ci merytorycznej Zarz±du oraz 
z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy X za rok 2012., 29.01.2013, sesja nr 29.
 191. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 r., 29.01.2013, sesja nr 29.
 192. ws. zg³oszenia uwag do projektowanego Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa., 29.01.2013, sesja nr 29.
 193. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013 r., 29.01.2013, sesja nr 29.
 194. ws. budowy szaletów miejskich., 10.01.2013, sesja nr 28.
 195. ws. utworzenia w zewnêtrznej czê¶ci Fortu nr 52 "Borek" terenu parkowego., 10.01.2013, sesja nr 28.
 196. ws. rozszerzenia listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok przyjêtej w ramach zadañ powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem., 10.01.2013, sesja nr 28.
 197. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Czerskiej i Warownej., 10.01.2013, sesja nr 28.
 198. ws. rozdysponowania dodatkowych ¶rodków na zadania priorytetowe 
na 2013 rok., 10.01.2013, sesja nr 28.
 199. ws. korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014 z pó¼n. zm., 10.01.2013, sesja nr 28.
 200. ws. wydania opinii dotycz±cej u¿ytkowania nieruchomo¶ci po³o¿onej przy ulicy Fortecznej 54 w Krakowie., 10.01.2013, sesja nr 28.
 201. ws. przyjêcia planu finansowego Dzielnicy X na 2013 r., 10.01.2013, sesja nr 28.
 202. ws. rozszerzenia listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok, 06.12.2012, sesja nr 27.
 203. ws. rozszerzenia listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok przyjêtej w ramach zadañ powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 06.12.2012, sesja nr 27.
 204. ws. zaopiniowania projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy kanalizacji opadowej w ci±gu ul. Narvik – I etap na odcinku pomiêdzy ul. Zawiszy 
i ul. Banachiewicza., 08.11.2012, sesja nr 26.
 205. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.315.2012.UW)., 08.11.2012, sesja nr 26.
 206. ws. podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie „lokalnych wydarzeñ kulturalnych” na 2013 rok., 08.11.2012, sesja nr 26.
 207. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej w osiedlu Jugowice., 08.11.2012, sesja nr 26.
 208. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Droga Rokadowa., 08.11.2012, sesja nr 26.
 209. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem., 08.11.2012, sesja nr 26.
 210. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia. , 08.11.2012, sesja nr 26.
 211. ws. zaopiniowania zakresu prac wskazanego w ofercie na opracowanie projektu budowlanego przekrycia czê¶ci koszarowej Fortu Borek 52., 08.11.2012, sesja nr 26.
 212. ws. uchylenia uchwa³y nr XXV/279/2012 z dnia 15 pa¼dziernika 2012 r. 
w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 08.11.2012, sesja nr 26.
 213. ws. korekty uchwa³y nr XXIV/254/2012 z dnia 13 wrze¶nia 2012 r. w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 08.11.2012, sesja nr 26.
 214. korekty uchwa³y nr XXII/243/2012 w sprawie podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok., 15.10.2012, sesja nr 25.
 215. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.267.2012.UW), 15.10.2012, sesja nr 25.
 216. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.284.2012.UW), 15.10.2012, sesja nr 25.
 217. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 15.10.2012, sesja nr 25.
 218. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012 r., 15.10.2012, sesja nr 25.
 219. ws. korekty uchwa³y nr XXIV/254/2012 z dnia 13 wrze¶nia 2012 r. w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012r., 15.10.2012, sesja nr 25.
 220. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2014, 15.10.2012, sesja nr 25.
 221. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Narvik, 15.10.2012, sesja nr 25.
 222. ws. listy rankingowej na 2013 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich” oraz „zieleñców i skwerów wraz 
z ma³± architektur±", 15.10.2012, sesja nr 25.
 223. ws. po³±czenia ¶rodków finansowych w ramach zadañ powierzonych na 2013 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±"., 15.10.2012, sesja nr 25.
 224. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 15.10.2012, sesja nr 25.
 225. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Kostrzewskiego 
w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika wraz z odwodnieniem, o¶wietleniem, przek³adk± koliduj±cego uzbrojenia, 15.10.2012, sesja nr 25.
 226. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej odwodnienia terenu przy 
ul. Wa¿ewskiego i ul. Takliñskiego, 15.10.2012, sesja nr 25.
 227. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2013 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia, 15.10.2012, sesja nr 25.
 228. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok, 15.10.2012, sesja nr 25.
 229. listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie „prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli” na 2013 rok, 15.10.2012, sesja nr 25.
 230. ws. wydania opinii dotycz±cej wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czê¶æ powierzchni dachu budynku szko³y po³o¿onego przy ulicy My¶lenickiej 112 oraz pomieszczenie na poddaszu, z przeznaczeniem na dalsz± eksploatacjê istniej±cych stacji bazowych telefonii komórkowej, 15.10.2012, sesja nr 25.
 231. ws. zaopiniowania rozk³adu godzin pracy aptek krakowskich obowi±zuj±cego 
w 2013 roku, 15.10.2012, sesja nr 25.
 232. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 233. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 234. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 235. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Warownej, 13.09.2012, sesja nr 24.
 236. ws. korekty uchwa³y nr IX/107/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 237. ws. korekty uchwa³y nr XXI/232/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2013 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 238. ws. projektu planu finansowego Dzielnicy X na 2013 rok., załącznik (osobny plik), 13.09.2012, sesja nr 24.
 239. ws. realizacji zadañ powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeñstwa „Bezpieczny Kraków” na 2013 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 240. ws. korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17.11.2011 ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014, 13.09.2012, sesja nr 24.
 241. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 242. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 243. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 244. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.212.2012.UW), 13.09.2012, sesja nr 24.
 245. ws. korekty uchwa³y nr XXI/234/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 246. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika 
w Parku Maæka i Doroty., 13.09.2012, sesja nr 24.
 247. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy K±pielowej i Lusiñskiej, 13.09.2012, sesja nr 24.
 248. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 249. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 250. ws. korekty uchwa³y nr XI/145/2011 z dnia 27 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych” na 2012 rok, 17.07.2012, sesja nr 22.
 251. ws. zaopiniowania projektu monta¿u i docelowego oznakowania progów zwalniaj±cych na ulicy Skrzetuskiego, 17.07.2012, sesja nr 22.
 252. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012 rok, 17.07.2012, sesja nr 22.
 253. ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na 2013r., 17.07.2012, sesja nr 22.
 254. ws. uchylenia uchwa³y nr XVI/204/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku 
w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 17.07.2012, sesja nr 22.
 255. ws. przyst±pienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach "Rocznego programu wspó³pracy samorz±du Miasta Krakowa z organizacjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego” w I i II pó³roczu 2013 roku, 17.07.2012, sesja nr 22.
 256. zorganizowania przez ZBK w Krakowie aukcji celowej tj. ograniczonej pod wzglêdem przedmiotowym na przedszkole w odniesieniu do lokalu gminnego 
ul. Sztaudyngera 5, 26.06.2012, sesja nr 21.
 257. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Warownej, 26.06.2012, sesja nr 21.
 258. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Grzepskiego, 26.06.2012, sesja nr 21.
 259. ws. wydania opinii dotycz±cej rezygnacji z wiaty przystankowej na ulicy Niewodniczañskiego w projektowanej rozbudowie ulic Krzy¿añskiego 
i Niewodniczañskiego, 26.06.2012, sesja nr 21.
 260. ws. wydania opinii dotycz±cej ustanowienia prawa u¿ytkowania nieruchomo¶ci przy ulicy Podmok³ej celem przekazania terenu pod budowê Kopca wraz 
z infrastruktur±, 26.06.2012, sesja nr 21.
 261. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Warownej, 26.06.2012, sesja nr 21.
 262. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok, 26.06.2012, sesja nr 21.
 263. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.147.2012.UW), 26.06.2012, sesja nr 21.
 264. ws. podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2013 rok, 26.06.2012, sesja nr 21.
 265. ws. wstêpnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych 
w 2013 roku, 26.06.2012, sesja nr 21.
 266. ws. podzia³u ¶rodków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2013 rok, 26.06.2012, sesja nr 21.
 267. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie "prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli” na 2012 r., 29.05.2012, sesja nr 20.
 268. ws. zmiany zakresu kompetencji i obowi±zków Komisji Kultury i Kontaktów 
z Mieszkañcami przyjêtego uchwa³± nr II/14/2011 z dnia 10 lutego 2011 r., 29.05.2012, sesja nr 20.
 269. ws. wniosków do sporz±dzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice-Wschód", 29.05.2012, sesja nr 20.
 270. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 r., 29.05.2012, sesja nr 20.
 271. ws. przesuniêcia pozosta³ych po przetargach ¶rodków inwestycyjnych 
w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok z zadañ powierzonych z zakresu budowy 
i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem do zadañ bie¿±cych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia, 29.05.2012, sesja nr 20.
 272. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Sadowej w Wieliczce na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.68.2012.UW)., 10.05.2012, sesja nr 19.
 273. ws. korekty listy ulic wskazanych do budowy i dobudowy o¶wietlenia w ramach zadania powierzonego na 2012r. pn. "Budowa i dobudowa o¶wietlenia wg wskazañ" umieszczonego na li¶cie rankingowej w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem., 10.05.2012, sesja nr 19.
 274. ws. korekty listy ulic i chodników wskazanych do remontów w ramach zadania powierzonego na 2012r. pn. "Remont ulic i chodników na terenie Dzielnicy X wg wskazañ" umieszczonego na li¶cie rankingowej w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia., 10.05.2012, sesja nr 19.
 275. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok., 10.05.2012, sesja nr 19.
 276. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok., 12.04.2012, sesja nr 18.
 277. ws. przejêcia w trwa³y zarz±d przez Zarz±d Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu dzia³ki przy Filii Szko³y Podstawowej nr 43 ul. Zbydniowicka 1, 12.04.2012, sesja nr 18.
 278. ws. postulatów i wniosków do sporz±dzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice-Uzdrowisko"., 12.04.2012, sesja nr 18.
 279. ws. rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2012 rok., 23.03.2012, sesja nr 17.
 280. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 23.03.2012, sesja nr 17.
 281. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok., 23.03.2012, sesja nr 17.
 282. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok., 23.03.2012, sesja nr 17.
 283. ws. przesuniêcia ¶rodków w ramach zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 rok w Bud¿ecie Miasta Krakowa 
z puli ¶rodków inwestycyjnych do puli ¶rodków bie¿±cych., 23.03.2012, sesja nr 17.
 284. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia nieruchomo¶ci celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Podgórki., 23.03.2012, sesja nr 17.
 285. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy i budowy ulicy Dêbskiego w Krakowie., 23.03.2012, sesja nr 17.
 286. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.31.2011.UW)., 23.03.2012, sesja nr 17.
 287. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.20.2012.UW)., 23.03.2012, sesja nr 17.
 288. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012 r., 23.03.2012, sesja nr 17.
 289. ws. rocznego planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2012 rok., 23.03.2012, sesja nr 17.
 290. ws. rocznego planu pracy Komisji Bud¿etowej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2012 rok., 23.03.2012, sesja nr 17.
 291. ws. zmiany lokalizacji inwestycji pn. "Budowa cmentarza dla zwierz±t 
i spopielarni zw³ok zwierzêcych w Krakowie"., 23.03.2012, sesja nr 17.
 292. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 293. ws. przyjêcia sprawozdania z dzia³alno¶ci merytorycznej Zarz±du oraz 
z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy X za rok 2011., 09.02.2012, sesja nr 16.
 294. ws. wydania opinii dotycz±cej ustanowienia prawa trwa³ego zarz±du na dzia³ce zlokalizowanej przy ulicy K±pielowej 41., 09.02.2012, sesja nr 16.
 295. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy K³uszyñskiej., 09.02.2012, sesja nr 16.
 296. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.312.2011.UW)., 09.02.2012, sesja nr 16.
 297. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.393.2011.UW)., 09.02.2012, sesja nr 16.
 298. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 299. ws. rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 300. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 301. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012 r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 302. ws. uzupe³nienia sk³adu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego., 12.01.2012, sesja nr 15.
 303. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.376.2011.UW)., 12.01.2012, sesja nr 15.
 304. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 305. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy ulic Krzy¿añskiego i Niewodniczañskiego w Krakowie wraz z budow± kanalizacji opadowej, odwodnieniem, o¶wietleniem 
i przek³adkami koliduj±cego uzbrojenia., 12.01.2012, sesja nr 15.
 306. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013., 12.01.2012, sesja nr 15.
 307. ws. uchylenia uchwa³y nr XIV/172/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013., 12.01.2012, sesja nr 15.
 308. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 309. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.253.2011.UW)., 12.01.2012, sesja nr 15.
 310. ws. uchylenia uchwa³y nr XIV/171/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 311. ws. partycypowania w kosztach remontu ulicy Borkowskiej przez firmê "WAWEL SERWIS"., 12.01.2012, sesja nr 15.
 312. ws. przesuniêcia ¶rodków w ramach zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg chodników i o¶wietlenia na 2012 rok w Bud¿ecie Miasta Krakowa 
z puli ¶rodków inwestycyjnych do puli ¶rodków bie¿±cych., 12.01.2012, sesja nr 15.
 313. ws. przyjêcia planu finansowego Dzielnicy X na 2012 r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 314. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Fa³êckiej, 15.12.2011, sesja nr 14.
 315. ws. korekty listy rankingowej na 2012 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców 
i skwerów wraz z ma³± architektur±", 15.12.2011, sesja nr 14.
 316. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014, 15.12.2011, sesja nr 14.
 317. ws. przeniesienia pozosta³ych ¶rodków z zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem do zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 rok, 15.12.2011, sesja nr 14.
 318. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 15.12.2011, sesja nr 14.
 319. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012r., 15.12.2011, sesja nr 14.
 320. ws. wskazania ulic i chodników do remontów w ramach zadania powierzonego na 2012 rok pn. „Remont ulic i chodników na terenie Dzielnicy X wg wskazañ” umieszczonego na li¶cie rankingowej w zakresie prac remontowych dróg, chodników 
i o¶wietlenia, 15.12.2011, sesja nr 14.
 321. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.235.2011.UW), 15.12.2011, sesja nr 14.
 322. ws. wariantu siatki po³±czeñ komunikacji miejskiej w Krakowie, 15.12.2011, sesja nr 14.
 323. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013, 15.12.2011, sesja nr 14.
 324. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok, 15.12.2011, sesja nr 14.
 325. ws. zmiany sk³adu osobowego Komisji Kultury i Kontaktów z Mieszkañcami., 15.12.2011, sesja nr 14.
 326. ws. zmiany sk³adu osobowego Komisji Rewizyjnej., 15.12.2011, sesja nr 14.
 327. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 17.11.2011, sesja nr 13.
 328. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 17.11.2011, sesja nr 13.
 329. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014, 17.11.2011, sesja nr 13.
 330. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 17.11.2011, sesja nr 13.
 331. ws. wydania opinii dotycz±cej ewentualnej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Moszyñskiego, 17.11.2011, sesja nr 13.
 332. ws. wydania opinii dotycz±cej ewentualnej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Kad³ubka, 17.11.2011, sesja nr 13.
 333. ws. wydania opinii dotycz±cej przekazania na rzecz Stowarzyszenia Rajska Szko³a w Krakowie, w u¿ytkowanie czê¶ci nieruchomo¶ci zabudowanej budynkiem szko³y, 17.11.2011, sesja nr 13.
 334. ws. wydania opinii dotycz±cej ewentualnej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej w osiedlu Kliny, 17.11.2011, sesja nr 13.
 335. ws.wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.170.2011.UW), 17.11.2011, sesja nr 13.
 336. ws. zmiany dotychczasowych granic Dzielnicy X Swoszowice, 17.11.2011, sesja nr 13.
 337. ws. wstêpnej propozycji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, 17.11.2011, sesja nr 13.
 338. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Zmiana nawierzchni boiska g³ównego OSS Opatkowianka wraz z o¶wietleniem i infrastruktur± towarzysz±c±", 17.11.2011, sesja nr 13.
 339. ws.umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na obiektach WLKS Krakus", 17.11.2011, sesja nr 13.
 340. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Budowa kompleksu edukacyjnego na osiedlu Kliny", 17.11.2011, sesja nr 13.
 341. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Modernizacja ulicy Borkowskiej", 17.11.2011, sesja nr 13.
 342. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 43 przy ulicy My¶lenickiej 112", 17.11.2011, sesja nr 13.
 343. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 344. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 345. ws. rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego umieszczonego na li¶cie rankingowej na 2012 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±"., 27.10.2011, sesja nr 11.
 346. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy ulicy Zakopiañskiej po stronie wschodniej w zakresie drogi serwisowej na odcinku od ulicy Opatkowickiej 
do posesji nr 262 w Krakowie., 27.10.2011, sesja nr 11.
 347. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 348. ws. korekty uchwa³y nr X/117/2011 z dnia 27 wrze¶nia 2011 r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 349. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 350. ws. podzia³u ¶rodków finansowych na remonty szkó³ i przedszkoli w ramach zadañ powierzonych na 2012r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 351. ws. podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych" na 2012r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 352. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 353. ws. przyznania medali pami±tkowych XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa, 27.10.2011, sesja nr 11.
 354. ws. pozostawienia trasy autobusów linii nr 141 oraz 201 przebiegaj±cych przez ulicê Sielsk±., 27.10.2011, sesja nr 11.
 355. ws. wydania opinii dotycz±cej mo¿liwo¶ci zbycia czê¶ci dzia³ek u zbiegu ulic Zakopiañskiej i Ciechociñskiej, 27.09.2011, sesja nr 10.
 356. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Cha³ubiñskiego na odcinku od ul. K±pielowej do granicy Miasta Krakowa, 27.09.2011, sesja nr 10.
 357. ws. przeniesienia ¶rodków z zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia do zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 358. ws. korekty wstêpnej listy rankingowej prac remontowych placówek o¶wiatowych do wykonania w 2012 roku przyjêtej uchwa³± nr VIII/97/2011 
z dnia 7 lipca 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 359. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 360. ws. zmiany projektów rozk³adów jazdy i tras linii autobusowych nr 175 i nr 235, 27.09.2011, sesja nr 10.
 361. ws. realizacji zadañ powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeñstwa "Bezpieczny Kraków" na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 362. ws. rozdysponowania pozosta³ych ¶rodków w ramach zadañ powierzonych 
w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 363. ws. korekty uchwa³y nr VIII/102/2011 z 7 lipca 2011 roku w sprawie podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 364. ws. zaopiniowania rozk³adu godzin pracy aptek krakowskich obowi±zuj±cego 
w 2012 roku, 27.09.2011, sesja nr 10.
 365. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres 
(znak sprawy: ML-02.7140.409.2011.UW), 27.09.2011, sesja nr 10.
 366. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.189.2011.UW), 27.09.2011, sesja nr 10.
 367. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.155.2011.UW), 27.09.2011, sesja nr 10.
 368. ws. zwiêkszenia czêstotliwo¶ci kursów autobusów linii nr 151 i nr 451, 27.09.2011, sesja nr 10.
 369. ws. zabezpieczenia ¶rodków na wykup dzia³ek koniecznych do realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. M±czyñskiego” w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 370. ws. listy rankingowej na 2012 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz 
z ma³± architektur±", 27.09.2011, sesja nr 10.
 371. ws. po³±czenia ¶rodków finansowych w ramach zadañ powierzonych na 2012 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±", 27.09.2011, sesja nr 10.
 372. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 27.09.2011, sesja nr 10.
 373. ws. listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia, 27.09.2011, sesja nr 10.
 374. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 375. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 376. ws. rozdysponowania dodatkowych ¶rodków priorytetowych na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 377. ws. rozdysponowania pozosta³ych ¶rodków w ramach zadañ powierzonych 
z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2011 rok. , 27.09.2011, sesja nr 10.
 378. ws. korekty uchwa³y nr IX/107/2011 z 29 sierpnia 2011 roku w sprawie podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 379. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 380. ws. projektu planu finansowego Dzielnicy X na 2012 rok, 27.09.2011, sesja nr 10.
 381. ws. zwiêkszenia czêstotliwo¶ci linii autobusowej nr 135., 29.08.2011, sesja nr 9.
 382. ws. przywrócenia poprzedniego przebiegu tras linii autobusowych nr 175 i 235., 29.08.2011, sesja nr 9.
 383. ws. zaopiniowania sprzeda¿y dzia³ki po³o¿onej przy ul. Grzepskiego., 29.08.2011, sesja nr 9.
 384. ws. zaopiniowania sprzeda¿y dzia³ek po³o¿onych przy ul. Zagaje., 29.08.2011, sesja nr 9.
 385. ws. przyst±pienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach „Rocznego programu wspó³pracy samorz±du Miasta Krakowa z organizacjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego” w I i II pó³roczu 2012r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 386. ws. korekty uchwa³y nr VIII/98/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wskazania zadañ priorytetowych do realizacji w 2011r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 387. ws. uchylenia uchwa³y nr VIII/99/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie korekty uchwa³y nr VI/67/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 388. w sprawie zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 389. ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na 2012r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 390. ws. zmiany zakresu rzeczowego zadania pr. na 2011 r. tj. "zakup wyposa¿enia 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3" – kwota 1 000 z³, uchwa³a nr XLIX/468/2010 z dnia 29.06.2010 r. na wykonanie zadania "instalacja odgromowa"., 29.08.2011, sesja nr 9.
 391. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.67.2011.UW)., 07.07.2011, sesja nr 8.
 392. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie (znak sprawy: 
ML-02.7123.101.2011.UW), 07.07.2011, sesja nr 8.
 393. ws wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.97.2011.UW)., 07.07.2011, sesja nr 8.
 394. ws. podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2012r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 395. ws. zaopiniowania sprzeda¿y dzia³ek po³o¿onych przy ul. M±czyñskiego, Miodoñskiego, Zagaje oraz Rutkowskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci przyleg³ych stanowi±cych w³asno¶æ osób fizycznych., 07.07.2011, sesja nr 8.
 396. ws. rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego umieszczonego na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 397. ws. korekty uchwa³y nr VI/67/2011 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 398. w sprawie wskazania zadañ priorytetowych do realizacji w 2011r, 07.07.2011, sesja nr 8.
 399. ws. wstêpnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych 
w 2012r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 400. ws. zaopiniowania dzier¿awy czê¶ci dzia³ki nr 646/1 obr. 68 jedn. ewid. Podgórze po³o¿onej przy ulicy Kad³ubka w Krakowie., 28.06.2011, sesja nr 7.
 401. ws. zaopiniowania sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki po³o¿onej przy ul. Banachiewicza, 28.06.2011, sesja nr 7.
 402. ws. zaopiniowania sprzeda¿y dzia³ek po³o¿onych przy ul. Narvik, 28.06.2011, sesja nr 7.
 403. ws. monta¿u s³upków blokuj±cych i prze¼roczystych ekranów akustycznych przy drodze serwisowej przebiegaj±cej wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej od ulicy Opatkowickiej do posesji nr 260 i 262, 28.06.2011, sesja nr 7.
 404. ws. zmiany tras linii autobusowych nr 175 i 235, 28.06.2011, sesja nr 7.
 405. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.83.2011.UW), 28.06.2011, sesja nr 7.
 406. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.94.2011.UW), 28.06.2011, sesja nr 7.
 407. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.92.2011.UW), 28.06.2011, sesja nr 7.
 408. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.87.2011.UW), 28.06.2011, sesja nr 7.
 409. ws. zmiany trasy linii autobusowej nr 178, 28.06.2011, sesja nr 7.
 410. ws. podzia³u ¶rodków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2012r., 28.06.2011, sesja nr 7.
 411. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 28.06.2011, sesja nr 7.
 412. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 28.06.2011, sesja nr 7.
 413. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011r., 28.06.2011, sesja nr 7.
 414. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 415. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.33.2011.UW), 19.05.2011, sesja nr 6.
 416. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.UW.714094-275/10), 19.05.2011, sesja nr 6.
 417. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.63.2011.UW), 19.05.2011, sesja nr 6.
 418. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.62.2011.UW), 19.05.2011, sesja nr 6.
 419. ws. rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 420. ws. zaopiniowania lokalizacji progów zwalniaj±cych na ulicy K³uszyñskiej, 19.05.2011, sesja nr 6.
 421. ws. zaopiniowania monta¿u progów zwalniaj±cych na ulicy J. Skrzetuskiego w Krakowie, 19.05.2011, sesja nr 6.
 422. ws. sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki po³o¿onej przy ulicy Boratyñskiego i Umiñskiej., 19.05.2011, sesja nr 6.
 423. ws. sprzeda¿y dzia³ki po³o¿onej przy ulicy Matematyków Krakowskich., 19.05.2011, sesja nr 6.
 424. ws. zaopiniowania inwestycji pn. "Nadbudowa, przebudowa istniej±cego budynku us³ugowego na cele mieszkaniowe wraz z przebudow± istniej±cych czterech zjazdów, budow± miejsc parkingowych wraz z infrastruktur± techniczn± przy ul. Kokosowej w Krakowie", 19.05.2011, sesja nr 6.
 425. ws. wydania opinii o inwestycji pn. "Budowa wodoci±gu i kanalizacji sanitarnej z przy³±czami w ul. Gruszczyñskiego"., 19.05.2011, sesja nr 6.
 426. ws. korekty uchwa³y nr XLIX/478/2010 z 29 czerwca 2010 r. w sprawie podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 427. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 428. ws. rocznego planu pracy Komisji Bud¿etowej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 429. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011 r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 430. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 431. ws. delegowania do sk³adu Dzielnicowego Zespo³u Koordynacyjnego "Bezpieczny Kraków" w latach 2011-2015, 19.05.2011, sesja nr 6.
 432. ws. uzasadnienia do zadania powierzonego pn. "Rozbudowa ulicy Zakarczmie - projekt" znajduj±cego siê na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 rok i przewidzianego do realizacji w roku 2012, 12.04.2011, sesja nr 5.
 433. ws. korekty uchwa³y nr L/486/2010 z 13 lipca 2010 r. w sprawie podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych" na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 434. ws. przeznaczenia dzia³ki nr 263/374 obr. 69 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Kostrzewskiego na teren zielony, 12.04.2011, sesja nr 5.
 435. ws. przeniesienia pozosta³ych ¶rodków z zadañ powierzonych w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2011 r. do zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 436. ws. zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z us³ugami, gara¿em podziemnym przy ulicy Zakopiañskiej w Krakowie oraz przebudow± zjazdu", 12.04.2011, sesja nr 5.
 437. ws. zaopiniowania inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku us³ugowego na budynek mieszkalny, wielorodzinny (6 mieszkañ), z gara¿ami podziemnymi z budow± zjazdu z ul. Kokosowej oraz z infrastruktur± techniczn± (w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej) przy ul. Kokosowej w Krakowie", 12.04.2011, sesja nr 5.
 438. ws. zmiany zakresu wykonania zadania powierzonego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi technicznej wzd³u¿ ulicy Zakopiañskiej na odcinku od ul. Poroniñskiej do ul. Opatkowickiej" znajduj±cego siê na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 439. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±" na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 440. ws. deklaracji finansowania zadania powierzonego znajduj±cego siê na li¶cie rankingowej w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±" na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 441. ws. listy zadañ powierzonych na 2011 rok wytypowanych do budowy i dobudowy o¶wietlenia na terenie Dzielnicy X, 12.04.2011, sesja nr 5.
 442. ws. deklaracji finansowania zadañ powierzonych znajduj±cych siê na li¶cie rankingowej z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 r. w roku 2012, 12.04.2011, sesja nr 5.
 443. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 444. ws. rocznego planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 445. ws. rozdysponowania dodatkowych ¶rodków priorytetowych na 2011 r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 446. ws. zmiany uchwa³y nr XLIX/468/2010 w sprawie podzia³u ¶rodków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2011 rok oraz uchwa³y nr III/38/2011 z 1 marca 2011 r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 12.04.2011, sesja nr 5.
 447. ws. przyjêcia sprawozdania z dzia³alno¶ci merytorycznej Zarz±du oraz z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy X za rok 2010, 12.04.2011, sesja nr 5.
 448. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2011 rok, 12.04.2011, sesja nr 5.
 449. ws. rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011 rok, 12.04.2011, sesja nr 5.
 450. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011 rok, 12.04.2011, sesja nr 5.
 451. ws. wyboru Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cego Komisji Bezpieczeñstwa, 12.04.2011, sesja nr 5.
 452. ws. rezygnacji z funkcji Wiceprzewodnicz±cego Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej, 12.04.2011, sesja nr 5.
 453. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Planowania Przestrzennego, 12.04.2011, sesja nr 5.
 454. ws. zmiany operatora Orlika przy ulicy Fortecznej w Krakowie, 05.04.2011, sesja nr 4.
 455. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011 r., 01.03.2011, sesja nr 3.
 456. ws. uzupe³nienia sk³adu osobowego Komisji Kultury i Kontaktów z Mieszkañcami, 01.03.2011, sesja nr 3.
 457. ws. przyjêcia rezygnacji z cz³onkostwa w Komisji Kultury i Kontaktów z Mieszkañcami, 01.03.2011, sesja nr 3.
 458. ws. zaopiniowania lokalizacji progów zwalniaj±cych na ulicy Moszyñskiego, 01.03.2011, sesja nr 3.
 459. ws. wydania opinii o inwestycji pn. "Budowa kanalizacji z przy³±czami w ul. Geologów", 01.03.2011, sesja nr 3.
 460. ws. mo¿liwo¶ci zbycia dzia³ek przy ulicy Warownej, 01.03.2011, sesja nr 3.
 461. ws. zaopiniowania inwestycji pn. "Budowa chodnika w "Parku Maæka i Doroty" na dzia³kach nr 348/22, 348/11, 45/1, 5/3, 349/5 obr. 68 jedn. ewid. Podgórze na odcinku od ul. Borkowskiej do ul. Wichrowej , 01.03.2011, sesja nr 3.
 462. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2011 r., 01.03.2011, sesja nr 3.
 463. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011 r., 01.03.2011, sesja nr 3.
 464. ws. przyjêcia planu finansowego Dzielnicy X na 2011 r., 01.03.2011, sesja nr 3.
 465. ws. uzupe³nienia sk³adu Komisji Bud¿etowej, 01.03.2011, sesja nr 3.
 466. ws. uzupe³nienia sk³adu Komisji Infrastruktury i Ochrony ¦rodowiska, 01.03.2011, sesja nr 3.
 467. ws. upowa¿nienia Zarz±du do podejmowania dzia³añ okre¶lonych w § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy X, 10.02.2011, sesja nr 2.
 468. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej, 10.02.2011, sesja nr 2.
 469. ws. wyboru Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cego Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej, 10.02.2011, sesja nr 2.
 470. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Infrastruktury i Ochrony ¦rodowiska, 10.02.2011, sesja nr 2.
 471. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Kultury i Kontaktów z Mieszkañcami, 10.02.2011, sesja nr 2.
 472. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Edukacji, 10.02.2011, sesja nr 2.
 473. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Sportu, 10.02.2011, sesja nr 2.
 474. ws. wyboru Przewodnicz±cego Komisji Bud¿etowej, 10.02.2011, sesja nr 2.
 475. ws. powo³ania Komisji Rewizyjnej, 10.02.2011, sesja nr 2.
 476. ws. powo³ania Komisji Kultury i Kontaktów z Mieszkañcami, 10.02.2011, sesja nr 2.
 477. ws. powo³ania Komisji Sportu, 10.02.2011, sesja nr 2.
 478. ws. powo³ania Komisji Edukacji, 10.02.2011, sesja nr 2.
 479. ws. powo³ania Komisji Planowania Przestrzennego, 10.02.2011, sesja nr 2.
 480. ws. powo³ania Komisji Infrastruktury i Ochrony ¦rodowiska, 10.02.2011, sesja nr 2.
 481. ws. powo³ania Komisji Bud¿etowej, 10.02.2011, sesja nr 2.
 482. ws. powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa, 10.02.2011, sesja nr 2.
 483. ws. powo³ania Komisji Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej, 10.02.2011, sesja nr 2.
 484. ws. wyboru cz³onka Zarz±du Dzielnicy X Swoszowice, 27.01.2011, sesja nr 1.
 485. ws. wyboru cz³onka Zarz±du Dzielnicy X Swoszowice, 27.01.2011, sesja nr 1.
 486. ws. wyboru cz³onka Zarz±du Dzielnicy X Swoszowice, 27.01.2011, sesja nr 1.
 487. ws. ustalenia liczby cz³onków Zarz±du Dzielnicy X Swoszowice, 27.01.2011, sesja nr 1.
 488. ws. wyboru Zastêpcy Przewodnicz±cego Zarz±du Dzielnicy X Swoszowice, 27.01.2011, sesja nr 1.
 489. ws. wyboru Przewodnicz±cego Zarz±du Dzielnicy X Swoszowice, 27.01.2011, sesja nr 1.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z bieżącej kadencji.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

7. sesja Rady Dzielnicy X:
23 maja 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję