• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”

dodano: 1.2.2022, 9:45 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 27 stycznia – 18 lutego 2022 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 3 lutego 2022 roku o godzinie 16.00.
 2. Dyżury konsultacyjne eksperta w dniach: 27-28 stycznia 2022 roku w godzinach 10.00-12.00 oraz w dniach 1-2 lutego 2022 roku w godz. 16.00-17.00 w pod numerem telefonu 12 6168884.
 3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz można dostarczyć w dniach 27 stycznia – 18 lutego 2022 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
 • numer faksu 12 616 8891
 • pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.
 • do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie www.bip.krakow.pl – formularz powinien być umieszczony w kopercie i podpisany: Wydział Kształtowania Środowiska – „Konsultacje – projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”.

Formularz konsultacyjny, link do spotkania on-line oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej www.obywatelski.krakow.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję