• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie

dodano: 13.5.2022, 17:59 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie
Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz granic obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.

Konsultacje rozpoczną się z dniem 16 maja 2022 r. i potrwają do 24 czerwca 2022 r. Akcja informacyjna będzie prowadzona na siedem dni przed rozpoczęciem procesu konsultacji.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi na formularzu uwag mogą być składane w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi na formularzu uwag mogą być przesyłane na adres email: konsultacje.gpr@um.krakow.pl. Dostępna będzie również elektroniczna wersja formularza.
 3. Zbierania uwag ustnych w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w następujących terminach:
  • 25 maja (śr.) w godz. 17.00 -19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
  • 27 maja (pt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Plac Wolnica 1,
  • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 -19.00 – w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
  • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.
 1. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 7 czerwca br. w godz. 10.30-12.30 oraz 14 czerwca br. w godz. 14.00-16.00 – pod nr. tel. 12 616 1739.
 2. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w następujących terminach:
  • 25 maja (śr.) w godz. 17.00 – 19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
  • 27 maja (pt.) w godz. 17.00 – 19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie,  Plac Wolnica 1,
  • 31 maja (wt.) w godz. 17.00 – 19.00 – w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
  • 2 czerwca (czw.) w godz. 17.00 -19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

 1. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
 2. Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie – Mapy obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.

Pozostałe materiały do pobrania:

 1. Streszczenie Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie.
 2. Formularz zgłaszania uwag do dokumentu:

Więcej informacji:

6. sesja Rady Dzielnicy X:
12 kwietnia 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję