• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

dodano: 15.6.2021, 12:01 · Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia miejskie
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 18 czerwca – 9 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 1. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych  w dniu 21 czerwca  2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej 13.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w wydarzeniu będzie mogła wziąć ograniczona ilość osób. Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać swoje zgłoszenie podając swoje imię i nazwisko na adres mailowy: konsultacje@um.krakow.pl w terminie do dnia 21 czerwca do godziny 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Dyżur konsultacyjny telefoniczny w dniach 21-25 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu 12 6168884.
 2. Dyżur konsultacyjny stacjonarny w dniach 28-30 czerwca 2021 roku godz. 16.00-17.00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 pok. 411.
 3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w dniach 18 czerwca – 9 lipca 2021 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
 • numer faksu 12 616 8891
 • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.
 • Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl, www.obywatelski.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

Dodatkowe informacje pod linkiem: https://obywatelski.krakow.pl

7. sesja Rady Dzielnicy X:
23 maja 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję