• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa”

dodano: 1.2.2022, 9:48 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa” /na lata 2022-2030/.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Autorami dokumentu we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 28 stycznia – 18 lutego 2022 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 8 lutego 2022 roku o godzinie 16.00 – 17.00
 2. Dyżury konsultacyjne eksperta w dniu: 7 lutego 2022 roku w godzinach 15.00-17.00 oraz w dniu 9 lutego 2022 roku w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu 12 6161929.
 3. Możliwość wypełnienia ankiety konsultacyjnej w czasie trwania konsultacji społecznych tj. w dniach 28 stycznia – 18 lutego 2022 roku.

Link do spotkania on-line, ankieta konsultacyjna oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl oraz www.obywatelski.krakow.pl

6. sesja Rady Dzielnicy X:
12 kwietnia 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję