• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa ws. przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2021-2025”

dodano: 17.8.2021, 9:22 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie, Sport

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2021-2025”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat przygotowanego projektu programu strategicznego w zakresie rozwoju sportu. Zadania w nim zawarte będą umożliwiać podejmowanie w przyszłości działań prezentujących nowe, szerokie podejście do sportu, będącego ważnym obszarem polityki nowoczesnego i inteligentnego miasta. Uprawianie aktywności fizycznej, zarówno rekreacyjnej jak i wyczynowej, wpływa na poprawę ogólnej kondycji organizmu, a także ma znaczącą rolę w poprawie jakości życia. Związane jest to z postrzeganiem sportu nie tylko jako sfery konsumpcji kulturalnej, rozrywkowej czy wypoczynkowej, lecz także uznaniem ekonomicznego potencjału sportu, który jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 11 sierpnia – 3 września 2021 r.

Uwagi do opracowania można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2021 r. poprzez:

 • przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sp.umk@um.krakow.pl.
 • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,
 • przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: „Konsultacje – Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2021-2025”.
 • dostarczenie osobiście do siedziby Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa – al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano spotkanie z ww. organizacjami sportowymi, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy al. Powstania Warszawskiego 6. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w spotkaniu będzie mogła wziąć udział ograniczona ilość osób. Zgłoszenie należy przesłać podając nazwę organizacji oraz imię i nazwisko jej przedstawiciela, na adres mailowy: sp.umk@um.krakow.pl w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 13.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konsultacje przewidują również dyżury telefoniczne ekspertów pod numerem telefonu 12 616 94 17:

 • w dniu 27 sierpnia 2021 r., w godzinach 10:00-13:00,
 • w dniu 2 września 2021 r., w godzinach 13:00-16:00,

Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne od 2 sierpnia 2021 r.
do 3 września 2021 r. na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl, www.obywatelski.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

6. sesja Rady Dzielnicy X:
12 kwietnia 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję