• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konkurs „Zakochaj się w Klimacie”

dodano: 20.11.2023, 15:29 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie
Konkurs „Zakochaj się w Klimacie”

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa zachęcają do udziału w III edycji proklimatycznego konkursu plastycznego skierowanego do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w Klimacie”.

W poprzedniej edycji uhonorowano 300 młodych artystów. Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne.

Wystarczy przesłać do KEGW pracę plastyczną o formacie A4 prezentującą rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Prace konkursowe rozpatrywane będą osobno w 4  kategoriach wiekowych:

 • kategoria I – uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych,
 • kategoria II – uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych,
 • kategoria III – uczniowie klas 7–8 szkół podstawowych,
 • kategoria IV – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W każdej z czterech kategorii wiekowych komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Prace należy dostarczyć do Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w terminie od 1 grudnia 2023 r. do 20 stycznia 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu „Zakochaj się w Klimacie” nastąpi w dniu 14 lutego do godz. 14.00.

Autorów najciekawszych prac we wszystkich czterech kategoriach nagrodzimy m.in. repliką barometru FitzRoya „grą planszową z klimatem” oraz zestawami ekologicznych gadżetów. Ponadto, w późniejszym terminie laureaci otrzymają kalendarz ekologiczny na kolejny rok przedstawiający ilustracje zwycięskich prac. Dodatkowo prace konkursowe zostaną opublikowane na fanpage facebook Klimat-Energia-Gospodarka Wodna oraz na naszej stronie internetowej.

Do każdej przesłanej pracy należy dołączyć obowiązkowo w załączniku mailowym:

 1. Kartę Zgłoszenia (zał. nr 1) wypełnioną czytelnie lub na komputerze i podpisaną przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica czy opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego uczestnika,
 2. zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. nr 2),
 3. zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu (zał. nr 3),
 4. licencję na korzystanie z pracy przez Organizatora (zał. 4).

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami można znaleźć na stronie kegw.krakow.pl.

Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Uczestników.

W przypadku chęci pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Działem Klimatu KEGW, tel. (12) 32 33 062, (12) 32 33 061, e-mail: klimat@kegw.krakow.pl.

8. sesja Rady Dzielnicy X:
18 czerwca 2024, godz. 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X Swoszowice, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski Kraków 2023 - instrukcja obsługi

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję