• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2019

Uchwały Rady Dzielnicy X

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: wszystkich uchwał z kadencji 2018-2023

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zaopiniowania projektu pn. „Budowa boiska do rekreacji wraz
 z zabezpieczeniem w formie piłkochwytu, budowa obiektów małej architektury
 w miejscu publicznym oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia 
w ramach zagospodarowania Parku Opatkowickiego w Krakowie”., 09.12.2020, sesja nr 26.
 2. ws. wydania opinii dot. wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Komuny Paryskiej., 09.12.2020, sesja nr 26.
 3. ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Łysogórskiej., 09.12.2020, sesja nr 26.
 4. ws. uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej., 09.12.2020, sesja nr 26.
 5. ws. uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska., 09.12.2020, sesja nr 26.
 6. ws. uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa., 09.12.2020, sesja nr 26.
 7. ws. zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego „Budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Myślenickiej” w ramach zadania pn.
„Rozbudowa ul. Myślenickiej”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 8. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki położonej przy ulicy Siarczanogórskiej w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 23.11.2020, sesja nr 25.
 9. ws. wydania opinii dot. likwidacji progów zwalniających na ulicy Siarczanogórskiej., 23.11.2020, sesja nr 25.
 10. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej przy ulicy Armii Kraków w Krakowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 23.11.2020, sesja nr 25.
 11. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulicy Jelskiego w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 12. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulic: Zbydniowickiej, Matematyków Krakowskich i Opiala w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 13. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców ulic: Nowickiego, Czuchnowskiego, Doroszewskiego, Iwaszkiewicza i Koźmiana w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 14. ws. zaopiniowania projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla zadania pn. „Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Myślenickiej przy skrzyżowaniu z ul Bochnaka” 
w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 15. ws. zaopiniowania projektu aktualizacji organizacji ruchu na ul. Myślenickiej
w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Myślenickiej”., 23.11.2020, sesja nr 25.
 16. ws. korekty uchwały nr XXIII/246/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku z późn. zm., 23.11.2020, sesja nr 25.
 17. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 23.11.2020, sesja nr 25.
 18. ws. wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Krygowskiego., 26.10.2020, sesja nr 24.
 19. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 26.10.2020, sesja nr 24.
 20. ws. korekty uchwały nr XXIII/246/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic"
w 2020 roku., 26.10.2020, sesja nr 24.
 21. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.09.2020, sesja nr 23.
 22. ws. zaopiniowania projektu instalacji oświetlenia wraz z słupami na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szyllinga., 24.09.2020, sesja nr 23.
 23. ws. wydania opinii dot. montażu progu zwalniającego na ulicy Bluszczowej., 24.09.2020, sesja nr 23.
 24. ws. montażu progów zwalniających na ulicy Księżycowej od strony wjazdu 
z ul. Narvik., 24.09.2020, sesja nr 23.
 25. ws. zaopiniowania wielowariantowej koncepcji dla zadania pn. "Przebudowa
ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Miarowej i ul. Miarowej wraz z budową kanalizacji opadowej"., 24.09.2020, sesja nr 23.
 26. ws. zwiększenia częstotliwości kursów linii autobusowej nr 151/451., 24.09.2020, sesja nr 23.
 27. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2020 roku., 24.09.2020, sesja nr 23.
 28. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2021 roku., 24.09.2020, sesja nr 23.
 29. ws. wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic., 31.08.2020, sesja nr 22.
 30. ws. podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2021 roku., 31.08.2020, sesja nr 22.
 31. ws. wydania opinii dotyczącej nadania nazwy bezimiennej przecznicy z ul. Mirosława Krzyżańskiego imieniem Jana Anioły., 31.08.2020, sesja nr 22.
 32. ws. zaopiniowania projektu branży drogowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2170k (ul. Świetlista) w Libertowie wraz z przebudową drogi dojazdowej 66kd(d) oraz budową zjazdu publicznego dla inwestycji kubaturowej na działkach nr 184, 183, 467, 189/14, 177/1 obr. 89 Podgórze w Krakowie"., 31.08.2020, sesja nr 22.
 33. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Chałubińskiego na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Szybisko do ul. Łysogórskiej" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2021-2023., 31.08.2020, sesja nr 22.
 34. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia znaku B-35 "zakaz postoju" na ul. Chałubińskiego w Krakowie., 31.08.2020, sesja nr 22.
 35. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Księżycowej i ulicy Bluszczowej., 31.08.2020, sesja nr 22.
 36. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 31.08.2020, sesja nr 22.
 37. ws. korekty uchwały nr XV/172/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020 - 2023., 31.08.2020, sesja nr 22.
 38. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 31.08.2020, sesja nr 22.
 39. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku., 03.07.2020, sesja nr 21.
 40. ws. korekty uchwały nr XX/217/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku., 03.07.2020, sesja nr 21.
 41. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji, Kontaktów z Mieszkańcami 
i Kultury., 03.07.2020, sesja nr 21.
 42. ws. pozostawienia trasy linii autobusowej nr 178 na trasie Pod Fortem – Mistrzejowice., 03.07.2020, sesja nr 21.
 43. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej., 03.07.2020, sesja nr 21.
 44. ws. zmiany nazwy Komisji Kontaktów z Mieszkańcami i Promocji powołanej Uchwałą nr XX/222/2020 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania i składu osobowego., 03.07.2020, sesja nr 21.
 45. ws. wypowiedzenia umów dzierżawy części działki znajdującej się 
w Parku Maćka i Doroty i przejęcie ich w zarząd przez Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie., 03.07.2020, sesja nr 21.
 46. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 03.07.2020, sesja nr 21.
 47. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 03.07.2020, sesja nr 21.
 48. ws. uchylenia Uchwały nr II/14/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice
z 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kultury., 03.07.2020, sesja nr 21.
 49. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 położoną przy ul. Myślenickiej 112 umowy najmu części nieruchomości z Orange Polska S.A. i Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. pod stację bazową telefonii komórkowej., 03.07.2020, sesja nr 21.
 50. ws. wydania opinii dot. skierowania linii 451 przez ul. Pronaszków, Homolacsa
i Boratyńskiego oraz wniosków dot. zmian w krakowskiej komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy X., 24.06.2020, sesja nr 20.
 51. ws. powołania Komisji Kontaktów z Mieszkańcami i Promocji., 24.06.2020, sesja nr 20.
 52. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 24.06.2020, sesja nr 20.
 53. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.06.2020, sesja nr 20.
 54. ws. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej., 24.06.2020, sesja nr 20.
 55. ws. uchylenia Uchwały nr II/15/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice
z 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa., 24.06.2020, sesja nr 20.
 56. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2020 roku., 24.06.2020, sesja nr 20.
 57. ws. umieszczenia znaku informacyjnego D-4a „droga bez przejazdu” przy wjeździe na ul. Łysogórską z ul. Chałubińskiego., 24.06.2020, sesja nr 20.
 58. ws. zaopiniowania projektu przebudowy fragmentu ulicy Lusińskiej., 24.06.2020, sesja nr 20.
 59. ws. korekty uchwały nr XII/146/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019 - 2022., 24.06.2020, sesja nr 20.
 60. ws. wydania opinii dotyczącej zamontowania progów zwalniających na ulicy Zaporoskiej oraz ponownego zweryfikowania organizacji ruchu., 24.06.2020, sesja nr 20.
 61. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.06.2020, sesja nr 20.
 62. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 24.06.2020, sesja nr 20.
 63. ws. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Dzielnicy X Swoszowice., 24.06.2020, sesja nr 20.
 64. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2021., 28.05.2020, sesja nr 19.
 65. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 28.05.2020, sesja nr 19.
 66. ws. umieszczenia znaku D-40 „strefa zamieszkania” na odcinku od wjazdu do Parku Maćka i Doroty do końca ślepej części ulicy Wichrowej., 28.05.2020, sesja nr 19.
 67. ws. umieszczenia znaków zakazu postoju na ulicy Bluszczowej oraz ewentualne zwiększenie ilości progów zwalniających., 28.05.2020, sesja nr 19.
 68. ws. korekty uchwały nr XLVIII/403/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. z późn. zm.
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019 – 2021., 28.05.2020, sesja nr 19.
 69. ws. zmiany składu osobowego Komisji Kultury., 28.05.2020, sesja nr 19.
 70. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w drodze bezprzetargowej części działek położonych przy ulicy Zagaje w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 30.04.2020, sesja nr 18.
 71. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w drodze bezprzetargowej części działek położonych przy ulicy Zagaje w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 30.04.2020, sesja nr 18.
 72. ws. korekty uchwały nr VIII/94/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019 - 2020., 30.04.2020, sesja nr 18.
 73. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 30.04.2020, sesja nr 18.
 74. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020–2021., 30.04.2020, sesja nr 18.
 75. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 30.04.2020, sesja nr 18.
 76. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działek położonych przy ulicy Ks. Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 30.04.2020, sesja nr 18.
 77. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok., 23.03.2020, sesja nr 17.
 78. ws. przystąpienia do VII edycji Budżetu Obywatelskiego w roku 2020., 23.03.2020, sesja nr 17.
 79. ws. zmiany składu osobowego Komisji Kultury., 23.03.2020, sesja nr 17.
 80. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 23.03.2020, sesja nr 17.
 81. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i ds. Osób Niepełnosprawnych., 23.03.2020, sesja nr 17.
 82. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci wodociągowej dla mieszkańców ulicy Familijnej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 25.02.2020, sesja nr 16.
 83. ws. zmiany składu osobowego Komisji Kultury., 25.02.2020, sesja nr 16.
 84. ws. powołania Komisji Ochrony Zdrowia i ds. Osób Niepełnosprawnych., 25.02.2020, sesja nr 16.
 85. ws. zmiany nazwy Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej powołanej Uchwałą nr II/13/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz przyjęcia jej nowego zakresu działania., 25.02.2020, sesja nr 16.
 86. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działek położonych
w os. Swoszowice w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 25.02.2020, sesja nr 16.
 87. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.1107.2019.AS)., 25.02.2020, sesja nr 16.
 88. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.1093.2019.AS)., 25.02.2020, sesja nr 16.
 89. ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Koszutki., 25.02.2020, sesja nr 16.
 90. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działki położonej przy ulicy
Ks. Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 25.02.2020, sesja nr 16.
 91. ws. zmiany uchwały Nr IX/116/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 25.02.2020, sesja nr 16.
 92. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 25.02.2020, sesja nr 16.
 93. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 25.02.2020, sesja nr 16.
 94. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2020 roku., 25.02.2020, sesja nr 16.
 95. ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Szybisko (przy skrzyżowaniu z ul. Myślenicką)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 96. ws. wydania opinii dotyczącej wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na części ulicy Moszyńskiego., 23.01.2020, sesja nr 15.
 97. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.1051.2019.AS)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 98. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.1001.2019.AS)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 99. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.946.2019.AS)., 23.01.2020, sesja nr 15.
 100. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działki położonej przy ulicy
Ks. Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 23.01.2020, sesja nr 15.
 101. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2020–2023., 23.01.2020, sesja nr 15.
 102. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 23.01.2020, sesja nr 15.
 103. ws. umieszczenia zadania pn. "Modernizacja ulicy Prof. Bochnaka" w Budżecie Miasta Krakowa na 2021 rok., 23.01.2020, sesja nr 15.
 104. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 położoną przy ul. Myślenickiej 112 umowy najmu części nieruchomości z Orange Polska S.A. i Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. pod stację bazową telefonii komórkowej., 23.01.2020, sesja nr 15.
 105. ws. zaopiniowania projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. "Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa – Park Maćka i Doroty"., 11.12.2019, sesja nr 14.
 106. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 11.12.2019, sesja nr 14.
 107. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.981.2019.AS)., 11.12.2019, sesja nr 14.
 108. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.913.2019.AS)., 11.12.2019, sesja nr 14.
 109. ws. objęcia honorowym patronatem II Konkursu "Kolęd, pastorałek
i piosenek świąteczno-noworocznych" w Przedszkolu nr 41 imienia Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie., 11.12.2019, sesja nr 14.
 110. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działki położonej przy ulicy Czerskiej w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.11.2019, sesja nr 13.
 111. ws. wykonania chodnika wzdłuż osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych przy ulicy Zawiłej 44., 26.11.2019, sesja nr 13.
 112. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki położonej przy ulicy Siostry Zimmer w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 26.11.2019, sesja nr 13.
 113. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.895.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 114. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.815.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 115. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.831.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 116. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Prof. Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na dalszy okres (znak sprawy: ML-07.7123.755.2019.AS)., 26.11.2019, sesja nr 13.
 117. ws. ujęcia w "Planie rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło (Plan wieloletni na lata 2017 -2023)" terenów osiedla Opatkowice w Dzielnicy X., 26.11.2019, sesja nr 13.
 118. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 28.10.2019, sesja nr 12.
 119. ws. zmiany nazwy Komisji Sportu i Rekreacji powołanej Uchwałą nr II/11/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 8 stycznia 2019 r. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania., 28.10.2019, sesja nr 12.
 120. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej., 28.10.2019, sesja nr 12.
 121. ws. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej., 28.10.2019, sesja nr 12.
 122. ws. uchylenia Uchwały nr II/9/2019 Rady Dzielnicy X Swoszowice z 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji., 28.10.2019, sesja nr 12.
 123. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Lasogórskiej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 28.10.2019, sesja nr 12.
 124. ws. zaopiniowania objęcia ochroną prawną, poprzez uznanie za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Dzielnicy X przy ul. Zawiłej oraz zniesienia statusu pomnika przyrody dla drzewa rosnącego na terenie Parku Zdrojowego
w Swoszowicach., 28.10.2019, sesja nr 12.
 125. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019.wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Drużbackiej od posesji nr 86 do 114 w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 28.10.2019, sesja nr 12.
 126. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 28.10.2019, sesja nr 12.
 127. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019–2022., 28.10.2019, sesja nr 12.
 128. ws. zwiększenia częstotliwości kursów autobusu linii nr 265., 28.10.2019, sesja nr 12.
 129. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 28.10.2019, sesja nr 12.
 130. ws. zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa., 28.10.2019, sesja nr 12.
 131. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 30.09.2019, sesja nr 11.
 132. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 30.09.2019, sesja nr 11.
 133. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Matematyków Krakowskich od posesji nr 133 do 135c. w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 30.09.2019, sesja nr 11.
 134. ws. zmiany trasy linii autobusowej nr 107 oraz zwiększenia jej częstotliwości kursów., 30.09.2019, sesja nr 11.
 135. ws. wprowadzenia organizacji ruchu na ulicy Dębskiego., 30.09.2019, sesja nr 11.
 136. ws. wydania opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na dalszy okres
(znak sprawy: ML-07.7123.686.2019.AS)., 30.09.2019, sesja nr 11.
 137. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 30.09.2019, sesja nr 11.
 138. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 z siedzibą przy ulicy Mirtowej 2 umowy najmu części nieruchomości, z przeznaczeniem na dalszą eksploatację stacji bazowej telefonii komórkowej., 30.08.2019, sesja nr 10.
 139. ws. podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2020 roku., 30.08.2019, sesja nr 10.
 140. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 30.08.2019, sesja nr 10.
 141. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Mirtowej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 142. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Niewodniczańskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Myślenicką do ul. Landaua" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2020-2021., 30.08.2019, sesja nr 10.
 143. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ul. 8 Pułku Ułanów"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 144. ws. wydania opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej o średnicy Dn 600 z rur
z żeliwa sferoidalnego w rejonie ulic: Kąpielowej, Kustronia, Smoleńskiego, Poronińskiej, Taklińskiego i Kłuszyńskiej w Krakowie"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 145. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Szarskiego w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 146. ws. zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu (projekt chodnika) 
wokół Fortu nr 52 "Borek"., 30.08.2019, sesja nr 10.
 147. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działek położonych przy ulicy Drużbackiej w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich., 30.08.2019, sesja nr 10.
 148. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika przy ul. Drozdowskich w Krakowie., 30.08.2019, sesja nr 10.
 149. ws. zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia przy
ul. Kierzkowskiego oraz budowy przyłącza energetycznego oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic: Armii Kraków i Ciechocińskiej., 30.08.2019, sesja nr 10.
 150. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Chałubińskiego na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Kąpielową do ul. Łysogórskiej" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2020-2021., 30.08.2019, sesja nr 10.
 151. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Zakarczmie na odcinku od
ul. Taklińskiego do działki nr 236/11 (pos. 29)" w Budżecie Miasta Krakowa
na lata 2020-2021., 12.07.2019, sesja nr 9.
 152. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 153. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Warownej w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich., 12.07.2019, sesja nr 9.
 154. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ulicy Mączyńskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 155. ws. przystąpienia do "grantów dzielnicowych" w ramach Programu "Bezpieczny Kraków"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 156. ws. odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 157. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 12.07.2019, sesja nr 9.
 158. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 12.07.2019, sesja nr 9.
 159. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.438.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 160. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.424.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 161. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.416.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 162. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.398.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 163. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.377.2019.AS)., 12.07.2019, sesja nr 9.
 164. ws. zaopiniowania projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia ulicy Baryckiej"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 165. ws. zaopiniowania projektu przyłącza energetycznego oświetlenia dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia ulicy Koszutki"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 166. ws. zaopiniowania projektu dla zadania pn. "Przebudowa drogi ul. Aleksandrowicza w zakresie budowy utwardzonych poboczy i zjazdów w istniejącym pasie drogowym dz. nr 651 obr. 93 Podgórze"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 167. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Landaua w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 12.07.2019, sesja nr 9.
 168. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Koszutki w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 12.07.2019, sesja nr 9.
 169. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 03.06.2019, sesja nr 8.
 170. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.267.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 171. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.340.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 172. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.323.2018.AJ)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 173. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.293.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 174. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.229.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 175. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.266.2019.AS)., 03.06.2019, sesja nr 8.
 176. ws. przystąpienia do projektu bezpłatnych kursów z zakresu BLS/AED dla mieszkańców Krakowa., 03.06.2019, sesja nr 8.
 177. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej przy ulicy Droga Rokadowa w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 03.06.2019, sesja nr 8.
 178. ws. korekty uchwały nr XLVIII/403/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019-2021., 03.06.2019, sesja nr 8.
 179. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2019-2020., 03.06.2019, sesja nr 8.
 180. ws. korekty uchwały nr XLVII/397/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2017 - 2020 z późn. zm., 03.06.2019, sesja nr 8.
 181. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 15.05.2019, sesja nr 7.
 182. ws. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dot. dofinansowania spółek wodnych., 15.05.2019, sesja nr 7.
 183. ws. ustanowienia operatora Orlika przy ulicy Fortecznej 75., 15.05.2019, sesja nr 7.
 184. ws. przystąpienia do VI edycji Budżetu Obywatelskiego w latach 2019/2020., 15.05.2019, sesja nr 7.
 185. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 15.05.2019, sesja nr 7.
 186. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2020., 15.05.2019, sesja nr 7.
 187. ws. przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X., 15.05.2019, sesja nr 7.
 188. ws. zmiany składu osobowego Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej., 15.05.2019, sesja nr 7.
 189. ws. objęcia honorowym patronatem uroczystości nadania Przedszkolu nr 41
w Krakowie imienia Zbigniewa Wodeckiego., 15.05.2019, sesja nr 7.
 190. ws. wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia Panu Janowi Mikule., 11.04.2019, sesja nr 6.
 191. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-07.7123.218.2019.AS)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 192. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.189.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 193. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.142.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 194. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.175.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 195. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.1054.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 196. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.1017.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 197. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.970.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 198. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.190.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 199. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.92.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 200. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.123.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 201. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.1073.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 202. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.39.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 203. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-10.7123.752.2018.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 204. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.38.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 205. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.122.2019.AJ)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 206. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 11.04.2019, sesja nr 6.
 207. ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Warownej (głównej)., 11.04.2019, sesja nr 6.
 208. ws. zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kosocice II"., 11.04.2019, sesja nr 6.
 209. ws. wydania opinii dotyczącej dalszej eksploatacji istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 43 położonej przy ulicy Myślenickiej 112., 11.04.2019, sesja nr 6.
 210. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 11.04.2019, sesja nr 6.
 211. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Petrażyckiego w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 212. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia" na lata 2019-2023., 26.03.2019, sesja nr 5.
 213. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 26.03.2019, sesja nr 5.
 214. ws. wskazania lokalizacji parkingów osiedlowych na terenie Dzielnicy X Swoszowice., 26.03.2019, sesja nr 5.
 215. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa., 26.03.2019, sesja nr 5.
 216. ws. zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska., 26.03.2019, sesja nr 5.
 217. ws. zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 26.03.2019, sesja nr 5.
 218. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Wyrwa w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 219. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Bochnaka w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 220. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Herbowej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 26.03.2019, sesja nr 5.
 221. ws. wprowadzenia dodatkowych kursów autobusu linii nr 175 w godzinach porannego i popołudniowego szczytu., 26.03.2019, sesja nr 5.
 222. ws. zmiany uchwały Nr XLVII/386/2018 z dnia 31 lipca 2019 r. z późn. zm.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 26.03.2019, sesja nr 5.
 223. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok., 26.03.2019, sesja nr 5.
 224. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 26.03.2019, sesja nr 5.
 225. ws. zmiany składu osobowego Komisji Mieszkalnictwa., 19.02.2019, sesja nr 4.
 226. ws. wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy X Swoszowice do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego., 19.02.2019, sesja nr 4.
 227. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego., 19.02.2019, sesja nr 4.
 228. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023"., 19.02.2019, sesja nr 4.
 229. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na lata 2019-2023"., 19.02.2019, sesja nr 4.
 230. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.22.2019.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 231. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.804.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 232. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.729.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 233. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.657.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 234. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-10.7123.568.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 235. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-02.7123.154.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 236. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-02.7123.13.2018.AJ)., 19.02.2019, sesja nr 4.
 237. ws. rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania pn. "Rozbudowa 
ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy"., 19.02.2019, sesja nr 4.
 238. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 19.02.2019, sesja nr 4.
 239. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2019 roku., 29.01.2019, sesja nr 3.
 240. ws. korekty uchwały nr XLVII/397/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2018 - 2020., 29.01.2019, sesja nr 3.
 241. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2019., 29.01.2019, sesja nr 3.
 242. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa., 29.01.2019, sesja nr 3.
 243. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury., 29.01.2019, sesja nr 3.
 244. ws. wydania opinii dot. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców ulicy Sidzińskiej w ramach Programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. "Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)"., 29.01.2019, sesja nr 3.
 245. ws. poprawy klimatu akustycznego poprzez zmniejszenie hałasu emitowanego przez południową obwodnicę Krakowa., 29.01.2019, sesja nr 3.
 246. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 29.01.2019, sesja nr 3.
 247. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji., 29.01.2019, sesja nr 3.
 248. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji., 29.01.2019, sesja nr 3.
 249. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej., 29.01.2019, sesja nr 3.
 250. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej., 29.01.2019, sesja nr 3.
 251. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska., 29.01.2019, sesja nr 3.
 252. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej., 29.01.2019, sesja nr 3.
 253. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 29.01.2019, sesja nr 3.
 254. ws. powołania Komisji Budżetowej., 08.01.2019, sesja nr 2.
 255. ws. powołania Komisji Ochrony Środowiska., 08.01.2019, sesja nr 2.
 256. ws. powołania Komisji Planowania Przestrzennego., 08.01.2019, sesja nr 2.
 257. ws. powołania Komisji Infrastruktury Drogowej i ds. Obiektów Zabytkowych., 08.01.2019, sesja nr 2.
 258. ws. powołania Komisji Mieszkalnictwa., 08.01.2019, sesja nr 2.
 259. ws. powołania Komisji Kultury., 08.01.2019, sesja nr 2.
 260. ws. powołania Komisji Polityki Senioralnej, Ochrony Zdrowia, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej., 08.01.2019, sesja nr 2.
 261. ws. powołania Komisji Inicjatyw Lokalnych i ds. Budżetu Obywatelskiego., 08.01.2019, sesja nr 2.
 262. ws. powołania Komisji Sportu i Rekreacji., 08.01.2019, sesja nr 2.
 263. ws. powołania Komisji Bezpieczeństwa., 08.01.2019, sesja nr 2.
 264. ws. powołania Komisji Edukacji., 08.01.2019, sesja nr 2.
 265. ws. powołania Komisji Rewizyjnej., 08.01.2019, sesja nr 2.
 266. ws. upoważnienia Zarządu Dzielnicy X Swoszowice do podejmowania działań określonych w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy X., 08.01.2019, sesja nr 2.
 267. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 268. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 269. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 270. ws. ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 271. ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2019, sesja nr 2.
 272. ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 17.12.2018, sesja nr 1.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2011-2014.

Ostatnia nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy X:
9 grudnia 2020, 17:00, w sali OSS Opatkowianka przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz listę podjętych uchwał Zobacz listę podjętych uchwał

Koronawirus - plakat informacyjny

Ogłoszenia

Zobacz ogłoszenia

Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego

Ferie z Krakowską Kartą Rodzinną

Płać podatki w Krakowie

Karta Krakowska

Krakowianie mogą załatwić sprawy urzędowe w paczkomacie

Konsultacje ws Strategii rozwoju elektromobilności

Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2037

Konsultacje ws. opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych

Konsultacje społeczne budowy Centrum Muzyki

Drzewa w mieście - spotkanie online

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków – Sidzina

Budżet Obywatelski 2020 głosowanie

Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028

Akcja Jestem Aktywny - wsparcie krakowskiego biznesu

Konsultacje Społeczne dotyczące programu aktywności-społecznej i integracji osób starszych na lata 2021-2025

Plebiscyt Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi

Budżet obywatelski - edycje wcześniejsze

Razem w walce o czyste powietrze

EkoRewolucja w Krakowie

Obwieszczenie dotyczące lasów

Program inwestycyjny dla dzielnic Krakowa - Budowa Infrastruktury Sanitarnej

Program usuwania azbestu

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Akcja Kierunek Sport

Światowe Dni Młodzieży

Komunikat Policji

Dane osobowe - apelujemy o ostrożność

Telefony alarmowe w razie powodzi

Wykaz dzielnicowych

Bezpiecznie pod wodą

Stop dla nielegalnego graffiti

Porady dla seniorów

Dla seniorów: Program Obecność

Zmiana ogrzewania - program osłonowy

Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Czas - nie lekceważ zagrożenia

Akcja MOPS Pora na aktywność

Krakowski Panel Klimatyczny Konsultacje Społeczne

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej

Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej

Akcja szczepienia lisów

Rodzinne pływanie

Pomoc psychologiczna

Anonimowi narkomani online

Anonimowi narkomani

Grota solna

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu

Powiedz stop rakowi jelita

Muzeum Krakowa Ferie 2021

Ferie online w Ośrodku Kultury Kraków Nowa Huta

Muzeum Krakowa ogłasza zbiórkę pamiątek i opowieści z czasów II wojny światowej

Konkursy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Wieczór z operą i operetką

Co ma piernik do wiatraka - gra terenowa

Bezpłatne spacery z przewodnikami po krakowskim Starym Mieście

Konkurs Patroni Krakowskich Ulic

Muzyczne podwieczorki w Swoszowicach

Klub Kliny

Czytanki na czasie

Wyprawki czytelnicze

Kraków czyta

Informacja o projekcie PROAKTYWNI z POWER-em

Płatne staże z możliwością zatrudnienia

Program Dobry Czas na Biznes

Bezpłatne szkolenia i staże

Program Gotuj po hiszpańsku

Płatne staże z możliwością zatrudnienia

Program aktywizacji zawodowo-edukacyjnej Aktywna Przyszłość

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Program Rozwój i Praca

Ankieta Uniwersytetu Rolniczego dot. terenów zielonych

Jesień z Symbiozą

Powszechny spis rolny - rok 2020

Kupuj świadomie - Akcja Produkt Polski

Uniwersytet Trzeciego Wieku - rekrutacja

Przebudowa ulicy Myślenickiej - informacje

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Soboniowice 2, Rajsko 2 i Barycz 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblowice 2

Spotkania z lekką atletyką

Krakowskie Kluby Rodziców

Elektrobrygada MPO

Pogromcy Bazgrołów

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję