• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 9

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zmiany zakresu rzeczowego zadania pr. na 2011 r. tj. "zakup wyposa¿enia 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3" – kwota 1 000 z³, uchwa³a nr XLIX/468/2010 z dnia 29.06.2010 r. na wykonanie zadania "instalacja odgromowa"., 29.08.2011, sesja nr 9.
 2. ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na 2012r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 3. w sprawie zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 4. ws. uchylenia uchwa³y nr VIII/99/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie korekty uchwa³y nr VI/67/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 5. ws. korekty uchwa³y nr VIII/98/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wskazania zadañ priorytetowych do realizacji w 2011r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 6. ws. przyst±pienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach „Rocznego programu wspó³pracy samorz±du Miasta Krakowa z organizacjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego” w I i II pó³roczu 2012r., 29.08.2011, sesja nr 9.
 7. ws. zaopiniowania sprzeda¿y dzia³ek po³o¿onych przy ul. Zagaje., 29.08.2011, sesja nr 9.
 8. ws. zaopiniowania sprzeda¿y dzia³ki po³o¿onej przy ul. Grzepskiego., 29.08.2011, sesja nr 9.
 9. ws. przywrócenia poprzedniego przebiegu tras linii autobusowych nr 175 i 235., 29.08.2011, sesja nr 9.
 10. ws. zwiêkszenia czêstotliwo¶ci linii autobusowej nr 135., 29.08.2011, sesja nr 9.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję