• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 36

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. przesuniêcia ¶rodków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na li¶cie zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2013 rok, do zadañ bie¿±cych umieszczonych na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych 
z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013, 28.08.2013, sesja nr 36.
 2. ws. korekty uchwa³y nr XXIX/308/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2013-2015 z pó¼n. zm., 28.08.2013, sesja nr 36.
 3. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok, 28.08.2013, sesja nr 36.
 4. ws. wydania opinii dotycz±cej likwidacji ³awki przy ulicy Lusiñskiej, 28.08.2013, sesja nr 36.
 5. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013 r., 28.08.2013, sesja nr 36.
 6. ws. nadania nazwy ulicy na odcinku od ul. Fortecznej do Fortu £apianka., 28.08.2013, sesja nr 36.
 7. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.185.2013.UW)., 28.08.2013, sesja nr 36.
 8. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2014 rok., 28.08.2013, sesja nr 36.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję