• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 32

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 2. ws. zmiany sk³adu osobowego Komisji Bud¿etowej, 23.04.2013, sesja nr 32.
 3. ws. rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 4. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 5. ws. wydania opinii dotycz±cej przed³u¿enia prawa u¿ytkowania nieruchomo¶ci oznaczonej jako dzia³ka nr 151 obrêb 95 Podgórze po³o¿onej przy ulicy Tuchowskiej 113, 23.04.2013, sesja nr 32.
 6. ws. ustanowienia prawa trwa³ego zarz±du na nieruchomo¶ci po³o¿onej przy ulicy Mirtowej 2, 23.04.2013, sesja nr 32.
 7. ws. wydania opinii dotycz±cej podzia³u dzia³ki w obrêbie Fortu nr 52 Borek, 23.04.2013, sesja nr 32.
 8. ws. wydania opinii dotycz±cej budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z us³ugami i parkingiem podziemnym wraz ze zjazdem z ul. Armii Kraków w Krakowie, 23.04.2013, sesja nr 32.
 9. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 10. ws. rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury i Ochrony ¦rodowiska Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 11. ws. wyd³u¿enia trasy linii autobusowej nr 204. , 23.04.2013, sesja nr 32.
 12. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.87.2013.UW), 23.04.2013, sesja nr 32.
 13. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.79.2013.UW), 23.04.2013, sesja nr 32.
 14. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.28.2013.UW), 23.04.2013, sesja nr 32.
 15. ws. rocznego planu pracy Komisji Sportu Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.
 16. ws. rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013r., 23.04.2013, sesja nr 32.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję