• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 26

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. korekty uchwa³y nr XXIV/254/2012 z dnia 13 wrze¶nia 2012 r. w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 08.11.2012, sesja nr 26.
 2. ws. uchylenia uchwa³y nr XXV/279/2012 z dnia 15 pa¼dziernika 2012 r. 
w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 08.11.2012, sesja nr 26.
 3. ws. zaopiniowania zakresu prac wskazanego w ofercie na opracowanie projektu budowlanego przekrycia czê¶ci koszarowej Fortu Borek 52., 08.11.2012, sesja nr 26.
 4. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia. , 08.11.2012, sesja nr 26.
 5. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem., 08.11.2012, sesja nr 26.
 6. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Droga Rokadowa., 08.11.2012, sesja nr 26.
 7. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej w osiedlu Jugowice., 08.11.2012, sesja nr 26.
 8. ws. podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie „lokalnych wydarzeñ kulturalnych” na 2013 rok., 08.11.2012, sesja nr 26.
 9. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.315.2012.UW)., 08.11.2012, sesja nr 26.
 10. ws. zaopiniowania projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy kanalizacji opadowej w ci±gu ul. Narvik – I etap na odcinku pomiêdzy ul. Zawiszy 
i ul. Banachiewicza., 08.11.2012, sesja nr 26.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję