• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 24

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 2. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 3. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy K±pielowej i Lusiñskiej, 13.09.2012, sesja nr 24.
 4. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika 
w Parku Maæka i Doroty., 13.09.2012, sesja nr 24.
 5. ws. korekty uchwa³y nr XXI/234/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 6. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.212.2012.UW), 13.09.2012, sesja nr 24.
 7. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 8. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 9. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 10. ws. korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17.11.2011 ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014, 13.09.2012, sesja nr 24.
 11. ws. realizacji zadañ powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeñstwa „Bezpieczny Kraków” na 2013 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 12. ws. projektu planu finansowego Dzielnicy X na 2013 rok., załącznik (osobny plik), 13.09.2012, sesja nr 24.
 13. ws. korekty uchwa³y nr XXI/232/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2013 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 14. ws. korekty uchwa³y nr IX/107/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 15. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Warownej, 13.09.2012, sesja nr 24.
 16. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 17. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 18. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 r., 13.09.2012, sesja nr 24.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Najbliższa sesja Rady Dzielnicy X:
30 listopada 2021 r., 18:00, w sali konferencyjnej KS Wróblowianka, ul. Wróblowicka 58, w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

zobacz projekt porządku obrad Zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał Zobacz skany projektów uchwał
zobacz zdjęcie projektu uchwały Zobacz zdjęcie projektu uchwały

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję