• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 20

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. przesuniêcia pozosta³ych po przetargach ¶rodków inwestycyjnych 
w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok z zadañ powierzonych z zakresu budowy 
i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem do zadañ bie¿±cych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia, 29.05.2012, sesja nr 20.
 2. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 r., 29.05.2012, sesja nr 20.
 3. ws. wniosków do sporz±dzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice-Wschód", 29.05.2012, sesja nr 20.
 4. ws. zmiany zakresu kompetencji i obowi±zków Komisji Kultury i Kontaktów 
z Mieszkañcami przyjêtego uchwa³± nr II/14/2011 z dnia 10 lutego 2011 r., 29.05.2012, sesja nr 20.
 5. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie "prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli” na 2012 r., 29.05.2012, sesja nr 20.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
28 maja 2020, 17:00, sesja nadzwyczajna, w sali OSS Opatkowianka, ul. Inicjatywy Lokalnej 5

zobacz projekt porządku obrad
zobacz projekty uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję