• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 16

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012 r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 2. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 3. ws. rocznego planu pracy Komisji Edukacji Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 4. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.
 5. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.393.2011.UW)., 09.02.2012, sesja nr 16.
 6. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.312.2011.UW)., 09.02.2012, sesja nr 16.
 7. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy K³uszyñskiej., 09.02.2012, sesja nr 16.
 8. ws. wydania opinii dotycz±cej ustanowienia prawa trwa³ego zarz±du na dzia³ce zlokalizowanej przy ulicy K±pielowej 41., 09.02.2012, sesja nr 16.
 9. ws. przyjêcia sprawozdania z dzia³alno¶ci merytorycznej Zarz±du oraz 
z realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy X za rok 2011., 09.02.2012, sesja nr 16.
 10. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012r., 09.02.2012, sesja nr 16.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję