• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 15

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. przyjêcia planu finansowego Dzielnicy X na 2012 r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 2. ws. przesuniêcia ¶rodków w ramach zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg chodników i o¶wietlenia na 2012 rok w Bud¿ecie Miasta Krakowa 
z puli ¶rodków inwestycyjnych do puli ¶rodków bie¿±cych., 12.01.2012, sesja nr 15.
 3. ws. partycypowania w kosztach remontu ulicy Borkowskiej przez firmê "WAWEL SERWIS"., 12.01.2012, sesja nr 15.
 4. ws. uchylenia uchwa³y nr XIV/171/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 5. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.253.2011.UW)., 12.01.2012, sesja nr 15.
 6. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 7. ws. uchylenia uchwa³y nr XIV/172/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013., 12.01.2012, sesja nr 15.
 8. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013., 12.01.2012, sesja nr 15.
 9. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy ulic Krzy¿añskiego i Niewodniczañskiego w Krakowie wraz z budow± kanalizacji opadowej, odwodnieniem, o¶wietleniem 
i przek³adkami koliduj±cego uzbrojenia., 12.01.2012, sesja nr 15.
 10. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012r., 12.01.2012, sesja nr 15.
 11. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.376.2011.UW)., 12.01.2012, sesja nr 15.
 12. ws. uzupe³nienia sk³adu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego., 12.01.2012, sesja nr 15.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję