• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z sesji nr 14

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zmiany sk³adu osobowego Komisji Rewizyjnej., 15.12.2011, sesja nr 14.
 2. ws. zmiany sk³adu osobowego Komisji Kultury i Kontaktów z Mieszkañcami., 15.12.2011, sesja nr 14.
 3. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok, 15.12.2011, sesja nr 14.
 4. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2013, 15.12.2011, sesja nr 14.
 5. ws. wariantu siatki po³±czeñ komunikacji miejskiej w Krakowie, 15.12.2011, sesja nr 14.
 6. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.235.2011.UW), 15.12.2011, sesja nr 14.
 7. ws. wskazania ulic i chodników do remontów w ramach zadania powierzonego na 2012 rok pn. „Remont ulic i chodników na terenie Dzielnicy X wg wskazañ” umieszczonego na li¶cie rankingowej w zakresie prac remontowych dróg, chodników 
i o¶wietlenia, 15.12.2011, sesja nr 14.
 8. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012r., 15.12.2011, sesja nr 14.
 9. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych na 2012 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 15.12.2011, sesja nr 14.
 10. ws. przeniesienia pozosta³ych ¶rodków z zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem do zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 rok, 15.12.2011, sesja nr 14.
 11. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014, 15.12.2011, sesja nr 14.
 12. ws. korekty listy rankingowej na 2012 rok zadañ powierzonych w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców 
i skwerów wraz z ma³± architektur±", 15.12.2011, sesja nr 14.
 13. ws. wydania opinii dotycz±cej zbycia czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Fa³êckiej, 15.12.2011, sesja nr 14.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję