• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z marca 2013 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2013 r., 19.03.2013, sesja nr 31.
 2. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2013 r., 19.03.2013, sesja nr 31.
 3. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 rok., 19.03.2013, sesja nr 31.
 4. ws. rocznego planu pracy Komisji Bud¿etowej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2013 rok., 19.03.2013, sesja nr 31.
 5. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok. , 19.03.2013, sesja nr 31.
 6. ws. korekty listy zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2013 rok., 19.03.2013, sesja nr 31.
 7. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Jerzego Smoleñskiego, 19.03.2013, sesja nr 31.
 8. ws. korekty uchwa³y nr XXVIII/302/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia w zewnêtrznej czê¶ci Fortu nr 52 "Borek" terenu parkowego, 19.03.2013, sesja nr 31.
 9. ws. korekty uchwa³y nr XXIX/309/2013 z dnia 29.1.2013 r. w sprawie korekty uchwa³y nr XXVIII/300/2013 z dnia 10.1.2013 r. w sprawie rozszerzenia listy ulic do budowy i dobudowy o¶wietlenia na 2013 rok przyjêtej w ramach zadañ powierzonych w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem, 19.03.2013, sesja nr 31.
 10. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania kompleksu dzia³ek s±siednich przy ulicy Opatkowickiej 
(znak sprawy: GS-01.6840.3.12.2013.ML), 19.03.2013, sesja nr 31.
 11. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Opatkowickiej 
(znak sprawy: GS-01.6840.3.14.2013.ML), 19.03.2013, sesja nr 31.
 12. ws. korekty uchwa³y nr XXVI/290/2012 w sprawie podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych" na 2013 rok, 19.03.2013, sesja nr 31.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję