• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z września 2012 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 2. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 3. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ek celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy K±pielowej i Lusiñskiej, 13.09.2012, sesja nr 24.
 4. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika 
w Parku Maæka i Doroty., 13.09.2012, sesja nr 24.
 5. ws. korekty uchwa³y nr XXI/234/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 6. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.212.2012.UW), 13.09.2012, sesja nr 24.
 7. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 8. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 9. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 10. ws. korekty uchwa³y nr XIII/167/2011 z dnia 17.11.2011 ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014, 13.09.2012, sesja nr 24.
 11. ws. realizacji zadañ powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeñstwa „Bezpieczny Kraków” na 2013 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 12. ws. projektu planu finansowego Dzielnicy X na 2013 rok., załącznik (osobny plik), 13.09.2012, sesja nr 24.
 13. ws. korekty uchwa³y nr XXI/232/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2013 rok., 13.09.2012, sesja nr 24.
 14. ws. korekty uchwa³y nr IX/107/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2012 r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 15. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Warownej, 13.09.2012, sesja nr 24.
 16. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z o¶wietleniem na 2012r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 17. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i o¶wietlenia na 2012 r., 13.09.2012, sesja nr 24.
 18. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2013 r., 13.09.2012, sesja nr 24.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję