• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z lipca 2012 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. przyst±pienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach "Rocznego programu wspó³pracy samorz±du Miasta Krakowa z organizacjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi dzia³alno¶æ po¿ytku publicznego” w I i II pó³roczu 2013 roku, 17.07.2012, sesja nr 22.
 2. ws. uchylenia uchwa³y nr XVI/204/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku 
w sprawie wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 r., 17.07.2012, sesja nr 22.
 3. ws. podzia³u ¶rodków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
na 2013r., 17.07.2012, sesja nr 22.
 4. ws. korekty listy zadañ powierzonych z zakresu prac remontowych szkó³ 
i przedszkoli na 2012 rok, 17.07.2012, sesja nr 22.
 5. ws. zaopiniowania projektu monta¿u i docelowego oznakowania progów zwalniaj±cych na ulicy Skrzetuskiego, 17.07.2012, sesja nr 22.
 6. ws. korekty uchwa³y nr XI/145/2011 z dnia 27 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych” na 2012 rok, 17.07.2012, sesja nr 22.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję