• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z czerwca 2012 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. podzia³u ¶rodków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy X na 2013 rok, 26.06.2012, sesja nr 21.
 2. ws. wstêpnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych 
w 2013 roku, 26.06.2012, sesja nr 21.
 3. ws. podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2013 rok, 26.06.2012, sesja nr 21.
 4. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na nastêpny okres (znak sprawy: ML-02.7123.147.2012.UW), 26.06.2012, sesja nr 21.
 5. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2012 rok, 26.06.2012, sesja nr 21.
 6. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Warownej, 26.06.2012, sesja nr 21.
 7. ws. wydania opinii dotycz±cej ustanowienia prawa u¿ytkowania nieruchomo¶ci przy ulicy Podmok³ej celem przekazania terenu pod budowê Kopca wraz 
z infrastruktur±, 26.06.2012, sesja nr 21.
 8. ws. wydania opinii dotycz±cej rezygnacji z wiaty przystankowej na ulicy Niewodniczañskiego w projektowanej rozbudowie ulic Krzy¿añskiego 
i Niewodniczañskiego, 26.06.2012, sesja nr 21.
 9. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Grzepskiego, 26.06.2012, sesja nr 21.
 10. ws. wydania opinii dotycz±cej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siednich przy ulicy Warownej, 26.06.2012, sesja nr 21.
 11. zorganizowania przez ZBK w Krakowie aukcji celowej tj. ograniczonej pod wzglêdem przedmiotowym na przedszkole w odniesieniu do lokalu gminnego 
ul. Sztaudyngera 5, 26.06.2012, sesja nr 21.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję