• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z listopada 2011 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Rozbudowa Szko³y Podstawowej nr 43 przy ulicy My¶lenickiej 112", 17.11.2011, sesja nr 13.
 2. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Modernizacja ulicy Borkowskiej", 17.11.2011, sesja nr 13.
 3. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Budowa kompleksu edukacyjnego na osiedlu Kliny", 17.11.2011, sesja nr 13.
 4. ws.umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na obiektach WLKS Krakus", 17.11.2011, sesja nr 13.
 5. ws. umieszczenia w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2012 rok zadania pn. "Zmiana nawierzchni boiska g³ównego OSS Opatkowianka wraz z o¶wietleniem i infrastruktur± towarzysz±c±", 17.11.2011, sesja nr 13.
 6. ws. wstêpnej propozycji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, 17.11.2011, sesja nr 13.
 7. ws. zmiany dotychczasowych granic Dzielnicy X Swoszowice, 17.11.2011, sesja nr 13.
 8. ws.wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.170.2011.UW), 17.11.2011, sesja nr 13.
 9. ws. wydania opinii dotycz±cej ewentualnej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej w osiedlu Kliny, 17.11.2011, sesja nr 13.
 10. ws. wydania opinii dotycz±cej przekazania na rzecz Stowarzyszenia Rajska Szko³a w Krakowie, w u¿ytkowanie czê¶ci nieruchomo¶ci zabudowanej budynkiem szko³y, 17.11.2011, sesja nr 13.
 11. ws. wydania opinii dotycz±cej ewentualnej sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Kad³ubka, 17.11.2011, sesja nr 13.
 12. ws. wydania opinii dotycz±cej ewentualnej sprzeda¿y dzia³ki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci s±siedniej przy ulicy Moszyñskiego, 17.11.2011, sesja nr 13.
 13. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 17.11.2011, sesja nr 13.
 14. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadañ inwestycyjnych planowanych przez Radê Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2012-2014, 17.11.2011, sesja nr 13.
 15. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 17.11.2011, sesja nr 13.
 16. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 17.11.2011, sesja nr 13.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję