• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z października 2011 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. pozostawienia trasy autobusów linii nr 141 oraz 201 przebiegaj±cych przez ulicê Sielsk±., 27.10.2011, sesja nr 11.
 2. ws. przyznania medali pami±tkowych XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa, 27.10.2011, sesja nr 11.
 3. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 4. ws. podzia³u ¶rodków na realizacjê zadañ powierzonych w zakresie "lokalnych wydarzeñ kulturalnych" na 2012r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 5. ws. podzia³u ¶rodków finansowych na remonty szkó³ i przedszkoli w ramach zadañ powierzonych na 2012r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 6. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 7. ws. korekty uchwa³y nr X/117/2011 z dnia 27 wrze¶nia 2011 r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 8. ws. wniosku dotycz±cego zmian w Bud¿ecie Miasta Krakowa na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 9. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy ulicy Zakopiañskiej po stronie wschodniej w zakresie drogi serwisowej na odcinku od ulicy Opatkowickiej 
do posesji nr 262 w Krakowie., 27.10.2011, sesja nr 11.
 10. ws. rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego umieszczonego na li¶cie rankingowej na 2012 rok w zakresie "tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich" oraz "zieleñców i skwerów wraz z ma³± architektur±"., 27.10.2011, sesja nr 11.
 11. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.
 12. ws. korekty listy rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 27.10.2011, sesja nr 11.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję