• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z lipca 2011 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. wstêpnej listy rankingowej proponowanych prac remontowych 
w 2012r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 2. w sprawie wskazania zadañ priorytetowych do realizacji w 2011r, 07.07.2011, sesja nr 8.
 3. ws. korekty uchwa³y nr VI/67/2011 z dnia 19 maja 2011r. w sprawie korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 4. ws. rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego umieszczonego na li¶cie rankingowej zadañ powierzonych w zakresie prac remontowych szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2011r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 5. ws. zaopiniowania sprzeda¿y dzia³ek po³o¿onych przy ul. M±czyñskiego, Miodoñskiego, Zagaje oraz Rutkowskiego w Krakowie, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo¶ci przyleg³ych stanowi±cych w³asno¶æ osób fizycznych., 07.07.2011, sesja nr 8.
 6. ws. podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2012r., 07.07.2011, sesja nr 8.
 7. ws wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.97.2011.UW)., 07.07.2011, sesja nr 8.
 8. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie (znak sprawy: 
ML-02.7123.101.2011.UW), 07.07.2011, sesja nr 8.
 9. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.67.2011.UW)., 07.07.2011, sesja nr 8.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję