• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X Liderem inwestycyjnym w Krakowie 2015-2018

Uchwały Rady Dzielnicy X 2011-2014

Wszystkie uchwały są do ściągnięcia w formacie .doc

Szukano: uchwał z maja 2011 roku

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. delegowania do sk³adu Dzielnicowego Zespo³u Koordynacyjnego "Bezpieczny Kraków" w latach 2011-2015, 19.05.2011, sesja nr 6.
 2. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 3. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011 r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 4. ws. rocznego planu pracy Komisji Bud¿etowej Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 5. ws. zmian w planie finansowym Dzielnicy X na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 6. ws. korekty uchwa³y nr XLIX/478/2010 z 29 czerwca 2010 r. w sprawie podzia³u ¶rodków w ramach zadañ powierzonych w zakresie problematyki osób niepe³nosprawnych na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 7. ws. wydania opinii o inwestycji pn. "Budowa wodoci±gu i kanalizacji sanitarnej z przy³±czami w ul. Gruszczyñskiego"., 19.05.2011, sesja nr 6.
 8. ws. zaopiniowania inwestycji pn. "Nadbudowa, przebudowa istniej±cego budynku us³ugowego na cele mieszkaniowe wraz z przebudow± istniej±cych czterech zjazdów, budow± miejsc parkingowych wraz z infrastruktur± techniczn± przy ul. Kokosowej w Krakowie", 19.05.2011, sesja nr 6.
 9. ws. sprzeda¿y dzia³ki po³o¿onej przy ulicy Matematyków Krakowskich., 19.05.2011, sesja nr 6.
 10. ws. sprzeda¿y czê¶ci dzia³ki po³o¿onej przy ulicy Boratyñskiego i Umiñskiej., 19.05.2011, sesja nr 6.
 11. ws. zaopiniowania monta¿u progów zwalniaj±cych na ulicy J. Skrzetuskiego w Krakowie, 19.05.2011, sesja nr 6.
 12. ws. zaopiniowania lokalizacji progów zwalniaj±cych na ulicy K³uszyñskiej, 19.05.2011, sesja nr 6.
 13. ws. rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy X Swoszowice na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.
 14. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.62.2011.UW), 19.05.2011, sesja nr 6.
 15. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.63.2011.UW), 19.05.2011, sesja nr 6.
 16. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.UW.714094-275/10), 19.05.2011, sesja nr 6.
 17. ws. wydania opinii dotycz±cej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego po³o¿onego przy ul. Borkowskiej w Krakowie na czas oznaczony (znak sprawy: ML-02.7123.33.2011.UW), 19.05.2011, sesja nr 6.
 18. ws. korekty listy zadañ priorytetowych na 2011r., 19.05.2011, sesja nr 6.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesujące Cię miesiące lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2018-2023.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2014-2018.

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
3 lipca 2020, 17:00, w Szkole Podstawowej nr 134 ul. Kłuszyńska 46

zobacz listę podjętych uchwał

Ogłoszenia

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję