• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Przystępujemy do konsultacji – koncepcja dla ul. Zawiłej i Nowej Bartla

dodano: 5.10.2021, 11:13 · Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie
Przystępujemy do konsultacji – koncepcja dla ul. Zawiłej i Nowej Bartla

Konsultacje społeczne zadania pn. „Poprawy komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez rozbudowę skrzyżowań: Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska wraz z budową ulicy Nowa Bartla – wielowariantowej koncepcji”.

Konsultacje prowadzone będą przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem opracowania wielowariantowej koncepcji jest rozpoczęcie poprawy układu komunikacyjnego osiedla Kliny. Podczas konsultacji, które rozpoczną się 4 października, a zakończą 25 października 2021 roku zbierane będą opinie i uwagi mieszkańców.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę skrzyżowań Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska oraz budowę ulicy Nowa Bartla: od skrzyżowania z ulicą Zawiłą do ronda zlokalizowanego za pętlą autobusową Kliny-Zacisze (w orientacyjnym miejscu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kliny – Południe: www.bip.krakow.pl/?dok_id=25345).

Koncepcja rozwiązań komunikacyjnych (pliki PDF):

Wariant 1: ul. Zawiła cz. 1ul. Zawiła cz. 2 / ul. Nowa Bartla

Wariant 2: ul. Zawiła cz. 1 / ul. Zawiła cz. 2 / ul. Nowa Bartla

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

 • 27 września 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
 • 4 października 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
 • 25 października 2021 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. W dniach 4-25 października udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

 • na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia) lub
 • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Nowa Bartla”.

Formularz w formacie docx – tutaj
Formularz w formacie pdf do edycji – tutaj

2. W dniu 7 października (czwartek) odbędzie się moderowane spotkanie dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń wielowariantowej koncepcji poprawy komunikacji w ciągu ulicy Zawiłej poprzez rozbudowę skrzyżowań: Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska wraz z budową ulicy Nowa Bartla.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej. 

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 6 października 2021 – w tytule należy wpisać: Nowa Bartla – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany e-mailem na podany adres.

3. W dniach 8 października i 11 października przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie.

W dniu 8 października (piątek) w godz. 10:00-12:00 oraz 11 października (poniedziałek) w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 7255

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym, jak i informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie, pod linkiem: inwestycje.krakow.pl/investment/1001, na stronach zdmk.krakow.plrazemwdialogu.pl oraz http://obywatelski.krakow.pl

Najbliższa sesja Rady Dzielnicy X:
30 listopada 2021 r., 18:00, w sali konferencyjnej KS Wróblowianka, ul. Wróblowicka 58, w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

zobacz projekt porządku obrad Zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał Zobacz skany projektów uchwał
zobacz zdjęcie projektu uchwały Zobacz zdjęcie projektu uchwały

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję