• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

dodano: 15.6.2021, 12:01 · Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia miejskie
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 18 czerwca – 9 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 1. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych  w dniu 21 czerwca  2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej 13.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w wydarzeniu będzie mogła wziąć ograniczona ilość osób. Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać swoje zgłoszenie podając swoje imię i nazwisko na adres mailowy: konsultacje@um.krakow.pl w terminie do dnia 21 czerwca do godziny 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Dyżur konsultacyjny telefoniczny w dniach 21-25 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu 12 6168884.
 2. Dyżur konsultacyjny stacjonarny w dniach 28-30 czerwca 2021 roku godz. 16.00-17.00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 pok. 411.
 3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w dniach 18 czerwca – 9 lipca 2021 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
 • numer faksu 12 616 8891
 • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.
 • Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl, www.obywatelski.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

Dodatkowe informacje pod linkiem: https://obywatelski.krakow.pl

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy X:
17 stycznia 2022 r., 18:00, w siedzibie Rady Dzielnicy X, ul. Inicjatywy Lokalnej 5, w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

zobacz projekt porządku obrad Zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał Zobacz skany projektów uchwał

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję