• Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Jugowice
 • Kliny
 • Kosocice
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Soboniowice
 • Swoszowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice

Rada Dzielnicy X jest również dostępna na Facebooku

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi

dodano: 7.10.2021, 11:29 · Kategorie: Ogłoszenia, Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbywają się w terminie od 1 do 22 października 2021 r., a ich realizatorem jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadza się na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mają możliwość:

 1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od 1 do 22 października br. w godz. 10:00-14:00, zgodnie z załączonym harmonogramem dyżurów;
 2. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r. w następujący sposób:
  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2022”,
  • dostarczyć wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).
 3. wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 października br. w godz. 16.00-18.00 w sali konferencyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK przy ul. Dekerta 24 (III piętro).

Dokumenty do pobrania: www.bip.krakow.pl/?news_id=145603

Najbliższa sesja Rady Dzielnicy X:
30 listopada 2021 r., 18:00, w sali konferencyjnej KS Wróblowianka, ul. Wróblowicka 58, w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

zobacz projekt porządku obrad Zobacz projekt porządku obrad
zobacz skany projektów uchwał Zobacz skany projektów uchwał
zobacz zdjęcie projektu uchwały Zobacz zdjęcie projektu uchwały

Centrum Kultury Podgórza Karta Krakowska Budżet obywatelski

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Akceptuję