Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). OK
Jugowice·Kliny·Kosocice·Opatkowice·Rajsko·Soboniowice·Swoszowice·Wróblowice·Zbydniowice

Rada Dzielnicy

Adres
ul. Inicjatywy Lokalnej 5
Opatkowice, 30-499 Kraków

Telefony
12 264 92 01
12 264 90 75

Fax
12 264 90 77

E-mail
rada@dzielnica10.krakow.pl

 • Aktualności
 • Rada Dzielnicy
 • Informacje o Dzielnicy
 • Czasopismo

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa

W dniu 02.08.2017r., została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Miejską Kraków o dofinansowanie Projektu: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie sytemu gospodarki odpadami, podziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami - zit.

Beneficjentem ww. Projektu jest Gmina Miejska Kraków.

Projekt zakłada:

świadczenie przez wyspecjalizowany podmiot (na koszt Gminy Miejskiej Kraków):

- usługi usuwania pokryć dachowych z azbestu i usługi transportu odpadów azbestowych na wniosek:

 1. osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego,
 2. miejskiej jednostki organizacyjnej,
 3. jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 4. osoby prawnej,
 5. przedsiębiorcy zaliczanego do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

oraz

- usługi usuwania elewacji z azbestu wykonywanej na wniosek:

 1. osoby fizycznej, w tym członka rodzinnego ogrodu działkowego lub
 2. miejskiej jednostki organizacyjnej.

W dniu 18.09.2017r. wchodzi w życie regulamin określający zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych, przyjęty zarządzeniem Nr 2239/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.09.2017r.

Regulamin dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.krakow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ww. regulaminem.

Na stronie internetowej www.bip.krakow.pl dostępne są również wnioski dla osób zainteresowanych świadczeniem usług usuwania wyrobów zawierających azbest lub odpadów azbestowych, organizowanych przez Gminę Miejską Kraków.

Wydział Kształtowania Środowiska zachęcamy do skorzystania z ww. Projektu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa: nr tel. 12 616 87 89.

© 2019 Dzielnica X Miasta Krakowa