Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przegl±darki oznacza zgodę na to). OK
Jugowice·Kliny·Kosocice·Opatkowice·Rajsko·Soboniowice·Swoszowice·Wróblowice·Zbydniowice
 • Aktualno¶ci
 • Rada Dzielnicy
 • Informacje o Dzielnicy
 • Czasopismo

Uchwały Rady Dzielnicy X

Wszystkie uchwały s± do ¶ci±gnięcia w formacie .doc

Szukano: wszystkich uchwał z kadencji 2014-2018

+ nowe wyszukiwanie

 1. ws. zmiany nazwy przystanku SKA przy ulicy Kolejarzy., 29.01.2018, sesja nr 41.
 2. ws. poszerzenia zakresu rzeczowego zadania pn. "Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA" (inwestycji programowej
nr ZIKiT/T1.104/15) o wykonanie elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Dębskiego., 29.01.2018, sesja nr 41.
 3. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Księdza Maja, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 29.01.2018, sesja nr 41.
 4. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy ulicy Pronaszków, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 29.01.2018, sesja nr 41.
 5. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-02.7123.945.2017.AJ)., 29.01.2018, sesja nr 41.
 6. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.850.2017.AJ)., 29.01.2018, sesja nr 41.
 7. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.907.2017.AJ)., 29.01.2018, sesja nr 41.
 8. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.748.2017.AJ)., 29.01.2018, sesja nr 41.
 9. ws. zaopiniowania propozycji nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic., 29.01.2018, sesja nr 41.
 10. ws. określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019., 29.01.2018, sesja nr 41.
 11. ws. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną oraz budową zjazdu przy ul. Armii Kraków w Krakowie., 19.12.2017, sesja nr 40.
 12. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2017–2018., 12.12.2017, sesja nr 39.
 13. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.847.2017.AJ)., 12.12.2017, sesja nr 39.
 14. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.810.2017.AJ)., 12.12.2017, sesja nr 39.
 15. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 z siedzibą przy ulicy Mirtowej 2 umowy najmu części powierzchni dachu, z przeznaczeniem na dalszą eksploatację stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi., 12.12.2017, sesja nr 39.
 16. ws. nadania nazwy przystankowi SKA przy ulicy Dębskiego., 12.12.2017, sesja nr 39.
 17. ws. uzupełnienia wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy X Swoszowice., 12.12.2017, sesja nr 39.
 18. ws. utworzenia Klubu Kultury Jugowice – placówki podległej pod Centrum Kultury Podgórza., 24.11.2017, sesja nr 38.
 19. ws. postawienia znaku B-35 "zakaz postoju" na ulicy Starowiejskiej., 24.11.2017, sesja nr 38.
 20. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.752.2017.AJ)., 24.11.2017, sesja nr 38.
 21. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.719.2017.AJ)., 24.11.2017, sesja nr 38.
 22. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.560.2017.AJ)., 24.11.2017, sesja nr 38.
 23. ws. zaopiniowania propozycji nowelizacji Statutu Dzielnicy X Swoszowice., 24.11.2017, sesja nr 38.
 24. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 24.11.2017, sesja nr 38.
 25. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.717.2017.AJ)., 24.10.2017, sesja nr 37.
 26. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.569.2017.AJ)., 24.10.2017, sesja nr 37.
 27. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 24.10.2017, sesja nr 37.
 28. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2018., 24.10.2017, sesja nr 37.
 29. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2017 roku., 24.10.2017, sesja nr 37.
 30. ws. zaopiniowania objęcia ochroną prawną, poprzez uznanie za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Dzielnicy X przy ul. Zawiłej oraz ul. Komuny Paryskiej., 28.09.2017, sesja nr 36.
 31. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.662.2017.AJ)., 28.09.2017, sesja nr 36.
 32. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.602.2017.AJ)., 28.09.2017, sesja nr 36.
 33. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.367.2017.AJ)., 28.09.2017, sesja nr 36.
 34. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.594.2017.AJ)., 28.09.2017, sesja nr 36.
 35. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 – 2017 z późn. zm., 28.09.2017, sesja nr 36.
 36. ws. korekty uchwały nr V/42/2015 z dnia 24 marca 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia, planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do re, 28.09.2017, sesja nr 36.
 37. ws. zaopiniowania koncepcji przebudowy/modernizacji ul. Gałęzowskiego
w Krakowie., 28.09.2017, sesja nr 36.
 38. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2018., 28.09.2017, sesja nr 36.
 39. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 28.09.2017, sesja nr 36.
 40. ws. niedzielenia obszaru Dzielnicy X., 28.09.2017, sesja nr 36.
 41. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 29.08.2017, sesja nr 35.
 42. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszutki., 29.08.2017, sesja nr 35.
 43. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Lande., 29.08.2017, sesja nr 35.
 44. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Hallera., 29.08.2017, sesja nr 35.
 45. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.464.2017.AJ)., 29.08.2017, sesja nr 35.
 46. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.481.2017.AJ)., 29.08.2017, sesja nr 35.
 47. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2017 roku., 29.08.2017, sesja nr 35.
 48. ws. podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2018 roku., 29.08.2017, sesja nr 35.
 49. ws. rozszerzenia strefy działania systemu roweru miejskiego "Wavelo" na cały obszar Dzielnicy X Swoszowice oraz utworzenia nowej stacji "wypożyczalnia rowerów"., 29.08.2017, sesja nr 35.
 50. ws. udostępniania pojazdów rezerwowych na linii autobusowej nr 178., 29.08.2017, sesja nr 35.
 51. ws. umieszczenia zadania pn. "Budowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Dębskiego w Krakowie" w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2018-2019., 29.08.2017, sesja nr 35.
 52. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Opatkowickiej
 w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakopiańską do końca działki nr 466/2
obr. 89 Podgórze., 29.08.2017, sesja nr 35.
 53. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 11.07.2017, sesja nr 34.
 54. ws. doposażenia ogródków jordanowskich przy ul. Sztaudyngera
 i ul. Kuryłowicza., 11.07.2017, sesja nr 34.
 55. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.196.2017.JK)., 11.07.2017, sesja nr 34.
 56. ws. uzupełnienia wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy X Swoszowice., 11.07.2017, sesja nr 34.
 57. ws. bezpłatnego przejęcia przez Gminę Miejską Kraków działek znajdujących się
w obrębie pasa drogowego ul. Stanisława Dębickiego w Krakowie., 11.07.2017, sesja nr 34.
 58. ws. wydania opinii dla inwestycji pn.: "Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dwa budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Ciechocińskiej 43C i 43D w Krakowie"., 11.07.2017, sesja nr 34.
 59. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki położonej przy ulicy Księdza Franciszka Maja, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 11.07.2017, sesja nr 34.
 60. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki położonej przy sięgaczu ulicy Starowiejskiej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 11.07.2017, sesja nr 34.
 61. ws. zaopiniowania koncepcji układu drogowego dla inwestycji pn. "Rozbudowa 
ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem
i przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID"., 11.07.2017, sesja nr 34.
 62. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Opatkowickiej
w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakopiańską do końca działki nr 466/2
obr. 89 Podgórze., 11.07.2017, sesja nr 34.
 63. ws. budowy wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kąpielowej nad linią kolejową
nr 94., 11.07.2017, sesja nr 34.
 64. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2018., 11.07.2017, sesja nr 34.
 65. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-02.7123.362.2017.JK)., 07.06.2017, sesja nr 33.
 66. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres
(znak sprawy: ML-02.7123.329.2017.JK)., 07.06.2017, sesja nr 33.
 67. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działek położonych u zbiegu ulic: Kolejarzy i Kąpielowej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 07.06.2017, sesja nr 33.
 68. ws. wydania opinii dotyczącej zmiany nazwy ulicy w osiedlu Jugowice
i zaproponowania nowej., 25.05.2017, sesja nr 32.
 69. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.282.2017.JK)., 25.05.2017, sesja nr 32.
 70. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy ulicy Fortecznej na odcinku
od ul. Zakopiańskiej do ul. Zawiszy w Krakowie., 25.05.2017, sesja nr 32.
 71. ws. zmiany organizacji ruchu pieszego na ulicach: Zawiszy, Fortecznej i Dr Judyma., zał±cznik (osobny plik), 25.05.2017, sesja nr 32.
 72. ws. zaopiniowania wniosku Rady Dzielnicy VIII Dębniki dotyczący przesunięcia granicy Dzielnicy VIII Dębniki z Dzielnicą X Swoszowice., 25.05.2017, sesja nr 32.
 73. ws. zaopiniowania wniosku Rady Dzielnicy VIII Dębniki dotyczącego korekty granicy Dzielnicy X Swoszowice z Dzielnicą VIII Dębniki., 25.05.2017, sesja nr 32.
 74. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2018., 25.05.2017, sesja nr 32.
 75. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 25.05.2017, sesja nr 32.
 76. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 27.04.2017, sesja nr 31.
 77. ws. rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2018 na podstawie uchwały nr XVI/141/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. z późn. zm., 27.04.2017, sesja nr 31.
 78. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.241.2017.JK)., 27.04.2017, sesja nr 31.
 79. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.213.2017.JK)., 27.04.2017, sesja nr 31.
 80. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Sadowej w Wieliczce na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.192.2017.JK)., 27.04.2017, sesja nr 31.
 81. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 27.04.2017, sesja nr 31.
 82. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok., 27.04.2017, sesja nr 31.
 83. ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Play przy ulicy Grzepskiego
 w Krakowie., 31.03.2017, sesja nr 30.
 84. ws. wydania opinii dotyczącej przekazania prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej części nieruchomości położonej przy ulicy Korpala., 31.03.2017, sesja nr 30.
 85. ws. zaopiniowania koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie., 31.03.2017, sesja nr 30.
 86. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.179.2017.JK)., 31.03.2017, sesja nr 30.
 87. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.124.2017.JK)., 31.03.2017, sesja nr 30.
 88. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2017 roku., 31.03.2017, sesja nr 30.
 89. ws. zmiany nazwy Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego powołanej uchwałą
 nr III/32/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania., 31.03.2017, sesja nr 30.
 90. ws. zmiany uchwały Nr XXI/177/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice
na rok 2017., 31.03.2017, sesja nr 30.
 91. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 31.03.2017, sesja nr 30.
 92. ws. zmiany granicy Dzielnicy X z Dzielnicą VIII, 31.03.2017, sesja nr 30.
 93. ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Księdza Maja w Krakowie., 20.02.2017, sesja nr 29.
 94. ws. zaopiniowania aktualizacji dokumentu pn. "Program tworzenia
i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice"., 20.02.2017, sesja nr 29.
 95. ws. korekty uchwały nr V/42/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia, planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 -, 20.02.2017, sesja nr 29.
 96. ws. przebudowy fragmentu ulicy Armii Kraków przy skrzyżowaniu z ulicą Kąpielową i połączenia ulicy Armii Kraków z ulicą Kolejarzy., 20.02.2017, sesja nr 29.
 97. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działki położonej przy ulicy Armii Kraków, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 20.02.2017, sesja nr 29.
 98. ws. zaopiniowania koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie., 20.02.2017, sesja nr 29.
 99. ws. budowy przystanku SKA "Kraków-Kliny" przy ulicy Zembrzyckiej., 20.02.2017, sesja nr 29.
 100. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.51.2017.JK)., 20.02.2017, sesja nr 29.
 101. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.9.2017.JK)., 20.02.2017, sesja nr 29.
 102. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.898.2016.JK)., 20.02.2017, sesja nr 29.
 103. ws. wydania opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.827.2016.JK)., 20.02.2017, sesja nr 29.
 104. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.879.2016.JK)., 20.02.2017, sesja nr 29.
 105. ws. zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice II"., 20.02.2017, sesja nr 29.
 106. ws. wydania opinii dotyczącej zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ulicy Narvik w Krakowie., 11.01.2017, sesja nr 28.
 107. ws. zmiany taboru autobusowego, którym realizowane są kursy linii nr 151/451., 11.01.2017, sesja nr 28.
 108. ws. zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii nr 175., 11.01.2017, sesja nr 28.
 109. ws. nowej lokalizacji przystanków autobusowych na ulicy Taklińskiego,
korekty łuku tej ulicy w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Opatkowice oraz montażu progów wyspowych przy nowych przystankach., 11.01.2017, sesja nr 28.
 110. ws. zmiany rozkładu jazdy linii 175., 11.01.2017, sesja nr 28.
 111. ws. postawienia znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się" na ulicy Księdza Maja., 11.01.2017, sesja nr 28.
 112. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości sprzedaży części działki położonej przy ulicy Osterwy, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich., 11.01.2017, sesja nr 28.
 113. ws. postulatów do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"., 11.01.2017, sesja nr 28.
 114. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.846.2016.JK)., 11.01.2017, sesja nr 28.
 115. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.825.2016.JK)., 11.01.2017, sesja nr 28.
 116. ws. określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018., 11.01.2017, sesja nr 28.
 117. ws. zaopiniowania projektu zmian w Statutach Dzielnic., 11.01.2017, sesja nr 28.
 118. ws. zaopiniowania objęcia ochroną prawną, poprzez uznanie za pomnik przyrody dębu szypułkowego Quercus robur rosnącego przy ul. Władysława Bełzy., 11.01.2017, sesja nr 28.
 119. ws. wskazania Redaktora Naczelnego czasopisma "Dziesiątka"., 14.12.2016, sesja nr 27.
 120. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.727.2016.JK)., 14.12.2016, sesja nr 27.
 121. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.746.2016.JK)., 14.12.2016, sesja nr 27.
 122. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.620.2016.JK)., 14.12.2016, sesja nr 27.
 123. ws. zwiększenia częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 107., 14.12.2016, sesja nr 27.
 124. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.619.2016.JK)., 16.11.2016, sesja nr 26.
 125. ws. niedzielenia obszaru Dzielnicy X i połączenia Dzielnicy X
z Dzielnicą IX od nowej kadencji samorządowej., 24.10.2016, sesja nr 25.
 126. ws. korekty uchwały nr XXIII/201/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 13.10.2016, sesja nr 24.
 127. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 13.10.2016, sesja nr 24.
 128. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 13.10.2016, sesja nr 24.
 129. ws. zaopiniowania koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanego obiektu handlowo-usługowego na terenie 25U(c) wg MPZP obszaru Opatkowice-Wschód w Krakowie., 13.10.2016, sesja nr 24.
 130. ws. zajęcia stanowiska dotyczącego aktualnie obowiązującego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Dzielnicy X Swoszowice., 13.10.2016, sesja nr 24.
 131. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.551.2016.JK)., 13.10.2016, sesja nr 24.
 132. ws. montażu progów zwalniających na ulicy Smoleńskiego na odcinku
od ul. Dzikiej Róży do ul. Poronińskiej., 28.09.2016, sesja nr 23.
 133. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 - 2017., 28.09.2016, sesja nr 23.
 134. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 28.09.2016, sesja nr 23.
 135. ws. podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku., 28.09.2016, sesja nr 23.
 136. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2016 roku., 28.09.2016, sesja nr 23.
 137. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.532.2016.JK)., 28.09.2016, sesja nr 23.
 138. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.486.2016.JK)., 28.09.2016, sesja nr 23.
 139. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości sprzedaży części działek położonych przy ulicy Gumowskiego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej., 28.09.2016, sesja nr 23.
 140. ws. wydania opinii dotyczącej sprzedaży działek położonych przy ulicy Starowiejskiej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich., 28.09.2016, sesja nr 23.
 141. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.439.2016.JK)., 31.08.2016, sesja nr 22.
 142. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.380.2016.JK)., 31.08.2016, sesja nr 22.
 143. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.365.2016.JK)., 31.08.2016, sesja nr 22.
 144. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.311.2016.JK)., 31.08.2016, sesja nr 22.
 145. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.351.2016.JK)., 31.08.2016, sesja nr 22.
 146. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.352.2016.JK)., 31.08.2016, sesja nr 22.
 147. ws. zmiany nazwy Komisji Sportu powołanej uchwałą nr II/12/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania., 31.08.2016, sesja nr 22.
 148. ws. zmiany zakresu kompetencji i obowiązków Komisji Infrastruktury i ds. Obiektów Zabytkowych powołanej uchwałą nr II/15/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r., 31.08.2016, sesja nr 22.
 149. ws. zaopiniowania koncepcji budowy ul. 8 Pułku Ułanów., 31.08.2016, sesja nr 22.
 150. ws. korekty uchwały nr V/42/2015 z dnia 24 marca 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia, planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do re, 31.08.2016, sesja nr 22.
 151. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 31.08.2016, sesja nr 22.
 152. ws. korekty uchwały nr XVI/141/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2016–2018., 31.08.2016, sesja nr 22.
 153. ws. korekty uchwały nr VI/56/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 - 2016., 31.08.2016, sesja nr 22.
 154. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 - 2017., 31.08.2016, sesja nr 22.
 155. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 31.08.2016, sesja nr 22.
 156. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 - 2017., 05.07.2016, sesja nr 21.
 157. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 05.07.2016, sesja nr 21.
 158. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017., 05.07.2016, sesja nr 21.
 159. ws. umieszczenia zadania pn. "Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Kierzkowskiego na odcinku od ulicy Kustronia" w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2017., 05.07.2016, sesja nr 21.
 160. ws. wydania opinii dotyczącej ewentualnej sprzedaży części działki przy ulicy Siostry Zimmer, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (znak sprawy: GS-01.6840.3.29.2016.ŁD)., 05.07.2016, sesja nr 21.
 161. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 09.06.2016, sesja nr 20.
 162. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2016 roku., 09.06.2016, sesja nr 20.
 163. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Gombrowicza., 09.06.2016, sesja nr 20.
 164. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Schönborna., 09.06.2016, sesja nr 20.
 165. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Żelazowskiego bocznej., 09.06.2016, sesja nr 20.
 166. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości sprzedaży zabudowanej części działki przy ulicy Umińskiej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (znak sprawy: GS-01.6840.3.3.2016.ŁD), 31.05.2016, sesja nr 19.
 167. ws. zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika
przy ulicy Petrażyckiego, 31.05.2016, sesja nr 19.
 168. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 – 2017 z późn. zm., 31.05.2016, sesja nr 19.
 169. ws. korekty uchwały nr V/42/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia, planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji 
w latach, 31.05.2016, sesja nr 19.
 170. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2017, 31.05.2016, sesja nr 19.
 171. ws. wydania opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości przy ulicy Ważewskiego, 31.05.2016, sesja nr 19.
 172. ws. wydania opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości przy ulicy Szyllinga, 31.05.2016, sesja nr 19.
 173. ws. wydania opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości przy ulicy Inicjatywy Lokalnej, 31.05.2016, sesja nr 19.
 174. ws. wydania opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości przy ulicy Kuryłowicza, 31.05.2016, sesja nr 19.
 175. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.271.2016.JK), 31.05.2016, sesja nr 19.
 176. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.267.2016.JK), 31.05.2016, sesja nr 19.
 177. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.268.2016.JK), 31.05.2016, sesja nr 19.
 178. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Kłuszyńskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.153.2016.JK), 31.05.2016, sesja nr 19.
 179. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.203.2016.JK), 31.05.2016, sesja nr 19.
 180. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 19.04.2016, sesja nr 18.
 181. ws. uwzględnienia uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice druk nr 795., 19.04.2016, sesja nr 18.
 182. ws. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice druk nr 795., 19.04.2016, sesja nr 18.
 183. ws. zaopiniowania projektu budowlanego budowy kanalizacji opadowej przy ul. Narvik w Krakowie., 19.04.2016, sesja nr 18.
 184. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.151.2016.JK)., 19.04.2016, sesja nr 18.
 185. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.110.2016.JK)., 19.04.2016, sesja nr 18.
 186. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.149.2016.JK)., 19.04.2016, sesja nr 18.
 187. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok., 19.04.2016, sesja nr 18.
 188. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Jana Izydora Sztaudyngera w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.108.2016.JK)., 29.03.2016, sesja nr 17.
 189. ws. zmiany nazwy Komisji Bezpieczeństwa, Mieszkalnictwa i ds. Osób Niepełnosprawnych powołanej uchwałą nr II/18/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. z późn. zm. oraz rozszerzenia jej przedmiotu działania., 29.03.2016, sesja nr 17.
 190. ws. wydania opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do części nieruchomości przy ulicy Sztaudyngera., 29.03.2016, sesja nr 17.
 191. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 29.03.2016, sesja nr 17.
 192. ws. montażu progów zwalniających w ulicy Tuchowskiej i w ulicy Osterwy., 29.03.2016, sesja nr 17.
 193. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 29.03.2016, sesja nr 17.
 194. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2016–2018., 22.02.2016, sesja nr 16.
 195. ws. korekty uchwały nr V/42/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia, planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji 
w latach, 22.02.2016, sesja nr 16.
 196. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 22.02.2016, sesja nr 16.
 197. ws. uzupełnienia wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy X Swoszowice., 22.02.2016, sesja nr 16.
 198. ws. wydania opinii dotyczącej przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości przy ulicy Piłkarskiej., 22.02.2016, sesja nr 16.
 199. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki przy ulicy Warownej, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej (znak sprawy: GS-01.6840.3.107.2015.ŁD)., 22.02.2016, sesja nr 16.
 200. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działki przy ulicy Warownej, w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej (znak sprawy: GS-01.6840.3.105.2015.ŁD)., 22.02.2016, sesja nr 16.
 201. ws. budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budową zjazdu przy ul. Armii Kraków w Krakowie., 22.02.2016, sesja nr 16.
 202. ws. wykonania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Taklińskiego po obu stronach skrzyżowania z ulicą Dębskiego., 22.02.2016, sesja nr 16.
 203. ws. montażu dwóch kompletów progów wyspowych na ulicy Petrażyckiego., 22.02.2016, sesja nr 16.
 204. ws. zmiany nazwy i zakresu realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Ważewskiego" umieszczonego w Budżecie Miasta Krakowa., 22.02.2016, sesja nr 16.
 205. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.722.2015.JK)., 22.02.2016, sesja nr 16.
 206. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.36.2016.JK)., 22.02.2016, sesja nr 16.
 207. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Sadowej w Wieliczce na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.719.2015.JK)., 22.02.2016, sesja nr 16.
 208. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Krzemienieckiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.696.2015.JK)., 22.02.2016, sesja nr 16.
 209. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 22.02.2016, sesja nr 16.
 210. ws. uzupełnienia składu Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego., 22.02.2016, sesja nr 16.
 211. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 22.02.2016, sesja nr 16.
 212. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2016 roku., 22.02.2016, sesja nr 16.
 213. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.665.2015.JK)., 12.01.2016, sesja nr 15.
 214. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.654.2015.JK)., 12.01.2016, sesja nr 15.
 215. ws. określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017., 12.01.2016, sesja nr 15.
 216. ws. doprowadzenia do zapisania w umowie z inwestorem terenu 25U(c) wg mpzp „Opatkowice-Wschód” bezwzględnego warunku opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji o ZRID dla układu obsługi komunikacyjnej tego terenu wyłącznie dla rozwiązania docelowego., 12.01.2016, sesja nr 15.
 217. ws. negatywnej opinii dla koncepcji rozbudowy ul. Taklińskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego w Krakowie., 12.01.2016, sesja nr 15.
 218. ws. uchylenia uchwały nr IX/78/2015 z 9 lipca 2015 r. w sprawie koncepcji rozbudowy ul. Taklińskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego 
w Krakowie., 12.01.2016, sesja nr 15.
 219. ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Profesora Bartla., 12.01.2016, sesja nr 15.
 220. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.580.2015.JK)., 12.01.2016, sesja nr 15.
 221. ws. montażu progów zwalniających w ulicy Malinowskiego i w ulicy Gruszczyńskiego., 07.12.2015, sesja nr 14.
 222. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 07.12.2015, sesja nr 14.
 223. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia części działki przy ulicy Warownej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. , 07.12.2015, sesja nr 14.
 224. ws. wydania opinii do projektu oświetlenia ul. Gruszczyńskiego 
oraz ul. Kierzkowskiego., 10.11.2015, sesja nr 13.
 225. ws. wydania opinii do projektu oświetlenia ul. Siarczki (na odcinku od ul. Myślenickiej oraz od ul. Sawiczewskich) w Krakowie., 10.11.2015, sesja nr 13.
 226. ws. zaopiniowania projektu budowlanego rozbudowy ulicy Krzyżańskiego., 10.11.2015, sesja nr 13.
 227. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.534.2015.JK)., 10.11.2015, sesja nr 13.
 228. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015., 10.11.2015, sesja nr 13.
 229. ws. wydania opinii dotyczącej użyczenia działek przy ulicy Bpa Albina Małysiaka na rzecz Zespołu Ekonomiki Oświaty, w celu budowy zespołu szkolno-przedszkolnego., 19.10.2015, sesja nr 12.
 230. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.506.2015.JK)., 19.10.2015, sesja nr 12.
 231. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 19.10.2015, sesja nr 12.
 232. ws. uzupełnienia wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy X Swoszowice., 19.10.2015, sesja nr 12.
 233. ws. montażu progów zwalniających na ulicy Ważewskiego., 19.10.2015, sesja nr 12.
 234. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015., 19.10.2015, sesja nr 12.
 235. ws. wydania opinii dotyczącej wydzierżawienia części nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulicy W. Bełzy i ulicy Nad Fosą., 29.09.2015, sesja nr 11.
 236. ws. korekty uchwały nr VI/56/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 – 2016., 29.09.2015, sesja nr 11.
 237. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 – 2017 z późn. zm., 29.09.2015, sesja nr 11.
 238. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015., 29.09.2015, sesja nr 11.
 239. ws. zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązującego 
w 2016 roku., 29.09.2015, sesja nr 11.
 240. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.464.2015.JK)., 29.09.2015, sesja nr 11.
 241. ws. wydania opinii dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy ulicy Myślenickiej 112, 
z przeznaczeniem na dalszą eksploatację istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej wraz z urządzeniami sterującymi., 29.09.2015, sesja nr 11.
 242. ws. zaopiniowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Wielopokoleniowy plac zabaw tzw. smoczy skwer przy ulicy Wichrowej w Krakowie"., 29.09.2015, sesja nr 11.
 243. ws. zaopiniowania planów sytuacyjnych budowy oświetlenia na ulicy Siarczki., 29.09.2015, sesja nr 11.
 244. ws. zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym" w rejonie ulicy Korpala., 29.09.2015, sesja nr 11.
 245. ws. podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2016 roku., 29.09.2015, sesja nr 11.
 246. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” 
w 2015 roku., 29.09.2015, sesja nr 11.
 247. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.441.2015.JK)., 29.09.2015, sesja nr 11.
 248. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.343.2015.JK)., 29.09.2015, sesja nr 11.
 249. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016, 31.08.2015, sesja nr 10.
 250. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015, 31.08.2015, sesja nr 10.
 251. ws. umieszczenia zadania pn. "Przebudowa ulicy Ważewskiego" w Budżecie Miasta Krakowa na lata 2016-2018, 31.08.2015, sesja nr 10.
 252. ws. wydania opinii dotyczącej możliwości zbycia działki przy ulicy Czerskiej, 
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 31.08.2015, sesja nr 10.
 253. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego wykonywanego w ramach budżetu obywatelskiego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015–2016, 31.08.2015, sesja nr 10.
 254. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015., 09.07.2015, sesja nr 9.
 255. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 09.07.2015, sesja nr 9.
 256. ws. korekty uchwały nr IV/39/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. z póżn. zm. 
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015., 09.07.2015, sesja nr 9.
 257. ws. koncepcji rozbudowy ul. Taklińskiego na odcinku 
od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego w Krakowie., 09.07.2015, sesja nr 9.
 258. ws. nadania nazwy osiedla na obszarze między ulicami Zygmunta Radnickiego, 
a Stanisława Działowskiego., 09.07.2015, sesja nr 9.
 259. ws. wniosku o wprowadzenie zadania pn. "Budowa drogi gminnej – dojazdowej łączącej ulicę Taklińskiego z planowanym przystankiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Kraków – Skawina w rejonie ulicy Dębskiego" do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego., 09.07.2015, sesja nr 9.
 260. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2015 roku., 09.07.2015, sesja nr 9.
 261. ws. wydania opinii odnośnie możliwości zbycia w trybie bezprzetargowym działek przy ulicy Warownej, w celu poprawy warunków zagospodarowania działek przyległych., 09.06.2015, sesja nr 8.
 262. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015-2017, 09.06.2015, sesja nr 8.
 263. ws. korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015, 09.06.2015, sesja nr 8.
 264. ws. wydania opinii w przedmiocie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży., 09.06.2015, sesja nr 8.
 265. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.162.2015.UW)., 09.06.2015, sesja nr 8.
 266. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.157.2015.UW)., 09.06.2015, sesja nr 8.
 267. ws. korekty uchwały nr IV/39/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. z póżn. zm. 
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015, 09.06.2015, sesja nr 8.
 268. ws. korekty uchwały nr IV/39/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. z póżn. zm. 
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015., 07.05.2015, sesja nr 7.
 269. ws. wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016., 07.05.2015, sesja nr 7.
 270. ws. delegowania do składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” w latach 2015-2018., 27.04.2015, sesja nr 6.
 271. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych na lata 2015-2018"., 27.04.2015, sesja nr 6.
 272. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.55.2015.UW)., 27.04.2015, sesja nr 6.
 273. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej na następny okres 
(znak sprawy: ML-02.7123.491.2014.UW)., 27.04.2015, sesja nr 6.
 274. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Sadowej w Wieliczce na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.52.2015.UW)., 27.04.2015, sesja nr 6.
 275. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Borkowskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.119.2015.UW)., 27.04.2015, sesja nr 6.
 276. ws. wyburzenia lub wyłączenia budynku przy ulicy Krzemienieckiej 63 
z trwałego użytkowania., 27.04.2015, sesja nr 6.
 277. ws. remontu ulicy Żelazowskiego., 27.04.2015, sesja nr 6.
 278. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Żelazowskiego., 27.04.2015, sesja nr 6.
 279. ws. wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015–2016., 27.04.2015, sesja nr 6.
 280. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. 
w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 - 2017., 27.04.2015, sesja nr 6.
 281. ws. korekty uchwały nr IV/39/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. z póżn. zm. 
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015., 27.04.2015, sesja nr 6.
 282. ws. korekty uchwały nr V/47/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy X Swoszowice., 27.04.2015, sesja nr 6.
 283. ws. zaopiniowania propozycji lokalizacji przejścia dla pieszych oraz zmiany lokalizacji przystanków autobusowych na ulicy Petrażyckiego., 27.04.2015, sesja nr 6.
 284. ws. przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej 
i zdrowia" na lata 2015-2018., 27.04.2015, sesja nr 6.
 285. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok., 27.04.2015, sesja nr 6.
 286. ws. przesunięcia środków finansowych w ramach zadania "Obsługa Dzielnic" 
w 2015 roku., 27.04.2015, sesja nr 6.
 287. ws. korekty uchwały nr IV/39/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015, 24.03.2015, sesja nr 5.
 288. ws. uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy X Swoszowice, 24.03.2015, sesja nr 5.
 289. ws. przyjęcia rezygnacji radnego Bogumiła Bani z członkostwa w Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego, 24.03.2015, sesja nr 5.
 290. ws. zmiany nazwy Komisji Bezpieczeństwa powołanej uchwałą nr II/18/2015 
z dnia 8 stycznia 2015 r., rozszerzenia jej przedmiotu działania oraz uzupełnienia jej składu osobowego, 24.03.2015, sesja nr 5.
 291. ws. zaopiniowania projektu rozbudowy ulicy Bartla w Krakowie na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej, 24.03.2015, sesja nr 5.
 292. ws. korekty uchwały nr IV/40/2015 r. z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 - 2017, 24.03.2015, sesja nr 5.
 293. ws. wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia, planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 – 2018, 24.03.2015, sesja nr 5.
 294. ws. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jarockiego, Chanieckiej, Drużbackiej i Gilowej w osiedlu Soboniowice i Wróblowice, 24.03.2015, sesja nr 5.
 295. ws. wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice do realizacji w latach 2015 - 2017, 10.02.2015, sesja nr 4.
 296. ws. rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2015, 10.02.2015, sesja nr 4.
 297. ws. wniosku do Prezydenta m. Krakowa o rezygnację z przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
"Kliny Południe II", 10.02.2015, sesja nr 4.
 298. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, 10.02.2015, sesja nr 4.
 299. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, 10.02.2015, sesja nr 4.
 300. ws. podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2015 roku, 10.02.2015, sesja nr 4.
 301. ws. wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej w Krakowie na następny okres (znak sprawy: ML-02.7123.413.2014.UW), 27.01.2015, sesja nr 3.
 302. ws. uzupełnienia składu Komisji Kontaktów z Mieszkańcami, 27.01.2015, sesja nr 3.
 303. ws. powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, 27.01.2015, sesja nr 3.
 304. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu, 27.01.2015, sesja nr 3.
 305. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 27.01.2015, sesja nr 3.
 306. ws. określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016, 27.01.2015, sesja nr 3.
 307. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, 27.01.2015, sesja nr 3.
 308. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, 27.01.2015, sesja nr 3.
 309. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Mieszkańcami, 27.01.2015, sesja nr 3.
 310. ws. zaopiniowania zbycia części działki przy ulicy Siarczanej, 27.01.2015, sesja nr 3.
 311. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i ds. Obiektów Zabytkowych, 27.01.2015, sesja nr 3.
 312. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 27.01.2015, sesja nr 3.
 313. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, 27.01.2015, sesja nr 3.
 314. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Pogromcy Bazgrołów, 27.01.2015, sesja nr 3.
 315. ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, 27.01.2015, sesja nr 3.
 316. ws. powołania Komisji Planowania Przestrzennego, 27.01.2015, sesja nr 3.
 317. ws. powołania Komisji Bezpieczeństwa., 08.01.2015, sesja nr 2.
 318. ws. powołania Komisji Pogromcy Bazgrołów., 08.01.2015, sesja nr 2.
 319. ws. powołania Komisji Edukacji., 08.01.2015, sesja nr 2.
 320. ws. powołania Komisji Infrastruktury i ds. Obiektów Zabytkowych., 08.01.2015, sesja nr 2.
 321. ws. powołania Komisji Kontaktów z Mieszkańcami., 08.01.2015, sesja nr 2.
 322. ws. powołania Komisji Rewizyjnej., 08.01.2015, sesja nr 2.
 323. ws. powołania Komisji Sportu., 08.01.2015, sesja nr 2.
 324. ws. powołania Komisji Kultury., 08.01.2015, sesja nr 2.
 325. ws. powołania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego., 08.01.2015, sesja nr 2.
 326. ws. powołania Komisji Budżetowej., 08.01.2015, sesja nr 2.
 327. ws. upoważnienia Zarządu Dzielnicy X Swoszowice do podejmowania działań określonych w § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy X., 08.01.2015, sesja nr 2.
 328. ws. delegowania radnych Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2015, sesja nr 2.
 329. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2015, sesja nr 2.
 330. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2015, sesja nr 2.
 331. ws. wyboru członka Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2015, sesja nr 2.
 332. ws. ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2015, sesja nr 2.
 333. ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 08.01.2015, sesja nr 2.
 334. ws. wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy X Swoszowice., 16.12.2014, sesja nr 1.

Wyszukiwarka

Skorzystaj z poniższej wyszukiwarki, żeby wybrać interesuj±ce Cię miesi±ce lub sesje Rady Dzielnicy X. Kliknij tutaj, żeby zobaczyć wszystkie uchwały z obecnej kadencji Rady.

Szukaj uchwał wg numeru sesji Rady Dzielnicy:

Szukaj uchwał wg daty:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwały z kadencji 2011-2014.

© 2017 Dzielnica X Miasta Krakowa